Vijf vragen over vakantiedagen meenemen

Vakantiedagen meenemen: inleiding

Stuwmeer valt nog lang niet droog - Vanaf 2012 mogen werknemers opgespaarde vakantiedagen niet meer eindeloos doorschuiven naar een volgend jaar.

Vakantiedagen meenemen: 5 meest gestelde vragen

Aslan028.jpg
Vakantiedagen meenemen

In dit artikel zullen de 5 meest gestelde vragen over het meenemen van vakantiedagen worden behandeld in de volgende volgorde:

  • Wat is er mis met het opsparen van vakantiedagen?
  • Hebben Nederlanders inderdaad veel vrij?
  • Wat gaat er concreet voor werknemers veranderen?
  • Is het opeens niet meer belangrijk om werk te combineren met zorg?
  • En als ik wil sparen voor een wereldreis maar geen zin heb in die ingewikkelde levensloopregeling?

Vakantiedagen meenemen: wat is er mis met het opsparen van vakantiedagen?

Volgens het kabinet sparen sommige werknemers te veel vakantiedagen op. Minister Donnder van Sociale Zaken (Juni 2011) vindt dat het niet gezond is om nauwelijks vrij te nemen en heeft het doorschuiven van vakantiedagen aan banden gelegd. Een wetswijziging daarover werd de afgelopen weken door de Eerste Kamer aangenomen. De werkgevers zijn om andere redenen blij met de wetswijziging.

Volgens de werkgeversvereniging AWVN, die daar eerder dit jaar onderzoek naar deed, hebben werknemers 83 miljoen vrije dagen opgepot. Dat zijn 18,5 vakantiedagen per werkende. Al die vakantiedagen zijn eigenlijk een schuld van bedrijven aan hun medewerkers. Volgens de AWVN bedraagt die schuld 15 miljard euro. Werknemers die van baan veranderen, kunnen al hun opgespaarde vakantiedagen laten uitbetalen, zodat bedrijven een ongekende claim boven het hoofd hangt. De AWVN vindt bovendien dat het stuwmeer aan vakantiedagen bewijst dat Nederlanders te veel vrij hebben.

Vakantiedagen meenemen: hebben Nederlanders inderdaad veel vrij?

Helemaal niet! Volgens de Oeso, een denktank van rijke landen, hebben Nederlanders, inclusief de officiële feestdagen, juist minder vrije dagen dan de gemiddelde Europeaan. De Zweden spannen de kroon met 42 vakantiedagen per jaar, terwijl ook de Denen, Duitsers, Fransen en de Italianen meer vrije dagen hebben dan wij. Nederland zit met 34 dagen op het niveau van Groot-Brittannië en Zwitserland.

Het is wel uitzonderlijk dat werknemers alle vakantiedagen vijf jaar lang mogen meenemen. In Groot-Brittannië moeten vrije dagen moeten vrije dagen in hetzelfde jaar worden opgemaakt. In België en Duitsland is er wat meer uitloop, maar de regelingen zijn er bij lange na niet zo soepel als in Nederland.

Vakantiedagen meenemen: wat gaat er concreet voor werknemers veranderen?

Vanaf 2012 mag je het wettelijke aantal van twintig (voor fulltimers) vakantiedagen nog maar voor een periode van zes maanden naar een volgend jaar meenemen. Dat betekent dat je in 2012 opgebouwde vrije dagen op 1 juli 2013 vervallen. Nu nog mag je opgebouwde vakantiedagen maximaal vijf jaar lang doorschuiven. Overigens gelden voor ambtenaren nu al strengere regels: zij mogen slechts een beperkt aantal vakantiedagen één jaar doorschuiven.

Hiermee draaien de regeringspartijen VVD en CDA een eerdere verruiming terug. In 2000 vond het toenmalige kabinet, waarin toen ook al de VVD zat, dat de arbeidsmarkt vroeg om meer flexibiliteit met het oog op het combineren van werk met zaken als zorg en studieverlof. Daarom werd de periode waarin dagen konden worden meegenomen, verlengd van twee naar vijf jaar. Ook het CDA steunde die verruiming destijds.

Vakantiedagen meenemen: is het opeens niet meer belangrijk om werk te combineren met zorg?

Jawel, maar sinds 2000 is het kopen van vrije tijd gemakkelijker geworden. De ouderschapsverlof-regeling is de afgelopen jaren uitgebreid en sinds 2006 is er de levensloopregeling. Daarmee kun je vrije dagen sparen.

Vakantiedagen meenemen: en als ik wil sparen voor een wereldreis maar geen zin heb in die ingewikkelde levensloopregeling?

Als je nu al een stuwmeer aan vakantiedagen hebt, kun je die opnemen wanneer je wilt, want bestaande opgespaarde vakantiedagen vallen niet onder de regeling. Bovendien geldt de nieuwe wet alleen voor de wettelijke twintig vakantiedagen (voor fulltime werk).

In de praktijk heeft de gemiddelde fulltimer in Nederland echter 26 betaalde vakantiedagen (plus acht wettelijke, onbetaalde feestdagen). Die bovenwettelijke dagen mag je ook in de toekomst vijf jaar lang opsparen. Ook sluit de nieuwe wet niet uit dat werkgevers en werknemers onderling of in cao-verband andere afspraken maken. Gezien het verzet van de vakbonden tegen de maatregelen lijkt de kans groot dat in veel cao's de zesmaandentermijn zal worden verruimd.