Samenwerken aan succes

Samenwerken

20110215Samenwerken.jpg
Symbolisch samenwerken

Als iets een soort tot succes brengt dan is dat samenwerken. Eigenlijk blijkt steeds weer als je naar de natuur kijkt dat samenwerking leidt tot succes. Van de eerste eencelligen die samen gingen werken door DNA uit te wisselen en zo van elkaar leerden om te gaan met nieuwe bedreigingen in hun omgeving tot de menselijke maatschappij, het was en is allemaal samenwerking. Samenwerking door levensvormen is dus de manier om als soort succesvol te worden.

⟱ Index

Samenwerking

Voor mensen is het vaak moeilijk voor te stellen, dat samenwerking de weg is naar succes. Te vaak denken we dat het onze eigen inzet is die ons succesvol heeft gemaakt. Maar veel vaker is het zo dat we ons in konden en kunnen zetten omdat anderen dat voor ons mogelijk maakten en maken. Samenwerken is dus een belangrijke voorwaarde voor succes.

20110215Bijen.jpg
Bijen

Je zou zelfs zover kunnen gaan dat je de werking van de natuur een succes zou kunnen noemen, omdat alle onderdelen samenwerken. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld overleven omdat planten voedings- en bouwstoffen maken die wij kunnen gebruiken. Waarna bacteriën met onze fecaliën weer voedings- en bouwstoffen kunnen maken voor planten. De natuur is dus ondanks haar schijnbare voortdurende strijd eigenlijk een groot samenwerkingsorgaan. Waarbij het succes van het ene deel van de natuur voortbouwt op het succes van een ander deel. Wat ook wel blijkt uit het feit dat je in de natuur veel samenwerkingsvormen tegenkomt. Zo werken bomen bijvoorbeeld samen met schimmels en bacteriën om voedingsstoffen uit de bodem te halen. Dat gaat zelfs zover dat sommige bomen niet kunnen bestaan zonder die ene schimmel. Maar die schimmel kan ook niet bestaan zonder die ene boom. Maar dat is niet de enige samenwerking. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere insectensoorten waar samenwerking de gewoonste zaak is. Kijk naar mieren, bijen en wespen. Er zijn zelfs mieren soorten die samenwerken met bomen om die een voordeel te bezorgen in de strijd om een stuk bodem. De mieren verwijderen voortdurend planten en zaden die niet van dezelfde soort zijn als de boom, waarin ze leven. Zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden van samenwerking te beschrijven in de natuur, die het succes betekenen van de soorten die samenwerken.

⟱ Index

Menselijk succes

Ook het succes van de mens is een gevolg van ons vermogen om samen te werken. Waren wij in het begin van onze soort niet veel meer dan zwakke prooidiertjes, die niet veel meer konden dan de boom in vluchten als we een roofdier zagen. In de loop der tijd hebben we ons opgewerkt tot het grootste roofdier met de minste natuurlijke vijanden. We hebben alleen van tijd tot tijd nog als individu last van roofdieren. Maar dat bekoopt het roofdier dan vaak met de dood. Je zou het een Pyrrus overwinning kunnen noemen. Het dier heeft een paar dagen geen honger, om vervolgens opgejaagd te worden en gedood.

Maar dat succes als het grootste en gevaarlijkste roofdier hebben we te danken aan onze samenwerking. Door onze samenwerking hebben we bijvoorbeeld geleerd dat het niet gaat om hoe groot of sterk je bent, maar hoe slim je bent in het inzetten van je aantal. Maar nog veel belangrijker is dat we geleerd hebben om onze breinen samen te laten werken. Iets wat mogelijk werd vanaf het moment dat we taal gingen ontwikkelen en instaat waren elkaar te waarschuwen, maar ook ideeën konden gaan uitwisselen. Vanaf dat moment werd het mogelijk om door samen te werken minder gevaar te lopen, meer succes te hebben bij de jacht, informatie uit te wisselen over voedselbronnen. Het werd mogelijk om aan werkverdeling te doen. Zo konden mensen zich specialiseren, waardoor ze beter werden in wat ze deden. Wat weer tot gevolg had dat ze in minder tijd meer konden realiseren. Zo werden we dus ook steeds effectiever in het onszelf verdedigen tegen roofdieren. Met tot slot ons succes:

Het enige roofdier dat iedere hoek van deze planeet heeft gezien en bewoond en bezet, zonder gespecialiseerd te zijn.⟱ Index

Samenwerken voor succes

Het vreemde is echter dat we tegenwoordig ondanks de wetenschap dat het onze samenwerking is, die ons tot een succes heeft gemaakt, steeds vaker denken dat het onze eigen inzet is die ons succes brengt. Ons persoonlijke succes hangt niet samen met het succes van de samenwerking met anderen. Ons persoonlijke succes is een gevolg van onze eigen inzet. Blijkbaar heeft ons succes als soort tot gevolg dat we steeds dommer worden en steeds meer moeite hebben om inzicht te hebben in dat wat ons als individu succesvol maakt. Want het lijkt wel alsof we niet begrijpen dat het de samenwerking van individuen is die leidt tot succes, maar wel gespecialiseerde individuen. Het lijkt wel alsof we denken dat het voldoende is om

20110215Overwinning.jpg
Overwinning

individueel succesvol te zijn, om gezamenlijk succesvol te zijn. Alsof een motor die in losse onderdelen naast elkaar ligt net zo goed werkt als een motor die in elkaar is gezet en is gevuld met brandstof, smeermiddelen en ontstekers. Alsof je kunt fietsen door alle onderdelen van een fiets achter elkaar te leggen en ze te vertellen samen te werken.

⟱ Index

Groepsrollen

Hoe belangrijk samenwerking van specialisten is heeft M. Belbin in de jaren zestig en zeventig met zijn onderzoek naar groepen bewezen. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat een succesvol samenwerkende groep mensen negen groepsrollen omvatte. Te weten:

  • Bedrijfsman: is loyaal aan de groep, maar ook aan het doel van de groep;
  • Brononderzoeker: deze rol zorgt voor nieuwe ideeën en heeft contacten buiten de groep die bij kunnen dragen aan het succes van de groep;
  • Plant: de creatieveling die met nieuwe oplossingen komt voor problemen;
  • Monitor: de bedachtzame die alles wil overdenken;
  • Vormer: de gedreven ongeduldige motor achter de voortgang van de groep;
  • Voorzitter: is doelgericht en vol van vertrouwen;
  • Zorgdrager: wil dingen afmaken, is nauwgezet en ordelijk;
  • Groepswerker: bevordert de teamgeest, maar heeft moeite met crisis;
  • Specialist: brengt specialistische kennis in, maar is een solist.

Waarbij iedere rol een specifieke behoefte van de groep vervult. Zo zorgt de plant voor nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen waar de groep tegenaan loopt. De groepswerker houdt alle leden van de groep betrokken en tevreden. Zo heeft iedere rol een bepaald doel voor de groep. Net zoals ieder onderdeel van een motor noodzakelijk is om een motor te maken die langdurig zijn werk kan doen, dus ook de brandstof en de olie.

⟱ Index

Samenwerken aan succes

20110215Spelen.jpg
Samen spelen

Voor succesvolle samenwerking is dus niet alleen specialisatie nodig wat betreft vakgebied, maar ook wat betreft samenwerking binnen de groep mensen die samenwerken. Hierin verschillen mensen dan weer wel van dieren. Sociale dieren die werken gewoon samen op basis van hun specialisatie. Er zal geen werker bij zijn die probeert om koningin te zijn of worden. Maar dan kun je soorten, waar samenwerking een onderdeel vormt van het natuurlijke gedrag, beter als één organisme beschouwen, dan als een verzameling van individuen. Iets wat je bij mensen die samenwerken beter wel kunt doen. Want ieder individu komt iets anders halen in de samenwerking. De ene zoekt succes, terwijl de andere veel meer gezelligheid zoekt of zelfs zoiets eenvoudigs als veiligheid. Vandaar ook dat Belbin de rol van groepswerker kon vaststellen en die van voorzitter. De ene zorgt ervoor dat de groep zich thuis voelt bij elkaar, de andere dat er werk wordt verricht. Terwijl de derde kan werken aan zijn status.

⟱ Index

Extra

Afbeeldingen

Samenwerken door clarita

Bijen door ronnieb

Overwinning door clarita

Spelen door jade

Index van koppen

⇗ Samenwerken § Samenwerking ✰ Menselijk succes $ Samenwerken voor succes ⋙ Groepsrollen ✹ Samenwerken aan succes ◕ Extra ⅋ Afbeeldingen ➠ Index van koppen