Flauwvallen lang niet altijd zo onschuldig

Inleiding

Flauwvallen. Heel wat landgenoten worden er regelmatig mee geconfronteerd. Het lijkt banaal en onschuldig, en flauwvallen wordt dan ook meestal niet ernstig genomen. Het is echter lang niet altijd even onschuldig dan algemeen wordt gedacht. Flauwvallen is het plotse verlies van je bewustzijn, en dat is er de oorzaak van dat je geen controle meer hebt over je lichaamsfuncties, waardoor je neervalt. Dat duurt in de meeste gevallen slechts enkele ogenblikken tot enkele minuten, maar wat zijn de oorzaken van flauwvallen nu precies? Wat kun je er zélf aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. En wie loopt dan wel het grootst risico op flauwvallen?

Tekort aan zuurstof

We hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren, en dat is zéker waar voor je hersenen. Die levensnoodzakelijke zuurstof wordt via het bloed naar je hersenen gebracht. Wordt er té weinig bloed of zuurstofarm bloed naar je hersenen getransporteerd, dan veroorzaakt dit uiteindelijk een kortsluiting in je hersenen. Alle bewuste functies van je hersenen, die heel wat zuurstof nodig hebben om te kunnen functioneren, vallen uiteindelijk stil. Alle vitale levensfuncties die vanuit je hersenen worden gestuurd en gecontroleerd zoals je ademhaling en hartritme, blijven functioneren. Je lichaam schakelt over op automatische piloot, je verliest het bewustzijn en je spierkracht valt uit.

Vele oorzaken

Dé oorzaak van flauwvallen bestaat niet, er zijn er verschillende. Je risico op flauwvallen vergroot als je hartlijder bent, met een vaataandoening of met suikerziekte hebt te kampen. Een maag- of hersenbloeding kan eveneens tot flauwvallen leiden en dan is dringende medische tussenkomst levensnoodzakelijk. Flauwvallen is van alle leeftijden, maar met het toenemen van je leeftijd, vergroot je risico. Flauwvallen is géén typische vrouwenaangelegenheid, het treft evenveel vrouwen als mannen. Sommige vormen van flauwvallen zijn zelfs levensgevaarlijk, maar gelukkig is het in de meeste gevallen angstaanjagender dan het in werkelijkheid is.

Flauwvallen voel je meestal aankomen

Bij onschuldige oorzaken van flauwvallen voel je dit ook aankomen. Je krijgt het dan plots warm en benauwd, je voelt zich duizelig en voor je het beseft lig je uitgeteld. Zo'n onschuldige gevallen van flauwvallen komen meestal voor bij jongeren, als gevolg van emotionele- en/of fysieke stress, pijn, door lang in dezelfde houding te staan of bij hoge temperaturen. Dit alles veroorzaakt hersenprikkels, die een soort reflex op gang brengen waardoor je hartritme vertraagt, en je bladvaten uitzetten. Je bloeddruk zakt waardoor er onvoldoende bloed en dus ook te weinig zuurstof naar je hersenen wordt gepompt. Dat veroorzaakt een kort bewustzijnsverlies dat zich vlug herstelt.

Wat doen bij flauwvallen?

Om flauwvallen en bewustzijnsverlies te vermijden, moet je ervoor zorgen dat die vervelende hersenprikkels zoveel mogelijk uitblijven. Daar slaag je spijtig genoeg niet altijd in. Voldoende eten en drinken is daarbij belangrijk. Voel je jouw 'appelflauwte' aankomen, dan is het zaak je bloeddruk weer in de hoogte te stuwen. Dat kan je door jouw vuisten stevig te ballen en je armen stevig tegen je lichaam te drukken. Ga ook even liggen met je benen omhoog, bij voorkeur op een koele plaats.

Wat als je vaak flauw valt?

Zoals eerder reeds beschreven, zijn er ook minder onschuldige oorzaken van flauwvallen. Val je vaak flauw zonder reden of onderliggende ziekte of bij het gebruik van bepaalde medicatie, raadpleeg dan zéker je arts. Die zal dan je hersenen testen en je levenspatroon nauwkeurig reconstrueren.