Hoe ziet de bloedsomloop van de mens eruit

Inleiding

De bloedsomloop is een van de belangrijkste onderdelen in een organisme. Het zorgt ervoor dat voedingsstoffen vervoerd worden naar de juiste plaats en dat afvalstoffen juist verdwijnen. Toch weten veel mensen niet hoe de bloedsomloop van de mens eruitziet en waar het allemaal uit bestaat.

De bloedsomloop

De bloedsomloop bestaat uit drie onderdelen;

  • Het hart
  • De bloedvaten
  • Het bloed

Het hart levert de kracht voor het bloed om te worden rondgepompt, de bloedvaten vormen het netwerk en het bloed bevat alle al dan niet opgeloste stoffen die vervoerd dienen te worden. Doordat het hart bloed pompt naar de organen, worden stoffen een stuk sneller naar de cellen gebracht dan door diffusie zou kunnen. Behalve het transport van stoffen kan het bloed ook andere functies vervullen. In sommige organen kan door intensieve dissimilatie veel warmte vrijkomen, bijvoorbeeld in skeletspieren. Het bloed verdeelt deze warmte over het gehele lichaam. Ook zorgt het bloed voor een constant zoutgehalte en een constante pH van 7,4. Verder bevat bloed antistoffen, stollingsfactoren en hormonen die belangrijke functies in het lichaam vervullen.

De bouw van het hart

Het hart van zoogdieren kun je in twee helften verdelen.

De rechterkant en de linkerkant van het hart. Daarnaast heeft elke kant zowel een boezem als een kamer. Beide boezems verzamelen bloed en beide kamers pompen bloed weg. De rechterkant van het hart is zuurstofarm, de rechterboezem verzamelt het bloed uit de holle aders. De rechterkamer pompt vervolgens het zuurstofarme bloed naar de longen.

De linkerkant van het hart is juist zuurstofrijk. De linkerboezem verzamelt het zuurstofrijke bloed vanuit de longen, waarna de linkerkamer het via de aorta naar het gehele lichaam pompt.   

De onderdelen van de bloedsomloop

We kunnen de bloedsomloop splitsen in een grote en een kleine bloedsomloop. De bloedsomloop start in de holle aders, we hebben een bovenste holle ader en een onderste holle ader. Hierin wordt al het zuurstofarme bloed verzameld als het uit de organen komt.

Het bloed komt vanuit de holle aders terecht in de rechterboezem. De rechterboezem pompt het bloed door naar de rechterkamer. De rechterkamer heeft een dunne gespierde wand, omdat het bloed van hieruit alleen naar de longen getransporteerd hoeft te worden. Vanuit de rechterkamer gaat het bloed via de longslagaders naar de longen, waar koolstofdioxide wordt afgegeven en zuurstof gebonden wordt.

Vanuit de longen komt dan zuurstofrijke bloed via de longaders in de linkerboezem. Deze pompt het bloed door naar de linkerkamer. De linkerkamer heeft een dikke gespierde wand, omdat deze het bloed via de aorta naar alle lichaamsdelen moet transporteren. Dit kost veel kracht.

Vanuit de slagaders bereikt het zuurstofrijke bloed de organen, waar het zuurstof afgeeft en verzamelt zich vervolgens weer in de holle aders. Het gedeelte van de bloedsomloop dat van hart naar longen naar hart loopt, noemt men de kleine bloedsomloop. Het gedeelte dat van hart naar lichaam naar hart loopt, noemt men de grote bloedsomloop.

Dubbele bloedsomloop

Onze bloedsomloop wordt ook wel een dubbele bloedsomloop genoemd. Dit omdat het bloed tweemaal per omloop door het hart stroomt. Dit is echter niet zo bij alle diersoorten.

Vissen hebben bijvoorbeeld een enkelvoudige bloedsomloop, omdat zij maar een boezem en een kamer hebben. Insecten hebben zelfs helemaal geen bloedsomloop, zij hebben alleen een hart dat het bloed als een spons uit zich pompt en zodra het hart zich weer ontspant, wordt al het bloed er weer terug ingezogen. Dat wordt ook wel een open bloedsomloop genoemd.

Verder lezen

Wil je meer weten over diffusie? Lees dan verder in http://www.leerwiki.nl//wetenschap/scheikunde/biochemie/40220/diffusie-en-osmose/

Wil je meer weten over dissimilatie? Lees dan verder in; http://www.leerwiki.nl//wetenschap/scheikunde/biochemie/40053/aerobe-en-anaerobe-dissimilatie/