Botmarkers als indicatoren voor overmatige botafbraak

Je botten

Je botten vormen je lichaam. Zij bieden steun en bescherming aan al je andere organen. De botten maken het mogelijk om je te bewegen en al je dagelijkse bezigheden uit te voeren. Botten spelen echter ook een belangrijke rol in de aanmaak van bloedcellen en de opslag van verschillende mineralen. Soms kunnen er in het lichaam problemen optreden doordat het weefsel van de botten overmatig wordt afgebroken. Botmarkers kunnen deze afbraak van het botweefsel aantonen. Maar hoe gaat dit precies in zijn werking?

Normale botafbraak

Je botten worden gedurende je gehele leven constant afgebroken en opnieuw opgebouwd. Tijdens de groei wordt dit natuurlijk gedaan om je botten de uiteindelijke, volwassen vorm te laten bereiken. Maar ook tijdens het volwassen leven worden de botten constant afgebroken en opnieuw opgebouwd. Dit heeft ten eerste te maken met de reparatie van kleine, alledaagse beschadigingen. Door beschadigde deeltjes te verwijderen en te vervangen door gezond botweefsel, blijven onze botten in topconditie. Ten tweede speelt botopbouw en botafbraak een belangrijke rol in de stofwisseling van calcium. Het botweefsel bevat namelijk zeer veel calcium. Door botten op te bouwen, wordt het calcium aan het bloed onttrokken. Als botten worden afgebroken, wordt er calcium in de bloedbaan vrijgegeven. De botten kunnen dus de hoeveelheid calcium in het bloed actief reguleren.

Overmatige botafbraak en botmarkers

Er zijn verschillende ziekten die een overmatige botafbraak kunnen veroorzaken. Bij een overmatige botafbraak ligt de snelheid van de afbraak van de botten hoger dan de snelheid van de aanmaak van de botten. Hierdoor zal de dichtheid van de botten afnemen en zullen de botten steeds zwakker worden. Ook het ouder worden kan een belangrijke oorzaak zijn van verzwakte botten.

Als de afbraak van de botten verhoogd is, komen er bepaalde botmarkers vrij die specifiek zijn voor botafbraak. Bepaalde stoffen van de afgebroken botten komen namelijk in het bloed terecht. Een aantal van deze stoffen kunnen in het laboratorium goed worden aangetoond. Voorbeelden van botmarkers die specifiek zijn voor de afbraak van botten zijn DPD, hydroxyproline en 1CTP. Deze stoffen worden op een gegeven moment door de nieren uit het bloed gefilterd en komen zo in de urine terecht. Overmatige botafbraak kan dus zowel in het bloed als in de urine worden aangetoond.

Naast botmarkers voor de afbraak van botten zijn er ook botmarkers voor de aanmaak van botten. Om te bepalen of er overmatige afbraak is van de botten, moet er ook naar de botmarkers voor de aanmaak van botten worden gekeken. Zowel in het bloed als in de urine kunnen de soorten botmarkers en de hoeveelheid van deze botmarkers worden gemeten. Als er veel verschillende botmarkers zijn voor de afbraak van botten en de hoeveelheid van deze botmarkers is er hoog, is het zeer waarschijnlijk dat er sprake is van een verhoogde afbraak van de botten.

Conclusie

Overmatig botafbraak kan worden aangetoond door te kijken naar de botmarkers in het bloed of in de urine. Er zijn specifieke botmarkers voor botaanmaak en botafbraak. Bij overmatig botafbraak is de hoeveelheid botmarkers voor botafbraak veel hoger dan de hoeveelheid botmarkers voor botaanmaak. Ook zijn de hoeveelheden botmarkers voor botafbraak in het bloed of de urine erg hoog.