Hoe verloopt een beenmerg transplantatie

Het beenmerg maakt miljarden bloedcellen aan, we kunnen niet zonder gezond beenmerg

Hoe_verloopt_een_beenmerg_transplantatie

Ons bloed wordt aangemaakt in ons beenmerg dat zich bevindt in de mergpijpen en mergholtes van ons lichaam. Beenmerg is sponsachtig van structuur, zacht, licht vloeibaar, rood van kleur en zit in het binnenste van onze botten, vooral de platte botten, zoals het bekken en het borstbeen. Deze aanmaak van goed bloed kan door een ziekte als leukemie zijn verstoort, wat een gedeeltelijke vervanging via een soort van bloedtransfusie noodzakelijk maakt.

Wat is leukemie

Leukemie is een verzamelnaam voor meerdere soorten van beenmergkanker. Bij leukemie vermenigvuldigen de witte bloedcellen zich op ongecontroleerde wijze. Daardoor bent u extreem vatbaar voor allerlei infecties. Hierbij onderscheiden we de acute en de chronische leukemie. Het verschil zit in het feit dat bij acute leukemie de witte bloedcellen al in de eerste ontwikkelingsstadia worden aangetast, terwijl dit bij de chronische leukemie in een later stadium plaats vindt. Leukemie komt als kanker het meeste voor bij kinderen, maar de chronische vorm zien we nauwelijks bij kinderen. Bij kinderen zien we het vaakst de acute lymfoblasten leukemie. Via een beenmergpunctie kan definitief worden bepaald of een patiënt leukemie heeft.

Beenmerg transplantatie

Er zijn twee soorten van beenmerg transplantaties denkbaar: allogeen of autogeen. Dat wil zeggen het transplanteren van het beenmerg afkomstig van een ander of van uzelf.

1. Allogeen beenmerg transplanteren

Voordat allogeen kan worden getransplanteerd moet aan de hand van bloedonderzoek worden nagegaan in hoeverre de bloedcellen van donor en patiënt voldoende gelijkenissen vertonen, om afstotingsverschijnselen te voorkomen. Het vinden van een goede donor, heeft het voordeel dat zijn afweercellen eventueel overgebleven ziektecellen in uw lichaam kan opsporen en vernietigen. Het gaat om een ingrijpende zaak, waardoor vereist is dat de patiënt in voldoende goede conditie is. De leeftijdsgrens voor allogeen transplanteren wordt meestal bij 50 jaar gelegd.

2. Autoloog beenmerg transplanteren

Het risico op afstoting bestaat bij deze vorm van transplanteren niet, omdat het beenmerg lichaam eigen is. Bovendien zijn belangrijke voordelen van autologe beenmerg transplantatie dat de kans op infecties kleiner is en de herstelperiode minder zwaar. De leeftijdsgrens voor autologe transplantatie ligt bij grofweg 65 jaar.

Verkrijging van het beenmerg

Het beenmerg wordt afgenomen in het ziekenhuis en onder algehele narcose. Zoals bij een punctie wordt met een speciale injectiespuit beenmerg uit het bekken verkregen. Wanneer het uw eigen beenmerg is, zal de beenmerg afname pas kunnen plaats vinden na een of meerdere chemotherapie kuren al dan niet gecombineerd met radiotherapie. Als het beenmerg van een andere persoon is, hoeft hier niet altijd op te worden gewacht en kan dus sneller worden ingegrepen. De toestand en weerstand van de patiënt bepalen in belangrijke mate, hoe snel tot een beenmerg transplantatie zal worden overgegaan.

De beenmerg transplantatie

Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft een beenmerg transplantatie veel gelijkenis met een gewone bloedtransfusie. Bij autoloog beenmerg vindt de transplantatie meestal 1 tot 3 dagen na afloop van de chemotherapie plaats. Bij allogene beenmerg transplantatie hoeft deze beperking niet te bestaan. De transplantatie duurt ongeveer een half uur.

Doel beenmerg transplantatie

De beenmerg transplantatie heeft tot doel, om te komen tot hernieuwde en voldoende aanmaak van witte bloedcellen in het eigen lichaam te komen, om zo het immuunsysteem te versterken en de kans op genezing en aansterken te vergroten. Het duurt meestal 12 tot 14 dagen totdat hiervan het resultaat aantoonbaar is, en kan worden bekeken of de ingreep voldoende heeft aangeslagen of dat er ook nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen. De plotselinge toename van het beenmerg, kan gepaard gaan met flinke groeipijnen in het hele lichaam. Vervelend, maar dan wet u zeker dat het aanslaat en u weer snel beter kunt worden. Een vernieuwd beenmerg betekent een vernieuwd leven en een nieuwe kans op een fijn leven.