Is alcohol schadelijk voor kinderen

We drinken graag wel eens een glaasje. Onze kinderen kopiëren ons gedrag en drinken een glaasje mee aan tafel. Is dit onschadelijk of is er wel degelijk een risico?

Wat doet alcohol met ons lichaam?

De klasse van acoholen zijnl in weze een vergif. Alcoholen werken in op het centraal zenuwstelsel en beïnvloed onze fysieke en mentale capaciteiten. Doordat we verslaafd kunnen worden aan alcohol met ernstige gevolgen, moeten we alcohol indelen onder de ‘hard drugs’. Alcohol is wel sociaal aanvaard, maar dat wil niet zeggen dat de gevolgen niet minder ernstig kunnen zijn. Het is ten allen tijde af te raden je kinderen in contact te brengen met deze hard drug.

Alcohol tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen worden afgeraden om alcohol te nuttigen gedurende hun zwangerschap. Hoewel de placenta de meeste schadelijke stoffen en ziektes tegenhoudt, is gebleken dat alcohol wel degelijk tot bij de foetus geraakt. Dit kan erntige gevolgen hebben op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de foetus. Deze afwijkingen zijn gegroepeerd in het FAS-syndroom oftewel foetale alcoholsyndroom. Een baby met een FAS heeft een klein hoofd (microcefalie), een te laag geboortegewicht en duidelijk herkenbare gelaatskenmerken - een korte wipneus met een plat gevormd deel van de neusbrug, kleine oogjes (niet de oogbol zelf, maar de opening van de oogleden) en een terugwijkende onderkaak.Het centrale zenuwstelsel is beschadigd. Veel baby's hebben een meer of minder ernstige mentale achterstand die meestal niet meer ingehaald kan worden. Dikwijls blijken er ook afwijkingen te bestaan aan de inwendige organen, zoals hart- en nierbeschadigingen.

Een glaasje kan geen kwaad

Een populaire gedachte gaat dat ‘een glaasje kan geen kwaad’. Het is inderdaad erg moeilijk om een causaal verband te vinden tussen dat ene glaasje en de ontwikkeling van de baby. Ontelbare omgevingsfactoren hebben een grotere invloed dan dat glaasje. Maar recent onderzoek legt toch een opmerkelijk fenomeen bloot.

Meer dan 6 glazen per dag

Bij meer dan 6 glazen per dag, neemt het risico op FAS toe met 70%, waarbij de gevolgen ernstiger zijn: van malformaties tot zelfs spontane abortus. Niet alleen de foetus lijdt hieronder, maar men mag van de moeder verwachten dat wanneer ze meer dan 6 glazen per dag drinkt, dat ze ook zichzelf in gevaar brengt. Dergelijk drankmisbruik wijst op een verslaving die de opvoeding van je kind kan in gevaar brengen.

Meer dan 2 glazen per dag

Bij meer dan 2 glazen per dag is het effect nog steeds duidelijk te zien. De borelingen zijn onrustiger, slapen minder en reageren heftiger op prikkels. Al deze symptomen kunnen wijzen op neurologische achterstand of schade.

Minder dan 2 glazen per dag

Bij minder dan 2 glazen per dag is het effect (nog) niet objectief gemeten. Maar het staat wel vast dat er wel degelijk een invloed is op de foetus, hoe klein ook. Elke verantwoordelijk ouder zou dit gevaar moeten onderkennen en de zwangerschap gebruiken om je drankverbruik aan te passen tot op het niveau van een baby. Een oude gezegde luidt immers dat alles wat je verbruikt, je baby mee geniet. Dit geldt overigens niet alleen voor alcohol.

Alcohol tijdens de jeugd

Wanneer de kinderen opgroeien, mogen ze eens proeven van de ouders. De motivatie is onschuldig want ‘

Vergeleken met wie een eerste keer alchol dronk tussen zijn 13de en 15de jaar, hadden kinderen die vroeger alcohol dronken meer kans op alcoholafhankelijkheid. Ook waren ze genetisch meer ontvankelijk voor afhankelijkheid van alcohol. Wie na de leeftijd van 15 kennismaakte met alcohol heeft veel minder kans om verslaafd te raken aan alcohol.