Medische risico's van tienerzwangerschappen

Tienerzwangerschappen

Tegenwoordig komen in Nederland nog steeds veel tienerzwangerschappen voor. 1000 tot 4.500 meiden in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar wordt zwanger.

Vaak wordt gedacht dat dit vooral voorkomt in ontwikkelingslanden, omdat ze daar minder beschikking over voorbehoedsmiddelen hebben, jong uitgehuwd worden of kinderen nodig hebben om op het land te werken.

Voorbehoedsmiddelen

Je zou verwachten dat tienerzwangerschappen in Nederland eigenlijk weinig voorkomen, omdat we de beschikking over allerlei soorten voorbehoedsmiddelen hebben, zoals het condoom, de pil, de prikpil, het spiraaltje, implanon, vaginale anticonceptie-ring, spermicide, pessarium en als laatste natuurlijk sterilisatie en vasectomie.

Helaas worden deze voorbehoedsmiddelen niet altijd zorgvuldig gebruikt.

Veel meisjes denken dat het wel een keer zonder kan.

Helaas is dat verkeerd gedacht, wat resulteert in een groot aantal tienerzwangerschappen met daaraan allerlei verbonden risico´s.

Wat zijn de medische risicos van een tienerzwangerschap?

In de gehele wereld zijn er onderzoeken gedaan naar de vraag of er een verhoogd risico is bij een tienerzwangerschap.

Uit de meeste onderzoeken komt naar voren dat er een verhoogd risico is, voornamelijk voor de foetus van de tienermoeder.

De risico’s zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van de tienermoeder.

Bij tienerzwangerschappen van meisjes tussen de 13 en 17 jaar lijken er nogal wat risico’s te zijn. Uit onderzoek blijkt dat hoe korter de tiener menstrueert, hoe groter de kans op complicaties in de tienerzwangerschap.

Vooral de tieners die minder dan twee jaar gemenstrueerd hebben voor de zwangerschap vormen een risicogroep. Dit heeft te maken met de onrijpheid van de voortplantingsorganen.

Laag geboortegewicht

Bij tienermoeders wordt een hoger percentage kinderen met een laag geboortegewicht geboren.

Dit komt onder andere omdat tienermoeders vaak een slechte leefgewoonte hebben, meer junkfood eten, minder op gezonde voeding letten, roken tijdens de zwangerschap en ook alcoholgebruik komt vaker voor in deze leeftijd (13-17).

Daarnaast is het lichaam van de tienermoeder nog niet volgroeid.

Vroeggeboorte

Ook vroeggeboorte is een risico bij tienerzwangerschap. Daar geldt hoe jonger de moeder is, hoe groter het risico is dat het kindje te vroeg geboren wordt.

Onder 13 tot 15 jarigen is het risico zes keer hoger dan bij 20 tot 29 jarigen, onder 16 tot 17 jarigen is het risico tweeënhalf keer hoger en onder 18 tot 19 jarigen is het risico op een geboorte voor de 32e week van de zwangerschap anderhalf keer hoger.

Ook hier wordt de oorzaak van vroeggeboorte vaak gezocht bij het biologisch niet volgroeide lichaam van de tienermoeder.

Kindersterfte rondom de geboorte of in de zwangerschap

Tienermoeders met een leeftijd tussen de 13 en 15 jaar hebben een drie tot vier keer zo hoog risico op zowel sterfte in de baarmoeder, als sterfte rondom de bevalling of in de eerste week na de geboorte.

Een groot deel van deze sterfgevallen is te wijten aan een extreem laag gewicht van de baby. De baby krijgt in de baarmoeder niet voldoende voedingstoffen, die het nodig heeft en kan hieraan overlijden.

Ook komen afwijkingen vaker voor in deze groep, welke soms tot sterfte leiden.

Tienermoeders in de leeftijd van 16 en 17 jaar hebben een verhoogd risico van 1.4% tot 2% ten opzichte van 20 tot 29 jarigen op zowel sterfte in de baarmoeder als sterfte rondom of in de eerste week na de geboorte.

De tienermoeders in de leeftijd van 18 en 19 jaar hebben alleen een verhoogd risico van 1.4% op sterfte in de eerste week, dit komt waarschijnlijk door het vaker voorkomen van aangeboren afwijkingen.

Een andere factor die het verhoogde risico op sterfte veroorzaakt, hangt samen met het feit dat jonge tieners zich vaker niet aan zwangerschapscontroles houden of pas heel laat voor het eerst naar een verloskundige gaan.

Zwangerschapssuiker

Vooral tienermoeders die te zwaar zijn (BMI hoger dan 27) hebben een groot risico op diabetes gravidarum ofwel zwangerschapssuiker.

Als zwangerschapssuiker niet op tijd ontdekt wordt, kan het leiden tot problemen bij de baby, zoals extreme groei of juist achterblijven in de groei. In het ergste geval kan zwangerschapssuiker tot sterfte leiden.

Tot slot

Hoewel hierboven allerlei verhoogde risico’s zijn opgesomd voor tienermoeders, is er ook nog goed nieuws. Tienermoeders blijken vaker vlotter te bevallen dan moeders in de leeftijd tussen de 20 en 29 jaar. Ook zijn tijdens de bevalling minder kunstverlossingen en keizersneden nodig, om het kindje ter wereld te laten komen.