Dyslexie herkennen

Dyslexie

Dyslexie is een aandoening waarbij onder andere problemen ontstaan bij het schrijven en het lezen. Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd. Mensen met dyslexie hebben speciale aandacht nodig tijdens hun schoolperiode en verdere opleiding. Als dyslexie niet wordt gediagnosticeerd, kan een persoon hier zeer veel hinder van ondervinden en zelfs met een leerachterstand te kampen krijgen. Maar hoe herken je dyslexie?

Dyslexie herkennen

Er zijn meerdere vormen en gradaties van dyslexie. Dyslexie is daarom niet altijd gemakkelijk te herkennen. Toch zijn er enkele kenmerken die erop kunnen wijzen dat een persoon aan dyslexie lijdt. De kenmerken van dyslexie kunnen op meerdere gebieden liggen.

Lezen en schrijven

Dyslexie kan goed worden herkend aan de manier waarop een persoon schrijft en leest. Dyslexie kan bij het schrijven aan de volgende kenmerken worden herkend:

 • Een persoon met dyslexie heeft moeite met het spellen van woorden. De volgorde van de letters klopt vaak niet helemaal. Ook worden klanken die op elkaar lijken door elkaar gehaald. Denk bijvoorbeeld aan au en ou.
 • Een persoon met dyslexie kan soms moeite hebben om de woorden in een zin op de juiste volgorde te zetten.
 • Het aanleren van een nieuwe taal is voor een persoon met dyslexie een ware beproeving. In vreemde talen hebben letters vaak een andere uitspraak. Het is voor personen met dyslexie erg moeilijk om deze klanken aan de juiste schrijfwijze te koppelen en andersom.
 • Het lezen gaat erg langzaam. Soms worden er woorden gelezen die er niet staan. Ook kunnen woorden verkeerd gelezen worden. Zo kan er bijvoorbeeld in plaats van kenmerk bijvoorbeeld keurmerk worden gelezen.

Spreken en luisteren

Ook bij het spreken en het luisteren kunnen symptomen van dyslexie herkend worden. Dyslexie in het spreken en het luisteren worden herkend aan de volgende kenmerken:

 • Uitdrukkingen of gezegdes worden vaak iets verdraaid omdat de juiste volgorde van de woorden niet goed wordt onthouden.
 • Een persoon met dyslexie kan vaak wat traag praten. Woorden lijken niet zo gemakkelijk te komen. Er vallen regelmatig pauzes in het gesprek.
 • Een persoon met dyslexie kan soms wat moeite hebben om klanken te onderscheiden die sterk op elkaar lijken. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om het verschil tussen deur en duur te horen.
 • Dyslexie is soms te herkennen doordat een persoon met dyslexie moeite heeft om bepaalde woorden uit te spreken.

Motoriek

In sommige gevallen kan dyslexie worden herkend aan problemen met de fijne motoriek. In dat geval kunnen de volgende kenmerken wijzen op dyslexie:

 • Een persoon met dyslexie heeft vaak een zeer slecht leesbaar handschrift. Zelfs bij heel langzaam schrijven, ziet het handschrift er wat onbeholpen uit.
 • Een persoon met dyslexie heeft vaak moeite met het aanleren van een automatisme. Als mensen een bepaalde handeling vaak herhalen, gaat de handeling op een gegeven moment automatisch. Je hoeft er niet meer bij na te denken. Een persoon met dyslexie heeft vaak moeite om deze automatismen aan te leren.

Overige problemen

Er zijn een aantal algemene kenmerken die wijzen op dyslexie. Deze kenmerken zijn als volgt:

 • Een persoon met dyslexie kan moeite hebben met het onthouden van rijtjes woorden, jaartallen en andere droge informatie.
 • Een persoon met dyslexie heeft soms moeite met hoofdrekenen. Ook heeft een persoon met dyslexie moeite met het onthouden van cijfers. Een voorbeeld hiervan kan een telefoonnummer of een postcode zijn.

Diagnose dyslexie

Dyslexie kan in vele vormen en gradaties voorkomen. Hierdoor is dyslexie niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Zo komen lang niet alle symptomen bij alle personen met dyslexie voor. Alleen een arts kan en mag de diagnose dyslexie stellen. Vermoed je dat er sprake is van dyslexie? Ga dan even langs de huisarts. Het kan veel tijd, moeite en frustraties schelen als de juiste diagnose wordt gesteld.