Tinnitus beïnvloedt het liefdesleven

Tinnitus een uitdaging voor het liefdesleven

Tinnitus kan voor veel paren ernstige uitdagingen opleveren. Veel mensen ervaren een vermindering van seksuele driften en dit brengt dan problemen mee in het liefdesleven. Openheid en een goede begeleiding kunnen oplossingen bieden voor de meeste problemen. Aanvankelijk kan tinnitus je persoonlijke leven en relaties ernstig beïnvloeden. Het geluid van tinnitus beïnvloedt alles, veroorzaakt angst en verdere kwetsbaarheid. In het begin concentreer je je op overleven op het werk. Dit neemt veel energie van je af en beïnvloedt je aandacht naar je partner of partner, je regelmatige vrijetijdsbesteding, enzovoort, en uiteindelijk kan je er echt ziek van worden.

Moeilijk voor relaties

Volgens een studie uitgevoerd door het Koninklijk Nationaal Instituut voor Doven onder 890 Britten met tinnitus, geloofde 41 procent dat tinnitus een negatief effect had op hun relaties.

De verklaringen 

  • 27 procent vond dat hun problemen voortkwamen uit verminderde geslachtsdrift als gevolg van hun tinnitus
  • 39 procent klaagde over een gebrek aan begrip bij hun partners voor hun omstandigheden
  • 78 procent vond dat hun relaties werden beïnvloed door tinnitus gerelateerde stress.

Praat erover

Hoe eng het ook is, als je lijdt aan tinnitus  hoeft het je er niet van te weerhouden om een goed leven te leiden en gelukkig te zijn met je partner. Alleen al erover praten maakt het voor beide partijen gemakkelijker om zich op de problemen te concentreren. Je gevoelens onder woorden brengen is de eerste stap naar het loslaten van een deel van de spanning, en beetje bij beetje zal je beter worden in het begrijpen van de gevoelens en gedachten die problemen in je relatie hebben veroorzaakt, totdat jullie twee samen de problemen kunnen oplossen. Maar jullie moeten beiden hieraan meedoen om er aan te kunnen werken. Als er één van de twee terughoudend over is, zal het moeilijk worden om er iets aan te doen.

Psychologische en sociale gevolgen van tinnitus

De meerderheid van de tinnituspatiënten ervaart verschillende psychologische bijwerkingen die een verwoestende invloed kunnen hebben op hun dagelijks leven. Sommige mensen hebben gemeld te lijden aan emotionele problemen en depressie. Plots voelen ze dat hun hele leven wordt beïnvloed door tinnitus. Ze zijn bang dat het geluid in de loop van de jaren nog zal toenemen en nooit meer zal verdwijnen en dat ze langzaam gek gaan worden.

Een verklaring voor hun emotionele problemen is dat andere mensen zich over het algemeen niet bewust zijn van de aandoening. Lijders voelen zich over het hoofd gezien en staan alleen met hun probleem. Velen vinden het ook moeilijk om hun concentratie te behouden, omdat er teveel energie wordt verbruikt voor het vervelende geluid in de oren de baas te blijven.

Invloed zijn op het sociale leven

De psychische problemen kunnen van invloed zijn op het sociale leven van de tinnituslijders. Algemene vermoeidheid en gebrek aan energie beïnvloedt uiteindelijk vrienden en familie. Er kan geen aandacht worden geschonken aan werk- en vrijetijdsactiviteiten. Sommige mensen worden erg gevoelig voor bepaalde geluiden zoals constant praten of luide muziek en vermijden daarom dergelijke sociale situaties. Ze voelen zich gemakkelijk geïsoleerd en denken dat tinnitus het grote obstakel is in hun sociale leven.

Tot slot Onderzoek uit Duitsland en Italië

Onderzoek heeft aangetoond dat er een sterke samenhang bestaat tussen tinnitus en gemeten gehoorverlies. Mensen met tinnitus ervaren ook vaak gehoorverlies. Studies uit Duitsland en Italië laten zien dat mensen vaak zowel tinnitus als gehoorverlies hebben.

Het onderzoek in Duitsland

Bij het onderzoek in Duitsland door Charité - Univeritätsmedizin Berlin bleek dat bijna alle tinnitus-patiënten gehoorverlies hadden. Van de 531 geteste tinnituspatiënten had 441 (83%) een gehoorverlies in de bovenste frequenties dat overeenkomt met een door lawaai veroorzaakt gehoorverlies. 84 patiënten (15,8%) hadden een gehoorverlies bij alle frequenties. Slechts 6 tinnitus-patiënten hadden geen gehoorverlies als ze werden gemeten. Van de 441 patiënten met tinnitus had 72,3% (319 patiënten) zuivere-toon-tinnitus. 27,7% (122 patiënten) had een ruis-tinnitus. 53% had bilaterale tinnitus en 47% had eenzijdige tinnitus. De gegevens werden verkregen van 531 tinnitus-patiënten die werden toegelaten tot een 7 daagse multimodale tinnitus therapie.

Het onderzoek in Italië

Een ander onderzoek in Italië vond dat 72,1% van de patiënten in de studie met perceptief gehoorverlies ook een hoge vorm van tinnitus had. Van degenen die een hoogfrequent perceptief gehoorverlies hadden, had 88,4% een hoge vorm van tinnitus. Van de 312 personen in het onderzoek met tinnitus had 63,1% (197 personen) een gehoorstoornis, terwijl 36,9% (115 personen) normaal gehoor hadden.

Onder degenen die zowel tinnitus als gehoorverlies hadden, had 74,6% een perceptief gehoorverlies, had 10,7% een conductief gehoorverlies en had 14,7% een gemengd gehoorverlies. Van degenen met een perceptief gehoorverlies had 58,5% (147 personen) een gehoorverlies in hoge frequentie, had 11,6% een gehoorverlies in lage frequentie en had 29,9% een vlak gehoorverlies.

Het gehoorverlies bij de tinnituspatiënten was mild in 58,9% van de gevallen, 22,3% had een matig gehoorverlies, 15,7% had een ernstig gehoorverlies en 3,1% had een ernstig gehoorverlies. De studie werd uitgevoerd door de afdeling Audiologie van de afdeling Bio-technologie van de Universiteit van Palermo in Italië en bestond uit 312 personen in de leeftijd van 21 tot 83 jaar.

De onderzoeken

De eerste studie ‘Hoe meer hoe slechter: de graad van lawaai veroorzaakt gehoorverlies’ associeert met de ernst van Tinnitus werd gepubliceerd in International Journal of Environmental Research and Public Health in 2010.

De tweede studie ‘Beoordeling van audiologische, pathofysiologische en psychologische variabelen bij tinnituspatiënten met of zonder tinnitus' werd gepubliceerd in het Europese archief van Oto-Rhino-Laryngoly in 2010.