Wat is Tinnitus Retraining Therapy

Methoden voor de behandeling van tinnitus

In de loop der jaren zijn er heel wat verschillende methoden voor de behandeling van tinnitus geïntroduceerd, maar slechts weinigen overleefden de tand des tijds. Zelfs heden ten dage is er geen mechanisme gebaseerde methode om een remedie voor tinnitus te genezen. Meer dan een decennium is verstreken sinds de introductie van het neurofysiologische model van tinnitus en Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Ondanks de controverses en kritiek rond deze aanpak, groeit het aantal geholpen patiënten voortdurend. TRT wordt met succes in meer dan 20 landen gebruikt.

Wat is TRT 'Tinnitus Retraining Therapy'

TRT weerspiegelt de praktische implementatie van het neurofysiologische model van tinnitus. De basisprincipes van het neurofysiologische model van tinnitus vormen de basis voor TRT.

 1. Specifieker zijn de limbische en autonome zenuwstelsels de primaire en dominante systemen voor de ontwikkeling van tinnitus-ergernis terwijl verrassend genoeg, het gehoorsysteem een enigszins secundaire rol speelt bij tinnitusmanifestatie.
 2. De hersenen vertonen een hoge mate van neuroplasticiteit en kunnen worden gebruikt voor elk neutraal signaal, of negatieve associaties met het signaal (dwz tinnitus) worden geneutraliseerd.
 3. Overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) zou vaak, naast elkaar bestaan met tinnitus.

In praktische termen is TRT een methode van om in de eerste plaats het gebruik van tinnitus opgewekte reacties van de hersenen en het lichaam en ten tweede van gewenning aan de perceptie van tinnitus. Als gevolg hiervan hebben succesvolle TRT-patiënten geen last van hun tinnitus, hoewel ze zich hiervan bewust zijn. 

Tinnitusgewenning

Tinnitusgewenning wordt bereikt door het induceren van plastische veranderingen in het brein van de patiënt. Specifiek worden geconditioneerde reflexbogen die de auditieve limbische en autonome zenuwstelsels verbinden opnieuw getraind, evenals neuronale netwerken op het onbewuste niveau van auditieve paden worden aangepast. Het is belangrijk om te begrijpen dat de meerderheid van deze verbindingen zich op het onbewuste niveau bevindt en dat de TRT-procedures hier rekening mee houden.

De twee belangrijkste componenten van TRT zijn

 1. Educatieve begeleiding (die intensief, geïndividualiseerd en interactief is).
 2. Geluidstherapie.

1. Begeleiding sessies zijn gericht op de herindeling van tinnitus in een categorie neutrale signalen. Tijdens de sessies wordt tinnitus gedemystificeerd en worden patiënten onderwezen over fysiologische mechanismen van tinnitus en de distress ervan, evenals de mechanismen waardoor tinnitusgewenning kan worden bereikt.

2. Het tweede element van TRT is geluidstherapie. Constant breedbandgeluid met een laag niveau vermindert het verschil tussen tinnitusgerelateerde en achtergrondneuronale activiteit. Dientengevolge wordt de sterkte van activering van het limbische en autonome zenuwstelse, die op het gedragsniveau wordt weerspiegeld door een afname in door oorsuizen opgewekte ergernis verminderd. Dit vermindert op zijn beurt de negatieve versterking in de geconditioneerde reflexbogen en maakt blokkering van het oorsuizen signaal binnen het onderbewuste deel van de gehoorgangen mogelijk, d.w.z. gewenning van tinnitusperceptie.

Verhoogde achtergrondruis creëert een situatie die in wezen in tegenstelling staat tot de typische, rustige omgeving die tinnitus kan induceren of versterken. Concreet worden alle patiënten geadviseerd om stilte te voorkomen en achtergrondgeluiden te verrijken met behulp van de natuur of muziek. Bovendien moeten ze hun oren niet overmatig beschermen in de normale, alledaagse situaties. Voor slechthorende patiënten worden achtergrondgeluiden versterkt via hoorapparaten.

Hyperacusis gaat vaak gepaard met tinnitus

Veel patiënten kunnen profiteren van het gebruik van breedbandgeluidgeluidgenerators. Dit vergemakkelijkt de gewenning aan tinnitus en helpt bij het verwijderen / verminderen van hyperacusis die vaak gepaard gaat met tinnitus. Hoewel specifieke protocollen verschillend zijn voor verschillende categorieën van patiënten (op basis van mate van gehoorverlies, aanwezigheid van hyperacusis, duur van verslechtering van de problemen na blootstelling aan lawaai), zijn deze algemene regels voor alle patiënten hetzelfde.

De kopzorgen van tinnituspatiënten

Veel voorkomende zorgen van tinnituspatiënten zijn onder meer

 • Is tinnitus een symptoom van een levensbedreigende ziekte?
 • Word ik doof?
 • Ik ben bang dat mijn tinnitus erger zal worden
 • Niemand kan mijn tinnitus begrijpen
 • Ze denken dat ik een aantal mentale problemen heb
 • Ik heb problemen met concentratie
 • Ik kan niet slapen
 • Ik ben bang mijn baan te verliezen
 • Ik kan mensen niet begrijpen
 • Ik kan niet deelnemen aan veel activiteiten
 • Ik verlies vreugde en mijn gevoel van leven 
 • Ik voel me depressief

De bovenstaande zorgen zijn inderdaad meer dan normaal.

Vanzelfsprekend plaatsen deze zorgen tinnitus in de categorie van belangrijke factoren die negatieve reacties van het limbische en autonome zenuwstelsel induceren. De vicieuze cirkel begint en voorkomt dat spontane gewenning optreedt. Nadat een arts medisch of chirurgisch behandelbare problemen uitsluit en de patiënt verzekert dat er geen basis is voor toekomstige tinnitus-gerelateerde gezondheidsproblemen, kunnen andere kwesties worden besproken.

Tot slot TRT is zeer effectief

TRT is een nuttige benadering voor het behandelen en behandelen van tinnitus. TRT is zeer effectief voor zowel tinnitus als hyperacusis. TRT kan met succes worden geïmplementeerd in de audiologische praktijk. Hoewel TRT door verschillende zorgverleners kan worden uitgevoerd, zijn audiologen uniek gekwalificeerd om TRT uit te voeren, omdat zij achtergrondkennis hebben van auditieve fysiologie en gehoorverlies, patiënten mogen begeleiden en zij een licentie hebben om geluidsgeneratoren en gehoorapparaten uit te delen ( indien nodig). Daarom bevinden audiologen zich in een voordelige positie om TRT uit te voeren.