Tinnitus en de ziekte van Ménière

De Franse arts Prosper Ménière

In 1861 theoretiseerde de Franse arts Prosper Ménière dat aanvallen van duizeligheid, oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies van het binnenoor kwamen in plaats van uit de hersenen.  In die tijd werd algemeen aangenomen dat het vanuit de hersenen kwam. Zodra dit idee werd aanvaard begon de naam van Dr. Prosper Ménière aan zijn lange associatie met deze ziekte van het binnenoor, en met stoornissen van het binnenoor in het algemeen.

Deze ziekte is chronisch

De ziekte van Ménière is een chronische ongeneeslijke vestibulaire (binnenoor) aandoening. Die aandoening werd in 1995 gedefinieerd door de Commissie gehoor en evenwicht van de American Academy of Otolaryngology-hoofd- en nekchirurgie als 'het idiopathische syndroom van endolymfatische hydrops'. In gewone taal betekent dit dat de ziekte van Ménière een vorm van endolymfatische hydrops is. De terugkerende symptomen worden veroorzaakt als gevolg van abnormaal grote hoeveelheden van een vloeistof genaamd endolymfe.  

De ziekte van Ménière is moeilijk nauwkeurig te meten

De ziekte van Ménière kan zich op elke leeftijd ontwikkelen, maar het is waarschijnlijker dat dit gebeurt bij volwassenen tussen 40 en 60 jaar. Het exacte aantal mensen met de ziekte van Ménière is moeilijk nauwkeurig te meten omdat er geen officieel rapportagesysteem bestaat. Door onderzoekers gebruikte aantallen verschillen van rapport tot rapport en van land tot land. De National Institutes of Health schat dat ongeveer 615.000 mensen in de Verenigde Staten de ziekte van Ménière hebben en dat 450000 nieuwe gevallen elk jaar opnieuw worden gediagnosticeerd.

Oorzaak en redenen

De exacte oorzaak en reden waarom de ziekte van Ménière begint is nog niet bekend. In de loop der jaren zijn veel theorieën voorgesteld. Ze omvatten: problemen met de bloedsomloop, virale infectie, allergieën, een auto-immuunreactie, migraine en de mogelijkheid van een genetische verbinding.

Experts weten niet precies wat de symptomen zijn van een acute aanval op de ziekte van Ménière. De leidende theorie is dat ze het gevolg zijn van verhoogde druk van een abnormaal grote hoeveelheid endolymfe in het binnenoor en / of van de aanwezigheid van kalium in een gebied van het binnenoor waar het niet thuishoort.

Deze omstandigheden kunnen het gevolg zijn van breuken in de membraan-scheidende endolymfe van de andere binnenoorvloeistof perilymfe. Sommige mensen met de ziekte van Ménière vinden dat bepaalde gebeurtenissen en situaties, soms triggers genoemd, aanvallen kunnen veroorzaken. Deze triggers omvatten stress, overwerk, vermoeidheid, emotioneel leed, extra ziektes, drukveranderingen, bepaald voedsel en te veel zout in de voeding.

Welke symptomen

Veelvoorkomende symptomen van een aanval met de Ménière-ziekte weerspiegelen niet het volledige beeld van de aandoening. De symptomen variëren vóór, tijdens, tussen en na aanvallen, en ook tijdens de laatste fase van de ziekte van Ménière. Aankomende aanvallen worden vaak voorafgegaan door een 'aura' of de specifieke reeks waarschuwingssymptomen die hieronder worden vermeld. Door aandacht te schenken aan deze waarschuwingssymptomen kan een persoon voor een aanval naar een veilige of meer comfortabele situatie gaan. Veel voorkomende symptomen zijn:

  • balansverstoring, evenwichtsstoornissen
  • duizeligheid, licht gevoel in het hoofd
  • hoofdpijn, verhoogde oorspanning
  • haarverlies of tinnitus nemen toe
  • geluidsgevoeligheid
  • vaag gevoel van onbehagen

Hoe wordt de ziekte van Menière gediagnosticeerd

Een diagnose van de ziekte van Meniere wordt voornamelijk gesteld uit de geschiedenis en lichamelijk onderzoek. Tinnitus of oorvolheid (auditieve volheid) moet aanwezig zijn om de diagnose te stellen. Een audiogram is nuttig om gehoorverlies te tonen en om andere afwijkingen uit te sluiten. Het is vaak nuttig om als het veilig kan worden gedaan een audiogram te hebben tijdens of onmiddellijk na een duizeligheid. Dit kan het kenmerkende lage frequentie gehoorverlies laten zien. Naarmate de ziekte voortschrijdt wordt het gehoorverlies gewoonlijk erger.

Tot slot Computertesten

Andere tests zoals de auditieve hersenstamrespons (ABR), een computertest van de gehoorzenuwen en hersenpaden, computertomografie (CT-scan) of magnetische resonantie beeldvorming (MRI) kunnen nodig zijn om een tumor die op het gehoor voorkomt of evenwichtszenuw uit te sluiten . Deze tumoren zijn zeldzaam maar ze kunnen symptomen veroorzaken die lijken op de ziekte van Menière. Een volledige neurologische evaluatie wordt uitgevoerd om andere oorzaken van duizeligheid uit te sluiten.