De IQ test

Inleiding

Veel mensen vragen zich af wat hun IQ is. IQ staat voor Intelligentie Quotient. Je kan je IQ testen door middel van een IQ test. Uit deze intelligentie test komt een getal en dat wordt je IQ genoemd. IQ is dus niet hetzelfde als intelligentie. Je IQ is een score van hoe goed je scoort vergeleken bij anderen uit dezelfde groep. Heb je een hoog IQ, dan kan je wel zeggen dat je intelligent bent. Al blijft het wel relatief. Hieronder alle informatie die je moet weten over een IQ test, zoals de scores en waar een IQ test uit bestaat. Wat wil je allemaal weten over een IQ test?

De score van je IQ test

Wanneer je een IQ test doet, dan komt daar een getal uit. Dit betekent je score van de IQ test:

 • 70-79 Zwak begaafd
 • 80-89 Beneden gemiddeld intelligent
 • 90-110 Gemiddeld intelligent. (hier valt de grootste groep in)
 • 111-120 Bovengemiddeld intelligent
 • 121-130 Hoog begaafd
 • boven de 130 Zeer hoog begaafd.

Hoe werkt een IQ test

Bij een IQ test worden verschillende punten getest. Op deze punten wordt je over het algemeen in getest. Je krijgt bij ieder punt verschillende vragen. Heb je ze goed, dan krijg je er punten voor. Wanneer je een IQ test maakt, dan krijg je per vraag een bepaalde tijd. Het testen van je IQ heeft er ook mee te maken hoe snel je dingen ziet en weet.

 1. Verbale intelligente. Dit heeft alles met de taal te maken. Er wordt getest hoe goed je de taal kent en begrijpt. Hoe beter je tekstbegrip en hoe groter je woordenschat. Des te beter zul je scoren bij dit gedeelte van de IQ test
 2. Numerieke intelligentie. De naam zegt het al, dit heeft alles met getallen te maken. Er wordt getest hoe goed je kan rekenen.
 3. Ruimtelijke intelligentie. Er wordt gekeken hoe goed je ruimtelijke vraagstukken kunt oplossen. Hierbij valt te denken aan dingen in elkaar passen of een vak met allerlei driehoeken en dan de vraag hoeveel driehoeken je ziet.
 4. Logische intelligentie. Hier wordt gekeken hoe goed je kan redeneren. Bijvoorbeeld of je ergens een makkelijke oplossing voor ziet.

Waarom doen mensen een IQ test

Veel mensen doen een IQ test omdat ze nieuwsgierig zijn hoe intelligent ze eigenlijk zijn. Op internet zijn veel IQ testen te vinden. Deze zijn niet helemaal te vergelijken met een profesionele IQ test. Vaak krijg je wel een indicatie over je IQ. Verder is het een goede manier om te kijken wat voor soort vragen je bij een IQ test krijgt. Soms kan er ook aan je worden gevraagd om een IQ test te doen wanneer je ergens solliciteert. Toch zegt een IQ test niet altijd alles. Wanneer je je bijvoorbeeld minder goed voelt op het moment dat je de IQ test doet, dan zal je score lager uitvallen dan wanneer je je goed voelt.

Nog wat weetjes over de IQ test

 • Mannen hebben gemiddeld een hoger IQ dan vrouwen. Ze denken dat dit komt omdat er op dingen wordt getest waarin mannen beter zijn dan vrouwen.
 • Voor kinderen zijn er speciale IQ testen. Een volwassen IQ test is veelste moeilijk voor een kind. De score is dan lager dan het werkelijke IQ.
 • Voor volwassenen geldt over het algemeen, des ouder je wordt des hoger je scoort op een IQ test. Wanneer iemand van 20 een test doet en tien jaar later nog een keer, dan zal hij de tweede keer waarschijnlijk een hogere IQ score hebben. Dit komt doordat je woordenschat groter is en je vraagstukken beter door hebt. Een stukje levens- en werkervaring telt dus mee. Het verschil zal niet enorm groot zijn, maar het kan wel een paar punten schelen.
 • Oudere mensen scoren over het algemeen vaak juist wat lager op IQ testen. Ze kunnen moeite hebben om zich te concentreren op de vragen. Ze hebben meer tijd nodig om het juiste antwoord te vinden.

Conclusie

Het kan best nuttig zijn om eens een IQ test te doen. Je kan van jezelf wel inschatten of je gemiddeld intelligent bent, maar het is toch leuk om eens te laten testen. Er zijn verschillende IQ testen waarmee je je IQ kan testen. Een professionele test zal de beste uitkomst geven, maar met een gratis test krijg je wel inzicht over je intelligentie.