Verantwoordelijkheid hebben

Vanaf onze geboorte

baby
De dag dat je als mens geboren wordt, word je opgezadeld met verantwoordelijkheid. Het is echter geen verantwoordelijkheid die je zelf gekozen hebt, het is een opgelegde, gedwongen verantwoordelijkheid. Je bent namelijk vanaf je geboorte verantwoordelijk voor het feit dat de mens allerlei dieren en planten voor zijn eigen belang heeft gedomesticeerd. Nu zou je kunnen stellen dat het niet je verantwoordelijkheid is, want je bent geen boer, maar het punt is dat je er vanaf je geboorte gedwongen gebruik van maakt. Dus of je het wilt of niet, vanaf de dag dat je het gebruikt ben je verantwoordelijk.
↝ Index


Verantwoordelijkheid

In de meeste gevallen willen mensen helemaal geen verantwoordelijkheid als ze er niet direct zelf belang bij hebben. Het is niet onze verantwoordelijkheid dat Wilders mensen opzet tegen de Islam. Het is niet onze verantwoordelijkheid dat Shell Nigeria, dochterbedrijf van Shell, op een oneerlijke manier aan haar olie komt en probeert te komen. Het is niet onze verantwoordelijkheid dat het onderwijs zo matig presteert. Het is niet onze verantwoordelijkheid dat fabrikanten geen rekening houden met het milieu. Het is niet onze verantwoordelijkheid dat de buren hun tuin laten verwilderen. (Kijk dat is nu eens een verantwoordelijkheid, die echt niet van ons is.) Het is niet onze verantwoordelijkheid dat de boer zijn dieren in omstandigheden houdt die niets met het dierzijn te maken hebben. Met uitzondering van de tuin van de buren dragen we voor alle andere handelingen gezamenlijk de verantwoordelijkheid.

Consument

Islam
Als consument staan we aan de basis van alles. Dus Wilders kan de Islam een achterlijke religie met een politiek doel noemen, omdat wij daarna op hem stemmen en laten merken dat we het met hem eens zijn. Shell Nigeria kan olie op een oneerlijke manier vergaren, omdat wij benzine en andere Shell producten kopen. Het onderwijs presteert matig, omdat we ons eigenlijk helemaal niet interesseren voor het onderwijs aan onze kinderen. Fabrikanten hoeven van ons geen rekening te houden met het milieu als dat voor ons betekent dat we tegen weinig geld hun producten kunnen kopen. Boeren hoeven geen rekening te houden met het welzijn van hun dieren, zolang wij maar vlees kunnen kopen tegen een lage prijs.

Onze verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen begint dus op het moment dat we de ander bevestigen in zijn gedrag, door of zijn producten te kopen of door hem niet te vragen zijn gedrag te veranderen.

Werknemer

Maar niet alleen als consument dragen we verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen. Ook als werknemer zijn we verantwoordelijk voor het gedrag van onze werkgever. Want zolang wij zonder tegenspraak doen wat onze baas zegt, zijn wij natuurlijk net zo verantwoordelijk als onze werkgever. Dus als wij niets zeggen van de manier waarop onze baas aan zijn olie komt in Nigeria is dat ook onze verantwoordelijkheid. Zolang wij niet proberen om onze baas te vertellen dat we dieren slecht behandelen, zijn we medeverantwoordelijk. Zolang wij meewerken aan de opbouw van een partij die staat voor Islam haat en onderdrukking van andersdenkenden, zijn wij net zo verantwoordelijk als de oprichter van die partij. Zolang wij het bestuur van onze school niet laten weten hoe het onderwijs beter kan, zullen we ook verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit die de hele school levert en niet alleen maar voor onze eigen klas.

Ondernemer

De meeste werkgevers en ondernemers zullen nu wel stellen, als al die anderen verantwoordelijk zijn, dan zijn wij het dus niet. Maar natuurlijk ben je als ondernemer of werkgever verantwoordelijk voor wat je doet. Als jij je werknemer vertelt dat hij geen verantwoordelijkheid heeft, dan ben je ook verantwoordelijk voor zijn gedrag. Als jij als werkgever de eisen van de consument zonder slag of stoot aanneemt als uitgangspunt voor het beleid van je organisatie, ben je natuurlijk verantwoordelijk.

↝ Index


Verantwoordelijk geboren

We zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en dat van anderen, maar we zijn ook verantwoordelijk voor het gedrag van onze voorouders. Want dankzij onze voorouders hebben we nu dieren en planten die alleen kunnen overleven als wij voor ze zorgen. We zijn dus vanaf onze geboorte verantwoordelijk voor hoe de wereld er uitziet. Zolang wij die verantwoordelijkheid echter afschuiven onder het mom van:
Voorouder
Ik was er niet bij toen besloten werd om het op die manier te gaan doen!”

Zullen we natuurlijk nooit zover komen dat we op een verantwoordelijke manier om kunnen gaan met deze wereld. Ook al raken we onze verantwoordelijkheid niet kwijt, omdat we hem niet oppakken, maar gewoon doorgaan op de door onze voorouders ingeslagen weg. Het enige dat we dus echt kunnen doen is onze verantwoordelijkheid nemen en zeggen:

Ik ben misschien verantwoordelijk door de keuzes van mijn voorouders, maar dat betekent niet dat ik niet mijn eigen verantwoorde keuzes mag en kan maken.”

In zekere zin zijn wij namelijk veel beter toegerust om verantwoorde keuzes te maken, wij hebben namelijk kunnen zien wat de gevolgen zijn van de keuzes van onze voorouders. Terwijl onze voorouders vaak niet meer konden zien dan de positieve gevolgen van hun keuzes voor de overleving van hun eigen groep.

↝ Index


Extra

Afbeeldingen


Index van koppen

→ Vanaf onze geboorte
↦ Verantwoordelijkheid
⇉ Consument
⥤ Werknemer
⇶ Ondernemer
⇒ Verantwoordelijk geboren
⇀ Extra
⇁ Afbeeldingen
➾ Index van koppen
Links


Links