Misbruik maken van anderen

Misbruik

Slavernij

Het is niet zo moeilijk om misbruik te maken van anderen. We vinden het namelijk volkomen terecht dat we dat doen. Zeker als we het kunnen rechtvaardigen met onze eigen belangen of de belangen van anderen. Zo vinden we het volkomen terecht dat dieren moeten sterven om onszelf te voeden. We vinden het zelfs terecht dat die dieren lijden, als dat betekent dat we goedkoop kunnen eten. Zo zijn er nog heel veel rechtvaardigingen die we weten te bedenken waarom het terecht is dat we anderen misbruiken. Het beruchtste voorbeeld van misbruik is wel de slavernij.

ↂ Index

Misbruik rechtvaardigen

In de meeste gevallen vallen onze rechtvaardigingen voor misbruik onder het kopje utilisme, hedonisme en teleologie. Maar ook religisch vormen voor ons redenen om anderen te misbruiken. Daarnaast zijn egocentrisme en machtswellust en gevoelens van minderwaardigheid redenen om anderen te misbruiken. Zelfs zoiets als onze eigen intelligentie
Slavernij
en de domheid van anderen kan een reden zijn om misbruik te rechtvaardigen. Simpelweg het feit dat de ander dommer is dan wij zijn, is een reden voor het misbruiken van anderen. Je zou dit een variant op het principe van het recht van de sterkste kunnen noemen:
Het recht van de slimste.

We hebben dus een heleboel redenen om ons misbruik van anderen te rechtvaardigen, maar is er ook maar één reden die het misbruiken van andere mensen echt rechtvaardigt. Nee natuurlijk niet, want ieder mens is gelijkwaardig ook al zijn we allemaal ongelijk. De waarde van een mens wordt tenslotte niet door andere mensen bepaald ook al hebben we dat eeuwenlang gedaan, maar door ieder mens persoonlijke. Niet voor niets bestond er een spreekwoord als:

Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.

Terwijl het spreekwoord eigenlijk had moeten zijn:

Of je nu voor een dubbeltje of een kwartje geboren bent, beide hebben waarde.
ↂ Index

Misbruiken van anderen

Er is dus geen enkele reden te vinden die het misbruiken van anderen rechtvaardigt. Zeker niet als je bedenkt dat ieder mens gelijkwaardig is en waardevol. We worden tenslotte allemaal naakt geboren en we sterven allemaal zonder dat we iets materieels mee nemen. Verder draagt ieder mens wel iets bij aan dit leven of dat nu slechts vandaag waarde heeft of pas over honderd jaar.

Toch proberen we op allerlei manieren anderen te misbruiken ten voordele van onszelf en ten nadele van anderen. Zo vinden veel marketeers het heel gewoon dat ze allerlei manipulaties toepassen om een product van minderwaardige kwaliteit te verkopen. Zo vinden veel fabrikanten het heel gewoon dat ze hun producten laten maken in landen waar arbeiders amper voldoende verdienen om een behoorlijk en gezond leven te leiden. Zo vinden veel winkeliers het heel gewoon om hun klanten geen garantie te verlenen, zelfs als de fabrikant wel garantie geeft. Of ze geven garantie op een manier die het voor de klant ingewikkeld maakt om zijn garantie te krijgen. Dit zijn een paar van de meest opvallende gevallen van misbruik. Maar ook politici maken bijvoorbeeld misbruik van anderen. Zo vinden ze het geen enkel probleem om informatie te lekken aan journalisten, om zo hun positie in de discussie te verbeteren. Of wat te denken van ouders die hun kinderen het recht ontnemen om zichzelf te zijn, omdat ze graag het beeld projecteren van de perfecte ouder. Dan heb je nog de collega die met zijn gemanipuleer anderen zijn werk probeert te laten doen of de manager die zijn werknemers vertelt hoe ze moeten werken. Zo zijn er vele voorbeelden te geven van de manieren waarop wij elkaar misbruiken met allerlei innerlijke rechtvaardigingen. Terwijl we die rechtvaardigingen zouden afkeuren als anderen die gebruikten om ons te misbruiken voor hun belangen.

ↂ Index

Samenwerken

Het vreemdste aan het misbruiken van anderen en daarvoor een rechtvaardiging hebben is dat het niet nodig is. Als sociale wezens hebben mensen de behoefte om elkaar te helpen . Dat is natuurlijk ook meteen de reden waarom het zo makkelijk is om anderen te misbruiken. De misbruikten weten namelijk ook rechtvaardigingen te bedenken waarom het terecht is dat zij misbruikt worden. Maar elkaar misbruiken is dus nergens voor nodig. Alles wat je moet willen doen is de ander vragen of hij je wil helpen of met je wil samenwerken. Natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen dat ze niet willen helpen of samenwerken, maar het overgrote deel zal met alle plezier zijn hulp aanbieden. Dus de ander manipuleren om te doen wat jij wil, omdat je dat een goed gevoel geeft is dus de verkeerde aanpak, ook al werkt hij vaak wel.

Hoe goed samenwerken werkt ten opzichte van misbruiken van anderen blijkt wel uit het feit dat samenwerkingen vaak leiden tot uitzonderlijke producten. Kijk bijvoorbeeld naar Apple dat begon als een samenwerking tussen Steve Jobs en Steve Wozniak en is uitgegroeid tot het duurste bedrijf ter wereld. Of Windows NT wat voorkwam uit een samenwerking tussen Microsoft en IBM en dat door menig systeembeheerder gezien wordt als het beste besturingssysteem ooit gemaakt. Of de huidige uitvoeringen van Linux die ontstaan uit de samenwerking tussen allerlei programmeurs die kosteloos hun bijdrage leveren aan deze gratis systeemsoftware, dat nauwelijks last heeft van virussen en andere malware. Dit zijn positieve voorbeelden van samenwerkingen. Kijk vervolgens naar bedrijven als de Aldi of Blokker. Dit zijn negatieve voorbeelden van bedrijven waar medewerkers en klanten worden gemanipuleerd en misbruikt om het bedrijf en haar eigenaren rijker te maken.

ↂ Index

Conclusie

Slavernij
Er zijn dus genoeg voorbeelden in deze wereld te vinden waaruit blijkt dat anderen misbruiken helemaal niet nodig is. Het misbruik leidt in de meeste gevallen tot geweld en opstanden als de misbruikten ontdekken dat ze ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van anderen. Kijk naar de revoluties in Europa in de achtiende en negentiende eeuw. Maar ook de geweldloze opstanden in het Midden-Oosten op dit moment zijn een voorbeeld van opstanden omdat de misbruikten in opstand komen tegen hun onderdrukkers en misbruikers. Terwijl het dus helemaal niet nodig is om anderen te misbruiken, omdat samenwerking een natuurlijke toestand is voor de meeste mensen. Iets wat de misbruikers blijkbaar niet kunnen geloven dat anderen bereid zijn om je te helpen als je ze daar vriendelijk om vraagt.
ↂ Index

Extra

Afbeeldingen

Slavernij door André Mouraux

Slavernij door Salim Shadid

Slavernij door Gaël Chardon

Index van koppen

Misbruik
Misbruik rechtvaardigen
Misbruiken van anderen
Samenwerken
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen