Medicatie bij psychische problemen

Medicatie bij psychische problemen

Het gebruik van medicatie bij psychische problemen is afgelopen jaren toegenomen. Dit is niet alleen het gevolg van het feit dat meer mensen psychische hulp vragen, maar ook door de snelle ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Nog een belangrijke factor is het afbrokkelen van het taboe dat het slikken van antidepressiva 'not done' is. Of je medicatie nodig hebt, zal worden bepaald door de arts die jou behandelt, zoals een psychiater of huisarts. Ook zal door deze arts worden bepaald welk medicijn in welke dosis voor jou geschikt is. GA NIET ZELF EXPERIMENTEREN MET MEDICIJNEN, MAAR RAADPLEEG ALTIJD EEN BEVOEGD ARTS.

Soorten medicatie

Medicatie kan op drie manieren worden aangeduid. Dit kan als je er niet goed mee bekend bent wel eens verwarrend zijn, omdat één medicijn dus op drie verschillende manieren aangeduid kan worden. Een medicijn kan op de volgende manieren worden aangeduid:

  1. Bij de scheikundige naam, hoewel dit in de praktijk weinig voorkomt.
  2. Bij de merknaam. Een bekend voorbeeld is Prozac, een bekend antidepressivum. Van sommige medicijnen is nog alleen een product beschikbaar die de merknaam van de ontwikkelaar draagt, omdat het octrooi nog niet afgelopen is. Zodra het octrooi verlopen is, wordt het recept openbaar en mag iedere fabrikant zijn eigen versie van het medicijn maken.
  3. Bij de werkzame stof in het medicijn. In het geval van Prozac is dit Fluoxetine. Het voordeel van het noemen van de werkzame stof is dat dit de concurrentie tussen aanbieders vergroot. Apothekers kunnen zo de goedkoopste fabricaat van het medicijn aanbieden zonder gebonden te zijn aan een specifiek merk of fabrikant. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat een goedkoper alternatief van mindere kwaliteit is, want alle medicijnen die worden verkocht moeten voldoen aan strenge regelgeving die landelijk wordt gecontroleerd.

Op hoofdlijnen kunnen we de volgende groepen medicijnen onderscheiden:

Antidepressiva

Zoals de naam van deze medicijn groep al aangeeft, wordt dit soort medicijnen veelal voorgeschreven in het geval van een depressie. Antidepressiva zijn geen genezend medicijn. Dit betekent dat het medicijn gedurende de periode dat de depressie duurt gebruikt moet worden en vaak zelfs de periode daarna om een eventuele volgende depressie te voorkomen.

Antipsychotica

Antipsychotica kunnen voorgeschreven worden om psychotische beelden zoals hallucinaties en waanbeelden te onderdrukken, hoewel niet gezegd kan worden dat in alle gevallen alle klachten onderdrukt kunnen worden. Daarnaast kunnen deze medicijnen helpen bij het onderdrukken van manies en rusteloosheid. Ook voor deze medicijnen geldt dat deze niet genezend werken, maar slechts de symptomen onderdrukken. Het kan dus voorkomen dat een persoon zijn leven lang antipsychotica zal moeten slikken om zijn klachten te onderdrukken.

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Medicijnen uit de categorie slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen voorgeschreven worden als een persoon last heeft van rusteloosheid, stress, inslaapproblemen en anders slaapproblemen. Voor elke klacht is er een specifiek medicijn dat doet waarvoor het ontwikkeld is. Zo zijn er specifieke medicijnen die erop gericht zijn een persoon te kalmeren, terwijl andere medicijnen letterlijk slaapverwekkend zijn.

Stemmingsstabilatoren

Stemmingsstabilatoren kunnen ervoor zorgen dat personen die lijden aan een bipolaire stoornis meer evenwicht krijgen tussen de stemmingen waarin ze verkeren. Zo kan het helpen bij een manisch-depressiviteit stemmingsstabilatoren te gebruiken om nieuwe manies of depressies te voorkomen. Met name Lithium is hiervoor een veelgebruikt medicijn.