CDT als indicator voor overmatig alcoholgebruik

Alcohol en gezelligheid

Veel mensen associëren alcohol met gezelligheid. Door een drankje te nemen, worden mensen al snel wat losser in de omgang en is de sfeer op een feestje al gauw gezellig. Soms kunnen mensen doorslaan in het alcoholgebruik. Er kan dan sprake zijn van alcoholmisbruik wat ernstige schade aan verschillende organen in het lichaam kan veroorzaken. Door middel van een CDT bepaling kan overmatig alcoholgebruik gemakkelijk worden aangetoond. Maar hoe werkt deze bepaling precies?

Alcoholmisbruik

Personen die overmatig alcohol gebruiken, vormen vaak niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. Rijden onder invloed heeft al veel te veel mensen het leven gekost. Als er sprake is van alcoholisme, kan ook het gedrag van een persoon sterk veranderen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van roekeloosheid en agressie. Een alcoholist zal zelf vrijwel nooit toegeven een drankprobleem te hebben. Natuurlijk kan de hoeveelheid alcohol in het bloed wel uitsluitsel geven over de hoeveelheid onlangs genuttigde alcohol. De hoeveelheid alcohol in het bloed is echter maar tot op enkele uren na de alcoholconsumptie meetbaar. Bovendien zegt deze test niets over het alcoholgebruik is de voorgaande dagen. Het bepalen van het CDT in het bloed kan veel meer bruikbare informatie geven over het alcoholgebruik van een persoon.

Het bepalen van de hoeveelheid CDT

De hoeveelheid CDT in het bloed is een goede indicator van overmatig alcoholgebruik. Overmatig alcoholgebruik heeft veel negatieve effecten op het lichaam. Ook het ijzertransporteiwit transferrine lijdt onder overmatig alcoholgebruik. Een afbraakproduct van alcohol veroorzaakt bij de aanmaak van transferrine een misvorming van het eiwit. Als resultaat wordt koolhydraatdeficient transferrine (CDT) geproduceerd. Hoe meer alcohol er wordt gedronken, hoe groter de hoeveelheid CDT in het bloed zal zijn. Als het CDT wordt bepaald, wordt er naar de hoeveelheid CDT ten opzichte van het normale transferrine gekeken. Over het algemeen is de bovengrens 2,6% CDT van het totale transferrine in het bloed. Een hogere waarde wijst op overmatig alcoholgebruik. De hoeveelheid CDT neemt pas enkele weken na het overmatig drankgebruik af. Bij langdurige alcoholisten duurt dit zelfs nog langer. De hoeveelheid CDT is dus een veel duidelijkere indicator van drankmisbruik dan de bepaling van het alcoholpercentage in het bloed.

Wanneer en door wie wordt het CDT bepaald?

Een CDT bepaling wordt meestal door een arts aangevraagd wanneer er de verdenking is dat bepaalde lichamelijke klachten door alcoholmisbruik worden veroorzaakt. Een arts die een patiënt met dergelijke klachten krijgt, kan ervoor kiezen om een CDT bepaling aan te vragen. Met een CDT bepaling kan de kans op beschadigingen van organen in het lichaam worden vastgesteld. Overigens heeft de diagnose van overmatig alcoholgebruik geen verdere consequenties voor het drinkgedrag van de patiënt. Een arts kan de patiënt hoogstens aanraden om het drinkgebruik aan te passen.

In sommige gevallen kan ook het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een CDT bepaling aanvragen. Vaak gaat het dan om personen die aangehouden zijn voor rijden onder invloed. Het CBR schakelt hiervoor een arts in. Met behulp van, onder andere, een CDT bepaling kan worden nagegaan of deze personen wel geschikt zijn om te rijden. In extreme gevallen kan een CDT bepaling leiden tot ontzegging van het rijrecht.

Tot slot kun je er ook zelf voor kiezen om je CDT gehalte te laten testen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan als je binnenkort een test bij het CBR moet ondergaan. Door zelf je CDT te laten testen, weet je waar je aan toe bent. Ook kun je jezelf laten testen als je het vermoeden hebt dat je drinkgedrag je lichaam beschadigt. Dit kun je laten doen bij verschillende particuliere bedrijven die gezondheidstesten leveren. Als je ervoor kiest om je CDT bij een dergelijk bedrijf te laten testen, wordt dit meestal niet door de verzekering gedekt.

Conclusie

Met behulp van een CDT bepaling kan (langdurig) overmatig alcoholgebruik worden aangetoond. Het CDT gehalte kan tot enkele weken na de consumptie van alcohol aantonen dat er sprake is van alcoholmisbruik. Een CDT bepaling kan onder andere worden gebruikt om na te gaan of er sprake is van alcoholisme.