Alcohol en online hulp

Alcohol en online hulp

Voor de mogelijke oplossing van al onze problemen maken we gebruik van internet tegenwoordig. Zo ook met alcoholproblemen. Internet is immers anoniem. De rechtstreekse confrontatie met een hulpverlener wordt op deze manier voorkomen. De verslaafde kan stiekem en zonder dat iemand het weet in zijn of haar omgeving hulp zoeken. Waar kan de drankverslaafde zoal terecht?
 

Alchol en hulp zoeken

1. Procedure in Nederland

In Nederland heeft de website www.alcoholdebaas.nl (alle interessante links volgen onderaan dit artikel) zijn nut al lang bewezen. Deze online begeleiding bestaat al 5 jaar. Behandelende instellingen zijn Tactus, Symfora en Re-Set.

  • In principe vergoeden alle Nederlandse zorgverzekeraars de gehele behandeling (controleer uw basispakket). Een verwijsbrief van de huisarts is vereist. Er zijn wel prijsverschillen! Het eerste deel van de behandeling kost € 1400 tot € 1500 en het tweede deel € 1150 tot € 1250 (incl. btw).
  • Je kunt anoniem aanmelden. Daarna krijg je een persoonlijk dossier en een persoonlijke begeleider.
  • De eerste stap bestaat erin om het alcoholgebruik te onderzoeken: wanneer drink je? Wat doe je? Wat voel je? Kortom: de situatie wordt in kaart gebracht. Daarna volgt de effectieve start van de behandeling.

2. Procedure in België

De website www.alcoholhulp.be is nog maar een goed jaar in de lucht. En het is een succes! Je kunt er een online hulpprogramma volgen met ondersteuning door een eigen, professionele hulpverlener.

  • Helemaal anoniem als je dat zelf wenst en het programma is gratis! Althans: tot 2012. Tot dan wordt het project betaald door Volksgezondheid en het RIZIV.
  • Er is wekelijks overleg via email, chatten, website en telefoon. De hulpverleners zijn psychologen en maatschappelijk werkers werkzaam in de reguliere verslavingszorg.
  • Het totale programma duurt 12 weken.
  • Het programma is bedoeld voor mensen met alcoholproblemen die hun alcoholgebruik willen verminderen of helemaal willen stoppen met drinken. Belangrijk om weten is dat het niet bedoeld is voor zware, jarenlange alcoholverslaving.
  • Iedereen kan op de site een online zelftest doen om vast te stellen wat zijn of haar huidige situatie tot drankgebruik is.

Conclusie

Deze mogelijkheid van anoniem en online hulpverlening is een goede zaak. Vooral de anonimiteit, het thuis kunnen volgen van het programma, wanneer de drankverslaafde dat zelf wenst en de individuele begeleiding bepalen het succes. Dat wil nog niet zeggen dat iedereen met vlag en wimpel slaagt bij zijn of haar poging en goede voornemen om beter om te gaan met alcohol. Integendeel: uit studies blijkt dat ca. 15% van alle deelnemers een ‘face-to-face’ begeleiding mist en er de voorkeur aan geeft om ‘fysiek’ begeleid te worden.

Links

Online hulp Belgie

Online hulp Nederland

Voor kinderen van drinkende ouders!