Hoe geef ik mijn kinderen een goede opvoeding

Wanneer geef ik een goede opvoeding?

Een vraag die ongetwijfeld heel veel ouders zich afvragen. Er van uitgaande dat alle ouders/opvoeders het beste voor hebben met hun kinderen, geeft iedereen een opvoeding waarvan gedacht wordt dat het goed is. We hebben nu eenmaal niet geleerd hoe het moet. Meestal doen wij het op dezelfde manier als onze ouders het gedaan hebben. Het nadeel hiervan is, dat we ook dat van onze ouders hebben overgenomen wat wij zelf als kind niet als prettig ervaren hebben. We proberen een opvoeding te geven met als doel dat de kinderen later goed op hun eigen benen kunnen staan en de normen en waarden hanteren zoals wij denken hoe het hoort.

De opvoeding

Per kind kan het verschillend zijn welke opvoeding het beste is. Enkele voorbeelden van waar het mis kan gaan in de opvoeding:

Biologische kinderen

Als het om biologische kinderen gaat zijn er veel overeenkomsten met hoe jij zelf vroeger als kind was. Dit kan een valkuil zijn in de opvoeding. Een valkuil omdat het snel irritatie kan geven bij de ouder. Zijn er bijv. karaktertrekjes en gedragingen waarmee je als ouder niet tevreden was en je ziet dat bij je kind, dan irriteert dat. Want jij wilt tenslotte, dat je kind het beter doet dan jij het hebt gedaan en dat het niet dezelfde fouten maakt. Dit is een klassiek voorbeeld van waarom een kind zich juist gaat afzetten en er gesproken gaat worden over een moeilijk opvoedbaar kind. Juist omdat jij je kind zo graag wilt beschermen en dat je daarom overbezorgd bent, raak je de band met je kind kwijt.

Vrije opvoeding

Een vrije opvoeding waarbij het kind al heel jong mag mee beslissen in het gezin en heel veel vrijheid krijgt. Dit klinkt in eerste instantie geweldig voor een kind. Maar hiermee geven we een kind ook heel veel verantwoording. Verantwoording waar een kind zelf niet om vraagt. Deze verantwoording kan voor een kind stress veroorzaken.

Deze stress kan resulteren in fysieke klachten zoals bijv. Nek-, schouderklachten, veel hoesten, last van de keel, hoofdpijn etc. En ook kan het gedragsproblemen veroorzaken zoals: humeurig, moeilijk in sociale contacten, zich afzetten tegen de maatschappij etc. Een veel gehoorde klacht van deze kinderen op latere leeftijd is; waren mijn ouders maar iets strenger en gaven ze maar eens wat vaker grenzen aan.

Het advies

Om een goede opvoeding te geven moet je geduld hebben en in deze gehaaste maatschappij valt dat niet altijd mee. Vergeet dan niet dat als we kinderen krijgen of adopteren, wij ook de verantwoording voor deze kinderen dragen. Verantwoording waar best tijd in gestoken mag worden. Dit kost minder tijd en energie dan als je kind zich gaat afzetten en uiteindelijk kan ontsporen.

Enkele tips:

  1. Goed luisteren en observeren. Probeer te begrijpen, wat het kind bedoelt en neem het kind serieus. Vaak geven kinderen in hun gedrag of met woorden, informatie die van belang is voor de opvoeding.
  2. Laat het kind zijn/haar lessen leren. Natuurlijk wil je als ouder/opvoeder dat er niks verkeerd gaat.
  3. Wees niet te beschermend. Ben je te beschermend en voorzichtig, dan heeft het kind daar wellicht meer nadeel van. Leert het kind zijn les “hoe hard dat soms ook kan zijn”, dan weet en begrijpt het kind ook hoe het niet moet.

Tot slot enkele tips over het opvoeden van kinderen

  • Opvoeden is en blijft een moeilijke taak. Je kunt hooguit je best doen en beseffen dat het een kind is. Een kind dat jouw zwakke plekken kent, zal jou uit proberen. Daarnaast zal een kind ook altijd onvoorwaardelijke liefde ten opzichte van zijn ouders hebben.
  • Besef altijd wie de Volwassene is en laat je ego je niet al teveel parten spelen.
  • Jouw kind brengt veel tijd door op school. Probeer te begrijpen wat zich daar afspeelt. Neem bijvoorbeeld zitting in de http://ouderraad.startkabel.nl@@ouderraad. Leuk en leerzaam!

Boeken tips over kinderen

Lees bijvoorbeeld het boek Leerijke activiteiten met peuter en kleuter van J. Macgillian. (zie ook afbeelding hierboven)