Hoe kan ik mijn echtscheiding online regelen

Uitelkaar gaan door middel van een echtscheiding

Tegenwoordig zijn er veel mensen die besluiten een punt achter het huwelijk te zetten. Het aantal echtscheidingen in Nederland is dan ook erg hoog. Het gehele proces van scheiden beslaat een lange periode, dit is mede afhankelijk van de onderlinge relatie tussen beide partners op dat moment.
Vaak is het zo dat er ook kinderen bij de scheiding betrokken zijn. Dit zorgt voor extra te regelen afspraken als een omgangsregeling met de kinderen of het regelen van alimentatie. De kinderalimentatie kan vaak zorgen voor een flinke vertraging van het echtscheidingsproces.

In dit artikel beschrijf ik hoe het online scheiden in z'n werk gaat.

Moet er een echtscheiding advocaat aan te pas komen als wij uit elkaar gaan?

In de meeste gevallen zullen er een of meerdere echtscheiding advocaten in de hand moeten worden genomen om diverse zaken, zoals:

 • de verdeling van de inboedel
 • een omgangsregeling met de kinderen.

Dit gehele proces zal dan via de Rechtbank lopen waarbij de Rechter uitspraak zal doen om het huwelijk te ontbinden.

Scheiden zou dus een stuk makkelijker zijn als je een deel van de romslomp kunt omzeilen en een deel via het internet zou kunnen regelen. Dit online scheiden is tegenwoordig ook mogelijk. Veel echtscheidingsadvocaten en andere juristen spelen in op deze stijgende vraag.

Welke doelgroep mag gebruik maken van een online-echtscheiding?

Voordat mensen online een scheiding willen aanvragen zullen beide partners het eens moeten zijn over allerlei zaken omtrent de scheiding. Ze moeten het eens zijn over:

 • de verdeling van de inboedel
 • waar de kinderen zich gaan vestigen
 • wie voor de kinderen gaat zorgen
 • de pensioenverdeling
 • het betalen van alimentatie

Wel moeten de partners aan enkele punten voldoen om in Nederland de echtscheiding ook daadwerkelijk rond te krijgen. Hieronder volgen deze punten:

 1. Beide partners hebben de Nederlandse nationaliteit
 2. Beide partners hebben geen Nederlandse nationaliteit maar zijn 12 maanden woonachtig in Nederland
 3. Een van beide partners heeft geen Nederlandse nationaliteit maar is 6 maanden woonachtig in Nederland

Wanneer een koppel hieraan voldoet, is het dus mogelijk om voordelig en snel de scheiding online aan te vragen. Uiteraard geldt het ook voor koppels van hetzelfde geslacht, zij kunnen ook online een echtscheiding kunnen aanvragen.

Algemene werkwijze van online scheiden

Het is noodzakelijk dat bij het aanvragen van een online echtscheiding beide partners akkoord gaan met de scheiding. Alle zaken omtrent deze scheiding zijn duidelijk en beide partners zijn het hiermee eens.

De volgende stap is dan uitvinden welk echtscheidingsbureau het online voor u het makkelijkst en voordeligst kan regelen. Afhankelijk van het bedrijf kan men vaak een soort Intake-formulier invullen. Daarbij zal persoonlijke informatie worden gevraagd, zoals:

 • gegevens van beide partners
 • leefsituatie
 • of er kinderen zijn
 • enzovoorts.

Hierop zal vaak een bevestiging volgen, dit kan via de mail of via de post, waarbij dan ook al vaak een declaratieformulier is ingesloten. Na voldoening hiervan zullen belangrijke stukken moeten worden aangeleverd omtrent de scheiding. Dit zijn de volgende stukken:

 1. Een uitreksel uit het bevolkingsregister van beide partners. Deze zal de nationaliteit moeten bevatten en moet op moment van het echtscheidingsverzoek maximaal 3 maanden oud zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal onderdelen die gemeldt moeten worden, wanneer het huwelijk bijvoorbeeld in het buitenland heeft geplaatsgevonden, of een van de partners naast de Nederlandse ook een buitenlandse nationaliteit heeft.
 2. Uitreksel uit het huwelijksregister
 3. Uitreksel uit geboorteregister van eventuele minderjarige kinderen
 4. Meenemen van het identiteitsbewijs
 5. Wanneer opgesteld, het convenant in tweevoud
 6. Een kindverklaring
 7. Het ouderschapsplan
 8. Een afschrift van de huwelijkse voorwaarden, wanneer dit het geval is

Advocaat nodig voor het echtscheidingsverzoek

Na voldoening van bovenstaande stukken zal er een echtscheidingsverzoek worden opgesteld. Hiervoor zal een advocaat worden ingeschakeld, want dit blijft voor een online scheiding verplicht.

Een erkende advocaat van het desbetreffende echtscheidingsbureau zal vervolgens bekijken of het inderdaad klopt dat beide partners het volledig eens zijn met alle zaken omtrent de scheiding, maar ook bewust zijn van de rechten en regels en of de verdeling juist is. Dit wordt vaak vastgelegd in een zogeheten echtscheidingsconvenant, wat de scheidingsprocedure kan versnellen. Het is van belang dat geen van beide partners gaan tegenwerken, waardoor het bureau kan besluiten te stoppen met de procedure. Om ervoor te zorgen dat beide partners hiervan op de hoogte zijn, is het logisch dat er een bezoek wordt ingepland waarbij naar het identiteitsbewijs gevraagd zal worden.

Na de ontmoeting waarbij alles correct is verlopen zal er een verzoekschrift worden ingediend bij een Arrondisementsrechtbank. Let er wel op dat dit de rechtbank moet zijn die geldt voor de woonplaats van de partners. Het is ook mogelijk om in het zoekschrift te vermelden dat hiervoor de plaats waarin het bedrijf gevestigd is bruikbaar mag zijn.

Daarnaast word er door de advocaat in het verzoekschrift verzocht om de scheiding rond te maken met de daarbij geldende gevolgen. Een zitting is hierbij niet nodig aangezien beide partijen het eens zijn over de scheiding en alle zaken hier omtrent. Vervolgens zal de Arrondisementsrechtbank een echtscheidingsbeschikking en een akte van berusting uitgeven.

In de akte van berusting zal worden vastgesteld dat beide partners niet in beroep kunnen gaan en hierdoor de beroepstermijn van een periode van 3 maanden omzeild wordt. Vervolgens zullen alle getekende documenten door de advocaat worden verzonden naar de plaats waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Bij inschrijving bij de burgerlijke stand is de http://echtscheiding.geschilonline.nl@@echtscheiding officieel.

Scheiding van tafel en bed

Bij deze vorm van scheiden is het ook mogelijk dit online te regelen. Wanneer mensen scheiden van tafel en bed worden in principe gelijke afspraken gemaakt als bij een echtscheiding, maar wordt de verbintenis zelf niet ontbonden. Deze vorm kan bijvoorbeeld gekozen worden om religieuze redenen De procedure bij de rechtbank blijft gelijk, alleen zullen de gevolgen verschillen

Wat is de duur van de scheidingsprocedure?

De scheidingsprocedure zal vanaf het indienen van verzoekschrift door de advocaat enkele weken in beslag nemen. De duur is afhankelijk van vestigingsplaats van de rechtbank, en ook een goede medewerking van beide partijen, wat toch weken kan schelen. Het is verstandig om hiernaar goed te informeren, om zo achteraf niet voor een verrassing te komen staan. Hoe langer het voort duurt, hoe meer je uiteraard ook hiervoor gaat betalen.

Wanneer een huwelijk in het buitenland voltrokken is, zal het rondmaken van de scheiding ook een langere periode in beslag gaan nemen. Dit komt doordat er een uitreksel uit het huwelijksregister of de originele huwelijksakte verkregen moet worden, en wanneer nodig vertaald moeten worden. De echtscheiding zal dan ook daar moeten worden doorgegeven.

De juiste echtscheidingsadvocaat vinden

Het is belangrijk goed uit te zoeken wel bedrijf er in de hand genomen gaat worden. Een advocaat is ook bij een online echtscheiding verplicht. Veel mensen geven zich uit als jurist of adviseurs, maar deze mensen zijn niet bevoegd om een scheidingsprocedure te begeleiden. De rechtbank zal een verzoek van zo'n persoon dan ook afwijzen. Wel kan een http://www.juristvoorechtscheiding.nl@@jurist echtscheiding u in eerste instantie voor een eerstelijns juridisch advies enige raad geven.

Wat gebeurt er met de kinderen bij een scheiding?

Wanneer er kinderen zijn voortgekomen uit het huwelijk is het principe zo dat de beide ouders gezag blijven houden. Dit recht is geldig vanaf 1 januari 1998.De partner die de kinderen in huis heeft zal dan hoofdzakelijk beslissingen nemen aangaande de kinderen.

Wanneer een van beide ouders het gezag wil kan deze dit aangeven. Hierbij zal dan een rechter te pas moeten komen om te beslissen of dit verstandiger is om welke reden dan ook en zal er een omgangsregeling getroffen worden.

Een andere optie is het kiezen voor co-ouderschap. Hierbij zullen de ouders nauw samen moeten werken aangezien ze beiden betrokken zijn bij de dagelijks gang van zaken.

Kinderen vanaf 12 jaar mogen sinds juli 2004 zelf bepalen waar ze willen wonen. Zij kunnen ook opgeroepen worden door de rechter om een 'kindverklaring' af te leggen.

Scheiden vanuit het buitenland

Ook is het online scheiden vanuit het buitenland mogelijk. De procedure blijft hetzelfde, alleen is het lastig/niet mogelijk om voor eenmalig bezoek naar een http://www.advocaatvoorechtscheiding.nl/echtscheidingsadvocaat@@echtscheidingsadvocaat terug te komen om te identificeren. Hierbij is een uitreksel uit bevolkingsregister ook niet voldoende. Er zal dan contact worden gezocht met iemand van bijvoorbeeld de Nederlandse Ambassade die kan aangeven dat het om de betreffende personen gaat. Mocht dit worden goedgekeurd door de rechter kan de akte worden ondertekend zodat het verzoekschrift kan worden ingediend.