Wat is de miserietaks

De miserietaks of echtscheidingstaks

Miserie is een typisch Vlaams woord. We kennen het vooral uit de serie De Kampioenen. Officieel heet deze taks de echtscheidingstaks of verdeeltaks. Dat zegt al meer over dit onderwerp. De miserietaks is een bedenksel van de Vlaamse overheid. Die is zich gaan moeien met het overkopen van onroerend goed bij echtscheiding. De miserie bestaat er dan in dat het basistarief duurder wordt of wat had u gedacht?

 

Nieuwe regeling vechttaks

Zoals we intussen allemaal weten is niet alleen de Belgische regering op zoek naar extra geld. Ook onze Vlaamse overheid kan euro’s gebruiken. Vandaar deze aanpassing aan de wet per 1 augustus (2012). In het kort komt het er op neer dat het basistarief van de verdeeltaks van 1 naar 2,5% stijgt

Wanneer de miserietaks betalen

Verdeeltaks: het woord zegt het al. Deze taks moet worden betaald als u een deel van een onroerend goed dat in het Vlaamse Gewest ligt, overkoopt van een mede-eigenaar. Ten eerste gaat het hierbij om een onroerend goed. Dat kan dus zowel een woning, appartement of bouwgrond zijn. Ten tweede gaat het om de situatie waarbij dit kan voorkomen. Dat kan namelijk zijn of een scheiding of erfenis. In beide gevallen spreekt men over een miserietaks want je zit dik in de miserie: ofwel omdat je in scheiding ligt ofwel omdat de mede-eigenaar overleden is. Dat zijn nu niet bepaald de leukste perioden des levens! En dan gaat nu de taks ook nog eens omhoog. Daar zit uiteraard niemand op te wachten maar het zij zo.

Hoeveel betalen?

Of het nu om een scheiding gaat of een overlijden, feit is dat u enige eigenaar wordt van het onroerend goed. En voor deze nieuwe toestand moet er belasting worden betaald. Die wordt berekend op de verkoopwaarde van de grond of het gebouw. Als u dacht dat het hier de verkoopwaarde betreft van het ‘nieuwe’ deel dat u aankoopt/overneemt dan heeft u het mis. Het gaat wel degelijk om én het deel dat u al bezat én het deel dat u overneemt. Heel eenvoudig gesteld, betaalt u dus twee keer belasting op uw eigen deel. Dat klinkt onrechtvaardig en daarom zijn er een aantal wat men noemt ‘sociale correcties’ voorzien. Dat zijn de volgende:

  • Bij een echtscheiding: er is een vrijstelling van belastingen voorzien van 50.000 euro van de totale waarde van de woning. Deze regel geldt ook voor wettelijk samenwonenden op voorwaarde dat je ten minste 1 jaar wettelijk samenwoonde én de verdeling wordt helemaal geregeld binnen het jaar na de beëindiging van het wettelijk samenwonen;
  • Bijkomende vrijstelling van 20.000 euro per kind (van u, uw ex-partner of van u beiden) op voorwaarde dat er recht op kinderbijslag geldt;
  • Deze regelingen gelden niet voor ‘feitelijk samenwonenden’. 

Conclusie

De keuze van het woord ‘miserietaks’ blijkt duidelijk uit dit artikel. Het stukje ‘erfenis’ hebben we niet opgenomen in deze toch al moeilijke materie. En de Vlaamse Overheid wordt bedankt voor dit geweldige idee! Die valt onder een andere tak van sport: verdeel en heers!

Nog een leestip over dit onderwerp: een echtscheiding en bakstenen