Vrouwen versieren en lichaamstaal

Vrouwen versieren en lichaamstaal

Het belangrijkste bij het versieren van vrouwen is je lichaamstaal. Uit wetenschappelijke studies is namelijk gebleken dat je communicatie met een andere persoon bestaat uit drie elementen. De drie elementen zijn: lichaamstaal, stemgebruik en woordkeuze. Met je lichaamstaal communiceer je ongeveer 55%, voor stemgebruik bedraagt dit 38% en met de woorden die je spreekt communiceer je slechts voor 7%. Kort door de bocht: Lichaamstaal is belangrijk dan woorden bij het versieren en verleiden. In dit artikel ga ik kort in op het fenomeen lichaamstaal.

==De tegenwoordige tijd en lichaamstaal == Wat mij opvalt wanneer ik mensen zie, is dat veel mensen niet bewust zijn van hun omgeving en wat voor een reactie ze op die omgeving uitoefenen. Veel personen, waaronder ikzelf, zijn in hun eigen gedachten ‘gevangen’ en denken na over het verleden of de toekomst. Hierbij wordt de tegenwoordige tijd vergeten. Ben je ooit wel eens op school of werk aangekomen en je hebt geen flauw idee hoe je er bent gekomen? Grote kans dat je nadacht over het verleden of de toekomst. Misschien lag je te denken over de vakantie van volgend jaar. Hoe dan ook, het is zeer leerzaam om de tegenwoordige tijd bewust mee te maken. Voor het versieren van vrouwen heeft dit geen directe voordelen, indirecte daarentegen wel.

Wanneer je je echt openstelt voor het heden kun je mensen ontdekken die totaal langs elkaar heen leven. Je ziet mensen hun routines uitvoeren; mensen die vastgeroest zitten in gewoontes zonder dat ze daar bewust van zijn. Verandering brengt namelijk onzekerheid met zich mee (denk eens aan de derde wet van Newton). Gewoonten brengen echter zekerheid met zich mee. Dit zorgt voor een mild gevoel van voldoening door de herkenbaarheid van de situatie.

Voorbeelden lichaamstaal en vrouwen versieren

Wanneer je bewust in het heden leeft kun je mettertijd aflezen aan iemands lichaamstaal hoe een persoon zich voelt.

  • Zie je in een kroeg een groep mensen staan waarvan één persoon constant om zich heen kijkt. Dan is de kans groot dat hij ongeïnteresseerd is in of geïrriteerd is aan zijn huidige gezelschap.
  • Zie je personen staan die hun drinken voor de borst houden (en dit gebeurt echt vaak) dan geven ze via hun lichaamstaal te kennen dat ze zich niet perfect op hun gemak voelen. Door hun opgeheven arm willen ze zich fysiek afschermen van invloeden uit de omgeving. Het principe van een opgeheven arm is op zich al onnatuurlijk. Wat is namelijk efficiënter voor je energieverbruik: je arm omhoog of je arm relaxed langs je lichaam.
  • Een ander goed voorbeeld is het voorover leunen tijdens een gesprek. Wanneer je met een vriend aan het praten bent en je leunt in het gesprek naar hem toe, dan geef je met je lichaamstaal te kennen dat je om aandacht vraagt. Bot gezegd: je bent de underdog. De meeste vrouwen vinden dit niet aantrekkelijk. Als je daarentegen ontspannen achterover leunt geef je een positievere indruk. Wanneer een goede vriend van mij naar voren leunt om een enthousiast verhaal te vertellen, leun ik persoonlijk (en dit gaat onbewust) ook naar voren. In zo’n situatie wil ik namelijk niet arrogant overkomen en mijn vriend als een gelijke behandelen.

Nu je deze drie punten hebt gelezen voelt het waarschijnlijk enigszins ongemakkelijk om dit in de praktijk uit te voeren. Waarom? Omdat dit niet is wie je bent. Je armen langs je lichaam houden voelt raar omdat je je eigenlijk niet zelfverzekerd voelt op dat moment.

Vrouwen versieren kun je leren

Dit ongemak wordt veroorzaakt omdat je van binnen uit niet overtuigd bent van het zelfvertrouwen dat je via je lichaamstaal uitstraalt. De oplossing hiervoor is simpel. Je moet hiervoor van binnenuit veranderen. Misschien schrikt dit idee af, je leven veranderen brengt immers onzekerheden met zich mee. Je kunt echter veel bereiken door motivatie en de moed voor verandering te hebben. Dit onderwerp wordt verder behandeld in het artikel over persoonlijkheid.

Naast deze algemene punten zijn er nog veel elementen over lichaamstaal en versieren te leren. Onder andere:

  • IOI’s en IOD’s
  • Stemgebruik
  • Het benaderen van vrouwen
  • Oogcontact
  • Houding
  • Fysiek contact

Door te leren hoe mensen gevoelens via lichaamstaal uiten begrijp je groepsdynamica beter. Door je eigen lichaamstaal te verbeteren, verbeter je je kansen bij vrouwen. Interessant is hierbij dat je IOI’s en IOD’s leert te herkennen bij vrouwen. Dit zijn indicators of interest en indicators of disinterest. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit zeer nuttig is!

Wil je meer informatie? Zoek dan eens op Body Language en David DeAngelo of op Alan Pease. Op de website van David Wygant staan gratis versiertips en krijg je elke week een gratis podcast, wanneer je je vrijblijvend inschrijft voor zijn nieuwsbrief.