Topattractie Notre Dame te Parijs

Algemeen

Aan de 6, Place du parvis-Notre-Dame in Parijs ligt de kathedraal Notre Dame. Het ligt op het kleine eiland Ile de la Cité in het midden van de stad. De kathedraal is te bereiken via één van de prachtige bruggen over de Seine. Cathédrale Notre Dame de Paris betekend “Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Parijs. De kerk ontvangt jaarlijks ongeveer 12.000.000,-- toeristen.

Parijs voor de Notre Dame

In de 3e eeuw kwam in Parijs het Christendom, de stad was toen nog bekend onder de naam “Lutetium”. Paus Fabianus (later heilig verklaard) benoemde in 250, het jaar van zijn overlijden, de eerste bisschop van Parijs, bisschop Dyonisius. Omdat de Christenen in zowel Gallië (Frankrijk) als het Romeinse Rijk werden vervolgd, moest bisschop Dennis de missen in het geheim opdragen. Hij werd enkele jaren later gemarteld op de Mont Mercure, later bekend als Montmartre.

De Notre Dame van Parijs

De christenen in de stad groeiden in de loop der eeuwen snel en op 12 oktober 1160 werd Maurice de Sully gekozen tot de nieuwe bisschop van Parijs. Bisschop Maurice was degene die de opdracht gaf tot de bouw van een nieuwe kathedraal. Men begon met de bouw van de kerk op de plek waar in de Romeinse tijd een tempel heeft gestaan en daarna een vroegchristelijke basiliek stond.

In de tegenwoordigheid van paus Alexander III werd in 1163 de 1e steen gelegd. De kathedraal is opgetrokken in de vroeggotische stijl die ten tijde van Lodewijk VII zo populair was.

In de kerk zelf zijn diverse schilderijen en beelden uit de 17e eeuw te bewonderen. Op 27 februari 1805 werd de kerk gewijd tot basiliek.

De bouw van de kerk

De bouw begon in 1163 met de aanleg van het koor. Het hoogaltaar werd op 19 mei 1182 door de pauselijke legaat Henri de Château-Marcay opgedragen, geassisteerd door bisschop Maurice de Sully. Hierna begon men met de aanleg van het schip en zijschepen.

Rond 1200 werd de voorgevel van de kathedraal aangelegd, toen Eudes de Sully bisschop van Parijs was. Er werd een begin gemaakt met de bouw van de twee torens, maar de bouw hiervan werd in 1245 gestopt en de torens zijn gebleven zoals men in de 13e eeuw stopte. Er is nooit een aanvang gemaakt om de torens af te bouwen. Tot nu toe hebben 4 verschillende bouwers zich met de bouw van de kerk bezig gehouden, maar hun namen zijn niet bewaard gebleven.

Hierna zijn de architecten Jean de Chelles en Pierre de Montreuil aan de bouw van de kapellen, zijschepen en koor begonnen. Het duurde tot rond 1250 voordat de zijgevel van het noordelijke gedeelte van het trancept gereed was. Pas 8 jaar later begon men aan de aanleg van de zuidelijke zijgevel. In 1345 was het bouwwerk gereed.

De voorgevel

De voorgevel heeft drie portalen, ingangen, met allen een eigen naam en iedere ingang heeft zijn eigen beelden en versierselen. Voor de kerk staand, zijn de portalen van links naar rechts gezien:

 • Links, het Mariaportaal; Deze ingang is gebouwd tussen 1210 en 1220, nadat de Anneportaal gereed was. Het beeld de dood van Maria, haar hemelvaart en haar kroning tot Koningin van de Hemel uit. Op middelste afbeelding, ligt Maria op haar sterfbed, om haar heen staan Jezus en de twaalf apostelen. Aan zowel het hoofd- als voeteneinde staat een engel die Maria optillen om haar ten Hemel te dragen. Op de bovenste afbeelding wordt Maria gekroond, zittend op dezelfde troon als haar zoon Jezus.
 • Midden, het Portaal van het Laatste Oordeel; De derde en middelste ingang is als laatste gebouwd, zo tussen de jaren 1220 en 1230. Op de onderste afbeelding boven de deuren wordt de dood uitgebeeld, op de afbeelding daarboven de aartsengel Michael die de doden beoordeeld naar hun aardse daden en geloof in God. De “goeden” worden naar links, de hemel, geleidt. De “slechten”, gaan naar rechts, naar de hel. Op de bovenste afbeelding zit Jezus op zijn hemelse troon van glorie.
 • Rechts, Anneportaal; De Anneportaal gebouwd rond 1200 en is de oudste van de drie, waarschijnlijk zijn in deze ingang stukken gebruikt die 50 jaar eerder bestemd waren voor de voormalige Saint Stephan’s cathedral. Boven de ingang bevindt zich een beeldenvoorstelling van de Heilige Maagd Maria met kind, gemaakt in de Romaanse stijl. Zij zit onder een baldakijn, heeft een kroon op het hoofd en de scepter in haar hand. Op schoot zit haar Zoon, met een wetboek in de hand. Aan beide zijden van de troon staat een engel. Naast de linker engel staat de bisschop van Parijs en naast de rechter engel de koning van Frankrijk.

Boven het middelste portaal is een raamrozet aangebracht met een diameter van ruim 9,50 meter. Het dateert van rond 1225 en heeft in het midden een beeldengroep van de Maagd Maria met Kind, geflankeerd door twee engelen. Dit raamrozet is een enorme blikvanger.

De Klokken en orgels

In de noorder toren zijn rond 1856 vier klokken ondergebracht, de

 • Angélique_francoise, een ruim 1.900kg wegende klok
 • Antoinette-Charlotte, een klok van ruim 1.300 kg.
 • Hyacinthe-Jeanne, een klok die ruim 900 kg weegt
 • Denise-David, en ruim 750 kg wegende klok

In de zuider toren hangt sinds de 15e eeuw de Emmanuel klok, welke ruim 13 ton zwaar is.

De kathedraal heeft twee orgels:

 • Het grote orgel met 5 keyboards en 56 noten, een 32 noten tellend pedaalboard, 111 registers en meer dan 7.300 pijpen
 • Het koororgel met 2 keyboards, 1 pedaalboard en bijna 1.850 pijpen.

Relikwieën van Jezus

De cathédrale Notre Dame zou beschikken over drie relikwieën van Jezus Christus.

 • De doornenkroon
 • Een stuk uit het Kruis waaraan Jezus Christus heeft gehangen
 • Eén van de nagels waarmee Jezus Christus aan het kruis is geslagen.

Meer over de Notre Dame van Parijs