De inrichting van een koudwateraquarium

Inleiding

Na het plaatsen van onze aquarium kunnen we deze gaan inrichten. Bij het inrichten van onze koudwateraquarium zullen we moeten zorgen dat we ons niet te pletter lopen in verband met de inhoud. Het voornaamste struikelblok van de beginneling is, het aantal vissen en planten niet in verhouding met de nodige ruimte die vis en plant nodig hebben.

De vissen

Voor in onze koudwaterbak gaan we een  gemakkelijke kostganger, de goudvis gebruiken, deze is wel een beetje in de vergetelheid geraakt, maar totaal ten onrechte. Het aantal goudvissen met hun veel verschillende kleuren in een fraaie beplante bak levert nog altijd een heel mooi resultaat. Behalve goudvissen kan men ook niet te grote exemplaren van andere inheemse zoetwatervissen houden. Wel moet er dan rekening gehouden worden dat niet alle soorten elkaar verdragen.

De verschillende soorten goudvissen: 

 • de waaierstaart
 • de sluierstaart
 • de shubukin
 • de komeetvis
 • de moor
 • de leeuwenkop

Soorten die elkaar verdragen:

 • de karper
 • de kroeskarper
 • de spiegelkarper
 • de zeelt
 • de grondel
 • de brasem
 • de kolblei of bliek
 • de alver
 • de winde en de verschillende voornsoorten

Het spreekt vanzelf dat je best geen roofvissen zoals de snoek, snoekbaars, paling, kwabaal en pos in uw bak moet steken. En indien je er toch voor kiest om roofvissen bij de vredelievende goudvis te steken, dan zal je exemplaren moeten kiezen die een aanzienlijk stuk kleiner zijn dan uw goudvissen.

De bodemlaag van de bak

Op de bodem van de bak moet er een bodemlaag aangebracht worden. Dit kan je doen door een mengsel van gezeefde bladeren en turfmolm. De verhouding bladeren turfmolm is: twee delen gezeefde bladeren en een deel turfmolm. Je kan natuurlijk ook de voorkeur geven om de bodem te beleggen met turfplaten, die kan je verkrijgen bij iedere aquariumhandelaar. Deze platen moeten dan verzwaard met een steen of dergelijke, minstens een etmaal voorgewaterd worden in een teil. Na de voorwatering kan je ze gebruiken, indien je deze platen niet laat doordringen van water heb je kans dat ze teveel lucht bevatten en dan gaan ze drijven. Het best kan je de platen in stukken snijden alvorens je er de bodem mee belegt. Wil je later een gewortelde plant verwijderen, dan hoef je geen aquarium overhoop te halen.

De laag bodemgrond wordt niet overal even dik gelegd, maar aan de voorkant van de bak leg je de bedekking niet hoger dan de bovenkant van de onderste lijst. Naar de achterzijde toe laten we de bodem laag licht hellend oplopen. Laten we zeggen dat een helling van zes tot acht centimeter een goede leidraad is. Zowel de bodemgrond als de turfplaten worden bedekt met een laag zand, deze zandlaag is ongeveer een drietal centimeter dik. Deze dikte van de zandlaag is nodig, er zijn altijd vissen die maar al te graag in het zand woelen. En dan gaan we nu de bak beplanten.

De bak beplanten

De bak beplanten is nog de minste moeite, als je de planten in de grond zet, alvorens de bak definitief te vullen met water. Welke planten komen nu voor ons koudwateraquarium in aanmerking? In feite alle planten die we in sloten en plassen aantreffen, ook de oeverplanten die een min of meer amfibisch leven leiden zijn heel geschikt voor onze koudwateraquarium.

Soorten planten:

 • waterpest
 • watermunt
 • bronmos
 • penningkruid
 • ongedoornd en gedoornd hoornblad
 • vederkruid

Drijfplanten:

 • blaadjeskroos
 • veelwortelig kroos
 • vlotvarentje en watervorkje

Een paar tips:

Plaats de planten die het grootst gaan worden zover mogelijk naar de achterkant, en de kleintjes aan de voorkant. Zet de aquarium nu wel niet vol met planten, maar plaats die in kleine groepjes. Neem niet teveel verschillende soorten en maak dat er nog genoeg ruimte overblijft. Het is eigenlijk wel aanbevolen om eens een tentoonstelling bij te wonen. Zo kan je eens de bakken van de meer ervaren liefhebbers bezichtigen en je door hen laten inspireren. 

 

De bak vullen met water

Zijn de plantjes geplant, dan kunnen we de bak gaan vullen. Het spreekt vanzelf dat we het water zomaar niet in de bak kunnen plensen. Dit zal uiteraard met de nodige omzichtigheid moeten gebeuren. Wanneer u bij het vullen de plantjes beschermt, dan maak je zeker en vast geen brokken. Het beschermen doen we door een stevig stuk pakpapier losjes over de plantjes en bodem te leggen. Het water kan daarop neerkomen nu, en is de bak gevuld, dan haal je het pakpapier eruit.

Natuurlijk, ondanks uw goede voorzorgen zal er toch wel vertroebeling van het water optreden. Maar dit is geen probleem, de deeltjes die deze vertroebeling veroorzaken verdwijnen vanzelf binnen enkele dagen. De bak moet toch wel een week blijven staan voor men er vissen kan in uitzetten. Intussen kunnen de plantjes wortelen en de eventuele meegekomen parasieten zullen zeker en vast sterven, wat de kans op ziekte in de bak vermindert. Het water kan in die week de kamertemperatuur aannemen. Dus na die week kan je de vissen uitzetten.

Ook interessant om lezen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden