De vier soorten terrariums

Vier types terraria

35770.jpegAlhoewel er vier types terraria zijn, kunnen ze in grote lijnen verdeeld worden in 2 groepen:

1. Verwarmde terraria 

2. Onverwarmde terraria

Dit artikel gaat voornamelijk over het onverwarmde terrarium.

Uiteraard kunnen diersoorten, afkomstig uit tropische en subtropische streken, alleen gehouden worden in een verwarmde bak. Maar waar deze dieren niet alleen op het gebied van temperatuur maar ook in andere opzichten gevoeliger en lastiger zijn dan de uit gematigde streken afkomstige soorten en zij bovendien duurder in aanschaf zullen zijn.

Het onverwarmde terrarium

Binnen het kader van een onverwarmde terrarium kunnen we vier verschillende typen onderscheiden:

 • het droge terrarium
 • het vochtige terrarium
 • het aqua- terrarium
 • het terra- terrarium

Het verdient aanbeveling te beginnen met een onverwarmde bak en die te bevolken met inheemse of althans gemakkelijke en goedkope soorten. Het spreekt natuurlijk voor zichzelf dat, deze dieren ook een overeenkomstige levenswijze en millieu moeten hebben. Om een enkel voorbeeld te geven: U kunt geen hagedissen, die de voorkeur geven aan een droge omgeving, samen houden met salamanders en kikvorsen in dezelfde bak, omdat laatstgenoemden thuishoren in een zeer vochtige omgeving. En evenmin kan u een ringslang van een min of meer fors formaat samensteken met de aantrekkelijke boomkikvors. Simpelweg omdat de boomkikvors tot de prooi behoort van de ringslang.

Het droge terrarium

Het droge terrarium moet een zo natuurlijk mogelijke weergave zijn van wat wij aantreffen in duinen, op hoog gelegen heidegronden of in heuvelachtige streken zoals Zuid- Limburg en de Belgische Ardennen, Landschappen die ook onderling sterk verschillen.

Wilt u echt een pareltje van een terrarium bezitten, dan moet u dat landschap zo echt mogelijk nabootsen en dus in een duinterrarium een bodembedekking van duinzand aanbrengen en een beplanting van echte en onvervalste duinplanten. 

De bewoners kunnen dan bestaan uit:

 • duinhagedis
 • rugstreeppad
 • gladde slang
 • adder ( giftig )
 • terwijl ook de smaragdhagedis, parelhagedis en de diverse muurhagedissen zich in dit millieu zullen thuisvoelen

Hebt u inspiratie gezocht in Zuid- Limburg, in de Belgische Ardennen of in de Luxemburgse heuvels, dan zal uw terrarium een zogenaamd rotsterrarium worden en dient u de achterwand en eventueel een van of beide zijwanden te bekleden met kurkschors of een kunstmatige rots. Klim en hangplanten doen het in een dergelijk rotsterrarium het beste, en zij vormen een uitstekende omgeving voor smaragdhagedissen en de verschillende muurhagedissen.

Het vochtige terrarium

Het vochtige terrarium kan zo worden ingericht, dat het een stukje lage en vochtige heidegrond weergeeft. In dat geval bedekt u de bodem met een flinke laag heidegrond en gebruikt u voor de beplanting struikheide, rendiermos en/of andere mossoorten en een flinke bunt heidegras.

De bewoners kunnen dan bestaan uit:

 • duinhagedis     
 • hazelworm
 • heikikker
 • rugstreeppad
 • gladde slang

Geeft u de voorkeur aan een vochtig bosterrarium, dan bereikt u het beste effect als u de achterwand en eventueel de zijwanden bekleedt met boomschors en hierop klimplanten aanbrengt. Voor de bodembedekking gebruiken we dan mos, varens en diverse typîsche bosplanten.

Een dergelijk boslandschap vormt een uitstekende omgeving voor de:

 • bruine hei-  en boskikkers 
 • hazelwormen
 • de kleine hagedis
 • vuurpadjes
 • vuursalamander
 • gewone pad

Het aqua terrarium

Het aqua terrarium is bedoeld als nabootsing van een moeraslandschap of een drassig weidelandschap en bevat een vijvertje. Voor de bodem kunt u rivierzand, veengrond of een mengeling van beide gebruiken. De beplanting bestaat dan uit moeras- en waterplanten. En in het vijvertje waterpest, kroos en kikkerbeet, met hier en daar tussen de planten een flinke pluk veenmos. Het veenmos zal zich spoedig uirbreiden en de gehele bodem bedekken.

In dit millieu horen volgende soorten thuis:

 • watersalamanders
 • bruine en groene boomkikkers
 • diverse padden
 • ringslang
 • Europese moerasschildpad

Het terra terrarium (Ook wel oeverterrarium of paludarium genoemd).

Het aqua terrarium bevat naast land ook water, bij het terra terrarium is het precies andersom. Het terra terrarium bevat naast water ook land, maar het water overheerst. Als beplanting gebruikt u dus hoofdzakelijk waterplanten, terwijl  voor de oever die planten in aanmerking komen, die je in de vrije natuur in een dergelijke omgeving kunt aantreffen

Geschikte bewoners in dit millieu zijn:

 • kikkers
 • salamanders
 • padden
 • Bij deze diersoorten kan je vanaf het ei de gehele gedaanteverwisseling gade slaan.

Waterschildpadjes en axolotls komen eveneens in aanmerking als bewoners, maar niet in combinatie met de eieren van boven genoemde diersoorten. Daar zij, zonder ook maar rekening te houden met uw plannen, alles zouden verslinden.

Conclusie

Dus, er zijn vier types terrariums, die eigenlijk onderverdeeld zijn in twee groepen, de verwarmde en de onverwarmde. Als beginneling kan je beter starten met een onverwarmde bak. Elk type terrarium heeft zijn eigen beplanting, eigen diersoorten en vooral zijn eigen inrichting. De diersoorten die je per type terrarium bevolkt moeten wel op elkaar afgestemd zijn, zodat er geen prooidieren tussen zitten.

Links: