Het tropisch aquarium algemeen

Inleiding

Wat betreft de bouw, plaatsing en inrichting van een tropisch aquarium, komt dit in grote lijnen overeen met een koudwateraquarium. Het enige grote verschil tussen beide bakken is de verwarmingsinstallatie die nodig is voor een tropisch aquarium. 

Tropische bak

Het spreekt vanzelf dat we in een tropische bak voor een verwarmingsinstallatie moeten zorgen en tropische vissen gaan uitzetten. Voor wat de planten betreft, is het zo dat sommige soorten heel goed gedijen in zowel koud of warm water. Het aanbod plantjes voor de tropische bak is ook nog eens vele malen groter dan voor een koude bak. We gaan ook moeten zorgen voor kleine rotsen, die zijn nodig omdat sommige soorten vissen graag hun eieren eraan bevestigen, terwijl andere zich heel graag in spleten en openingen verstoppen.

De verwarming

De moderne verwarmingstechnieken bieden mogelijkheden voor iedere bak en elke beurs. De eenvoudigste en goedkoopste manier is de dompelaar, deze zijn in verschillende types te koop bij de aquariumhandelaar. Het is een gemakkelijk apparaat. De watertemperatuur van onze tropische bak behoort gemiddeld 23° te zijn. Een temperatuursverschil van één tot twee graden is aanvaardbaar, maar zeker geen groter verschil, want tropische vissen zijn enorm kwetsbaar en gevoelig als het om temperatuursverschillen gaat. Hoe constanter de warmte hoe beter. Maar heel betrouwbaar is deze dompelaar niet. Je zal regelmatig de thermometer die in de bak aanwezig is moeten nazien, en bijsturen waar nodig is. Met andere woorden, overweeg meteen om voor het duurdere verwarmingsapparaat te gaan. Deze duurdere verwarmingsapparaten hebben een ingebouwde thermostaat met een controlelampje, waaraan je kan zien of de verwarming al dan niet aanstaat.

Zo een automatische warmteregelaar is natuurlijk ideaal, mocht het niet zijn dat er aan alle electrische apparaten een storing kan optreden. Dus ook bij gebruik van dergelijke verwarmingsapparaten zal je regelmatig de thermometer moeten nazien. Wat ook nog belangrijk is, is het gebruik van vewarmingskabels en dit om overal in de bak dezelfde watertemperatuur te hebben. Dit zijn dezelfde kabels die gebruikt worden in broeikassen, ze zijn verkrijgbaar in verschillende diameter en lengte. De benodigde weerstand en lengte zijn natuurlijk afhankelijk van de inhoud van de bak. Deze kabels zijn omwikkeld met lood en worden niet aangetast door water of warmte. Deze zijn ook niet schadelijk voor de vissen. De kabels zelf worden als een slinger onder de bodembedekking van de bak gelegd, en een in de bak aangebrachte temperatuurschakelaar houdt de vereiste warmte op peil.

Doorluchting

In de meeste tropische aquaria zal je een doorluchtingsapparaat aantreffen. Dit is het apparaat die vanaf de bodem onafgebroken luchtbelletjes doet opstijgen. Deze hebben niet het doel zoals maar al te vaak gedacht wordt om het zuurstofgehalte van het water te verhogen. Alhoewel ze indirekt met de zuurstofhuishouding te maken hebben. Een korte schets: planten nemen koolzuur op uit het water, om dit vervolgens op te splitsen in zuurstof en koolstof. De koolstof dient tot voedsel voor de plant en de zuurstof wordt door het water opgenomen. Indien de flora van uw aquarium om welke reden dan ook onvoldoende zuurstof gebruikt, dan wordt het evenwicht in de zuurstofhuishouding danig verstoord en ontstaat er een teveel aan koolzuur.

Dit wordt dan agressief koolzuur genoemd en bevindt zich in de onderste lagen van het water. Het gevolg is dat de vissen in de onderste lagen van het water, het benauwd krijgen en naar lucht gaan happen in de bovenste lagen van het water. 

De van de bodem opstijgende luchtbelletjes doen een vertikale stroming ontstaan, op die manier worden de onderste lagen van het water constant vermengd met de bovenste lagen van het water, en aan de oppervlakte komen ze dan in aanraking met de lucht, van waaruit dan zuurstof opgenomen wordt. Op het punt van doorluchting heeft de moderne techniek het de mens gemakkelijk gemaakt. In de handel zijn talrijke electrische luchtpompjes te verkrijgen. Maar eigenlijk zou het evenwicht tussen planten en vissen zodanig moeten zijn, dat doorluchten overbodig is.

Filteren

In heel wat tropische aquariums zal je ook een filterinstallatie aantreffen, meestal in de vorm van een glazen bakje, die dan met een haakje of klem aan de buitenzijde van het aquarium bevestigd is. Voor mensen die dergelijke filters aan hun bak niet mooi vinden. Voor hen zijn er in de handel filters te verkrijgen die in de bak geplaatst worden, verstopt achter planten of een rotspartij.

Het filteren zelf heeft een veelzijdig nut: het water wordt doorlucht, het wordt chemisch en fysisch gezuiverd en in circulatie gebracht.

De filter kort uitgelegd van boven naar beneden

  • een laag glaswol
  • een laag grof rivierzand
  • een laag aquariumkool
  • een laag grof geklopt marmer

Via een overloop loopt het water uit de aquarium in de filterbak en zakt dan door de vier genoemde lagen naar beneden. Het grofste afval blijft achter in de zandlaag, de fijnere deeltjes worden tegen gehouden door de glaswol, de kool absorbeert de nitraten die ontstaan door afbraak van eiwitten en andere schadelijke organische stoffen en de marmer zorgt voor de ontzuring. Het gereinigde water wordt dan terug gepompt in de bak, en wel zover mogelijk op een punt verwijdert van de filter. Een aquarium met gevoelige soorten moet uitgerust zijn met een filter.

Tot slot enkele interessante links aanverwante artikelen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden