Voetbal kunstgras: levensduur, gebruik en onderhoud

Inleiding

Nederland is één van de dichtstbebouwde stukjes grond op aarde, en wordt steeds voller gebouwd. In de stedelijke gebieden krijgen voetbalclubs steeds meer leden, wat leidt tot ruimtegebrek en overbelasting van natuurgras velden. Met de installatie van een kunstgrasveld wordt het mogelijk om het hele jaar door te trainen en wedstrijden te spelen, op een ondergrond van constante kwaliteit. Op een goed onderhouden kunstgrasveld neemt de gebruikscapaciteit toe van 300 uur naar 1500 uur per jaar: 5 keer zo veel dus. De keuze voor een kunstgrasveld is voor veel amateurclubs in Nederland niet gemakkelijk, maar het feit dat één kunstgras veld meerdere natuurgras velden kan vervangen, trekt veel clubs over de streep. Kunstgras biedt dus de mogelijkheid voor intensief gebruik, met veel minder ruimte. Eén of meer van de bestaande voetbalvelden kan daardoor worden verkocht (bijvoorbeeld voor woningbouw, wat de uitendelijke investering voor een kunstgrasveld aanzienlijk omlaag brengt. In dit artikel vindt u informatie over de levensduur en ouderdomsverschijnselen, het gebruik en het onderhoud van een kunstgrasveld voor voetbal. Deze informatie kan u helpen bij het besluitvormingsproces tot het al dan niet aanschaffen van een kunstgrasveld voor uw voetbalclub.

Levensduur van een kunstgrasveld voor voetbal

De levensduur van een veld is van meerdere factoren afhankelijk. Doorgaans gaan velden zo`n 10 tot 15 jaar mee. De performance van een veld is te vergelijken met de performance van autobanden: hoe meer men de auto gebruikt, hoe sneller de banden aan vervanging toe zijn. De levensduur van een kunstgrasveld hangt dus sterk af van de bespelingsintensiteit. Hoe minder het veld wordt gebruikt, des te lager is de slijtage en des te langer is de levensduur.

Om de levensduur en daarmee de exploitatiemogelijkheden van kunstgras te kunnen bepalen, dient de bespelingsintensiteit van een veld bekend te zijn. Hierbij moet men niet alleen rekening houden met het aantal gebruiksuren, maar ook van het anatal spelers per vierkante meter tijdens deze gebruiksuren. Tezamen met de kwaliteit van de gebruikte componenten (grasmat, invulmateriaal, sporttechnische laag e.d.) en de infrastructuur (ondergrond, afwatering, etc.) bepalen deze gegevens in grote mate de levensduur.

Ouderdomsverschijnselen van een kunstgrasveld

Verharden van het invulmateriaal. Dit materiaal, ook wel infill genoemd, zal na verloop van tijd gaan inklinken. De rubberen korrels zakken daarbij in elkaar en vormen als het ware een harde laag. Dit proces is te minimaliseren door regelmatig goed onderhoud te plegen. Ook het rubber zelf kan op den duur verharden, waardoor de speeleigenschappen sterk verminderen. Als op dat moment de vezels van een veld nog niet versleten zijn is revitalisatie van het veld nog mogelijk. Zijn de vezels echter versleten dan zal het veld gerenoveerd moeten worden.

Slijten van de grasmat

De kunstgrasvezels hebben, samen met de infill, het meeste te lijden tijdens het gebruik. Losgelaten of gespleten vezels duiden op een verslten grasmat. De dichtheid van de grasmat wordt hierdoor minder en ook de hoogte en de dikte van de vezels zullen afnemen.

Vervormen van de ondergrond

Op den duur kan ook de ondergrond (zandfundering en sporttechnische laag) vervormd raken. Het loopconfort van het veld wordt daardoor vermiderd. Vaak is vervorming van de ondergrond echter een gevolg van een slechte constructie, veroorzaakt door het gebruik van inferieure materialen of onzorgvuldig installeren. Ook door oneigenlijk gebruik kan de ondergrond vervormen. Hiervan is sprake wanneer er bijvoorbeeld machines op het kunstgrasveld worden toegelaten die eigenlijk te zwaar zijn. Een goede ondergrond heeft een langere levensduur dan de grasmat en kan zo`n 30 jaar meegaan.

Loskomen belijning

Bij onvakkundige installaties bestaat de kans dat de ingesneden belijning de de naden loslaten of `scheuren`. Bij een juiste manier van lijmen, zullen de naden gedurende de hele levensduur vast blijven zitten.

Onderhoud is behoud

Over kunstgras wordt vaak gedacht dat het geen onderhoud nodig heeft. Dit is echter een wijdverbreid misverstand. Kunstgras heeft, net als natuurgras, gewoon onderhoud nodig. Dit onderhoud is over het algemeen echter minder intensief en kost minder tijd en geld. Daarnaast is het benodigde onderhoud voor kunsgras beter te voorspellen. Voor natuurgras zal dit, afhankelijk van de weersomstandigheden, van tijd tot tijd verschillen. Om te voorkomen dat het kunstgrasveld vervuilt raakt met stof, bladeren, kauwgom etc en teneinde optimale speeleigenschappen te garanderen, kan het onderhoud worden opgedeeld in dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks en occasioneel onderhoud.

Dagelijks onderhoud kunstgrasveld

Visuele inspectie

 • Doelen en netten: Inspecteer op beschadigingen aan de doelnetten en doelpalen. Repareer deze indien nodig en observeer nauwkeurig of er geen scherpe randen aan de constructies van het doel zitten.
 • Span de netten: Indien van toepassing, span de netten van het doel met behulp van de net spanners voor aanvang van het spel. Denk eraan de spanning van de netten te halen na gebruik.
 • Hoekvlaggen: Voer een inspectie uit op beschadigingen aan de hoek palen en grondkokers.
 • Kunstgras: Voer een inspectie uit, waarbij gekeken wordt naar beschadigingen, naden en het invulmateriaal van het veld. Rapporteer de bevindingen en eventuele fouten.
 • Schoonmaken: Het veld moet vrijgemaakt worden van vuil en rommel zoals blikjes, flesjes, plastic etc.


Wekelijks onderhoud kunstgrasveld

De inspectie voor het wekelijkse onderhoud moet zich richten op de conditie van het gras, maar in het bijzonder op het invulmateriaal. Er moet met zorg gecontroleerd worden of er vervuiling of groei van vegetatie in het invul materiaal aanwezig is. Vooral in gebieden waar veel regen valt is dit belangrijk.

Veldreiniging

Mocht er gedurende de wekelijkse of andere controle momenten bladeren, takken of ander materiaal geconstateerd worden, dan is het belangrijk dit te verwijderen met het juiste materieel zoals een bladblazer, of gewoon met de hand. Advies over de geschikte soort machines kun u opvragen bij uw kunstgras dealer.

Bijvullen invul materiaal

Met het oog op het bijvullen van het invul materiaal moet extra aandacht besteedt worden aan vier gebieden op het veld, omdat deze intensiever gebruikt worden:

 • Strafschop stip
 • Middencirkel
 • De vier hoekschop gebieden
 • Het doelgebied

Omdat deze gebieden over het algemeen klein van afmeting zijn, wordt het aanbevolen deze handmatig te onderhouden. De volgende handelingen moeten worden verricht:

 • Gebruik een (tuin) hark of een (hand) borstel in het betreffende gebied om de vezels te bewerken, totdat deze weer rechtop staan;
 • Maak gebruik van een schep om extra invulmateriaal bij te strooien indien dit nodig is;
 • Met de hand of een borstel, kan het invulmateriaal in het betreffende gebied verwerkt worden.

Na de handmatige handelingen moet het veld geborsteld worden met behulp van een driehoeksborstel die achter een tractor gesleept kan worden.

Het is belangrijk dat het veld in verschillende richtingen geborsteld wordt zodat de kunstgrasvezels weer in verticale positie komen en zodoende esthetisch en als natuurlijk gras ogen.

Maandelijks onderhoud kunstgrasveld

Verwijderen van onkruid, algen en mos

Met de hand

Als onkruid, algen of mos op het gras wordt geconstateerd moeten deze direct worden verwijderd om te voorkomen dat zaden of sporen zich kunnen verspreiden. Voor het verwijderen kan de volgende procedure worden gevolgd:

 • De beste manier voor het verwijderen van onkruid is met de hand, hiermee wordt een complete en zorgvuldige verwijdering van het onkruid, met wortel en al, verzekerd. Messen en scherpe objecten moeten worden vermeden omdat deze het kunstgras kunnen beschadigen of doorboren.
 • Als het dagelijkse en wekelijkse onderhoud, inclusief verwijderen van bladeren en slepen, goed wordt bijgehouden wordt de kans op algen en mosvorming drastisch gereduceerd.

Met chemische middelen

Als onkruid, mos of algen blijven terugkomen, kunnen met water verdunde pesticiden gebruikt worden om de geaffecteerde gebieden te bestrijden. Let a.u.b. goed op de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw dealer.

De overblijfselen moeten zorgvuldig met de hand worden verwijderd zodra onkruid, algen of mos zijn gedood.

Naden inspectie Uw veld is gemaakt van gefabriceerde rollen kunstgras die standaard breedtes hebben van 4 meter. De rollen zo zijn geïnstalleerd dat de naden niet zichtbaar zijn zonder inspectie van dichtbij. Desondanks moeten de naden maandelijks gecontroleerd worden. Er moet specifiek aandacht besteed worden aan de lijnen, omdat deze in veel gevallen tijdens de installatie ingesneden worden. Los zittende naden moeten direct aan de verantwoordelijke persoon voor onderhoud/reparatie doorgegeven worden, zodat deze zo snel mogelijk hersteld kunnen worden.

Jaarlijks onderhoud kunstgrasveld

Ondanks het feit dat het wekelijks en maandelijks onderhoud de meeste vervuilingen verwijderd, is naast het normale onderhoud specialistisch onderhoud vereist. Sommige vervuilingen blijven tussen het kunstgras en invul materiaal zitten en kunnen met speciale machines door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd.

Deze machines zijn ontworpen om het invulmateriaal uit het kunstgras te verwijderen, hier de vervuilende deeltjes uit te zeven/verwijderen, en het schone invulmateriaal terug te plaatsen.

Nuttige links voetbal kunstgras

www.kunstgras.nl: alles over kunstgras!

www.greenfields.eu: totaaloplossingen in kunstgras sportsystemen