Wat is de steenmarter

De steenmarter (Martes Foina in het Latijn) is een dier dat voorkomt in Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Het is een klein tot middelgroot zoogdier met een bruine of grijze vacht en een zwarte staart. Steenmarters zijn solitaire dieren en zijn actief in de schemering en 's nachts. Ze zijn alleseters en lusten bijvoorbeeld knaagdieren, vogels en fruit; ze eten ook af en toe kleine zoogdieren en reptielen. In Nederland zijn steenmarters beschermde dieren en het is verboden om ze te vangen of te doden. Ze leven voornamelijk in bossen en parken, maar komen ook in stedelijke gebieden voor. In Nederland zijn ze het meest voorkomend in de oostelijke provincies van het land maar rukken langzaam op naar het westen. Vrouwelijke steenmarters hebben in het voorjaar een nest van 2 tot 5 jongen. De jong zijn blind en doof bij de geboorte en afhankelijk van hun moeder voor voedsel en bescherming.

Overlast van steenmarters in huizen

In Nederland zijn steenmarters beschermde dieren en het is verboden om ze te vangen. Dit is om ervoor te zorgen dat de populatie van deze dieren gezond blijft. Steenmarters kunnen echter overlast veroorzaken, vooral wanneer ze in stedelijke gebieden voorkomen. Ze kunnen bijvoorbeeld afvalcontainers openmaken en afval verspreiden, of door spleten en gaten klimmen om een nest binnenshuis te maken. Om deze overlast te voorkomen, kun je verschillende maatregelen nemen. Zo kun je bijvoorbeeld het afval in afvalcontainers beter afsluiten en zorgen voor goed onderhouden dakgoten en muren. Ook zijn er speciale afschrikmiddelen, zoals geluidsapparaten of speciale chemische stoffen die onaangenaam ruiken voor steenmarters. Als er toch steenmarters in een gebouw of tuin zijn gesignaleerd, is het belangrijk om professioneel advies in te winnen voordat er actie wordt ondernomen. Dit is om ervoor te zorgen dat de dieren op een humane en verantwoorde manier worden verwijderd en om te voorkomen dat er onnodig dierenleed ontstaat. Steenmarters zijn namelijk beschermde dieren en het is belangrijk om ze met respect en zorg te behandelen.

Overlast van steenmarters in auto’s

Steenmarters kunnen ook overlast veroorzaken voor autobezitters. Ze kunnen bijvoorbeeld in auto's klimmen en nesten bouwen onder de motorkap. Vaker is het zo dat ze leidingen doorbijten en hierdoor schade veroorzaken. Dit leidt tot storingen en bijvoorbeeld pech onderweg. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om de auto op een veilige en afgesloten plaats te parkeren en om te controleren of er sporen van steenmarters rondom de auto aanwezig zijn. Losgetrokken zakken afval of bijvoorbeeld restjes plastic van leidingen kunnen een indicatie zijn. Als je te maken krijgt met een steenmarter in je auto, is het belangrijk om op een humane manier om te gaan met het dier. Neem contact op met een plaagdierbestrijder voor advies over hoe je het dier op een veilige manier kunt verwijderen of weren. Het is ook aan te raden om preventief maatregelen te nemen om te voorkomen dat steenmarters in je auto komen, zoals het afdekken van gaten en spleten in je voertuig.

Steenmarters bestrijden

Wanneer je vermoed dat er steenmarters actief zijn, kun je de hulp inschakelen van een plaagdierbestrijder. Deze kan de schade opnemen en zal in veel gevallen een camera plaatsen om vast te stellen of het daadwerkelijk om een steenmarter gaat. Wanneer dit eenmaal is vastgesteld zijn er tal van mogelijke maatregelen om steenmarters te weren. In het algemeen zijn steenmarters interessante en slimme dieren die een belangrijke rol spelen in ecosystemen. De neiging van steenmarters om auto’s te slopen en huizen binnen te dringen kan echter conflicten met mensen veroorzaken. Ze worden vaak als plaagdieren beschouwd als gevolg hiervan.