Binnen lucht vervuiling

Binnenluchtvervuiling

Binnenluchtvervuiling (oftewel luchtvervuiling in gebouwen) is vaak een groter gevaar voor de gezondheid van de mens dan buitenluchtvervuiling. Er zijn veel verschillende soorten luchtvervuilers, waarbij de 2 grootste Radon en roken zijn. Binnenluchtvervuiling is een groot gevaar om 2 redenen:

  • De concentratie van milieuverontreinigende stoffen in binnengebieden is groter dan buiten. Sommige milieuverontreinigende stoffen kunnen een concentratie hebben die 100x groter is dan buiten.
  • De tweede reden is dat mensen in geïndustrialiseerde gebieden meer dan 80% van hun tijd binnen besteden. Dit is inclusief tijd in kantoren op het werk. “Kantoorziekte” is een populaire medische term waarbij klachten zoals hoofpijn, misselijkheid en allergische reacties vaak voorkomen.

Er zijn 3 soorten bronnen van binnenluchtvervuiling: ondergrondse verspreiding, verbranding, en chemische emissies. In bijna alle gevallen kan de vervuiling verminderd worden door het gebruik van ventilatoren in gebouwen (ventilatiesystemen, mechanische ventilatie of natuurlijke ventilatie). Er zijn 3 soorten bronnen.

1. Ondergrondse verspreiding (Radon gas)

Radon gas is de meest milieuverontreinigende stof wanneer het in hoge concentraties wordt gevonden. Het gas komt gebouwen binnen via ondergrondse verspreiding. Het gas is een radioactieve stof en wordt het meest gevonden bij gebieden met veel Uranium onder de grond. In de Verenigde Staten sterven jaarlijks zo’n 15.000 tot 22.000 mensen aan dit gas. Meestal krijgen de slachtoffers longkanker door het gas. Ondergrondse verspreidings van Radon gas is gevaarlijk, maar er zijn een paar relatief goedkope en simpele manieren om deze verspreiding te reduceren. Een belangrijke manier is het ventileren in gebouwen. Een andere manier is het aanbrengen van pijpen in de kelder waardoor de Radon gassen naar buiten kunnen worden vervoerd.

2. Verbranding (ook roken)

Gaspitten en verwarmingen zijn apparaten die milieuverontreinigende stoffen uitscheiden door middel van verbranding. Koolstofmono-oxide (CO) is een gif dat vrijkomt bij onvolledige verbranding. Klachten zoals hoofdpijn kunnen hierdoor ontstaan. De verbrandingsbinnenluchtvervuiling komt niet vaak voor omdat de meeste apparaten wel efficiënt zijn en ventilatie vaak ook aanwezig is (denk aan afzuigkappen). In ontwikkelingslanden is het probleem echter wel groot omdat mensen kool en hout gebruiken om te koken (dit is vaak een onvolledige verbranding). De meest schadelijke bron van binnenluchtvervuiling is rook van tabak. In de VS sterven ongeveer een half miljoen mensen per jaar aan hart-ziektes en longkanker. Ook door meeroken sterven jaarlijks ongeveer 30.000 tot 50.000 mensen in de VS.

3. Chemische emissies

Chemische emissies kunnen van veel verschillende bronnen komen. De meeste chemische emissies zijn kankerverwekkende stoffen. De concentratie in gebouwen is vaak niet hoog genoeg, dus vaak worden er geen probleem gezien bij deze emissies. Wanneer de concentratie hoger wordt kunnen klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid ontstaan. Mottenballen, bleek, schoensmeer, oplosmiddelen, luchtverversers en veel andere chemische producten kunnen gevaarlijke emissies uitzenden. Asbest is ook erg onder de aandacht gebracht omdat het longkanker en andere longziektes kan veroorzaken. In veel gebouwen zit nog asbest verwerkt in bakstenen, dakpannen, isolatiematerialen en andere materialen. Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan het verwijderen van asbest in oudere gebouwen. Niet iedereen is het eens met het feit dat asbest moet worden verwijderd omdat niet alle typen asbest gevaarlijk en luchtvervuilend zijn.

Conclusie

Binnenluchtvervuiling (oftewel luchtvervuiling in gebouwen) is vaak een groter gevaar voor de gezondheid van de mens dan buitenluchtvervuiling. Er zijn 3 soorten bronnen van binnenluchtvervuiling: ondergrondse verspreiding, verbranding, en chemische emissies. Door deze vervuiling sterven in de Verenigde Staten jaarlijks 45.000 tot 72.000 mensen.