Wat is elektrosmog

Het ‘stromen’ van elektriciteit door draden wordt electrosmog genoemd (in het engels: Electromagnetic field (EMF)). De elektriciteit kan door lucht ook nog enkele meters verplaatsen. De trillende elektrische en magnetische velden in electrosmog kan een elektrische stroom genereren. Als deze sterk genoeg is, kan het een elektrische schock maken die mensen en dieren kunnen merken. Elektrische apparaten kunnen door electrosmog ook overbelast worden en kunnen tevens worden vernietigd hierdoor.

De installatie van trillende magnetische velden kan ook schade veroorzaken aan transformers en zelfs deze compleet vernietigen (explosie).

Mobiele telefoons

Straling van mobiele telefoons en gezondheids-issues zijn versterkt, zeker gezien de enorme vergroting van het gebruik van mobiele telefoons in de wereld. Mobiele telefoons gebruiken elektromagnetische straling en sommige zeggen dat dit schadelijk is voor de mens. Door deze mening van bepaalde wetenschappers is het onderzoek naar schadelijkheid van electrosmog populairder geworden. Ook schadelijkheid door communicatie kabels heeft meer bezorgheid gekregen.

Gezondheidsrisico’s van electrosmog

De controversie van de gezondheidsrisico’s van electrosmog zorgt voor verschillende meningen van verschillende organisaties. De studies die zijn gedaan naar de gezondheidsrisico’s van electrosmog kunnen daarom niet worden bevestigd of uitgesloten. Er is al meer dan 1 miljard dollar besteed aan studies over gezonheidsrisico’s van electrosmog, maar nog steeds is het onmogelijk om beargumenteerde conclusies te trekken hierover. Ook onderzoeken naar andere controversiele gezondheidsrisico’s zoals Radongas en asbest [1] hebben ervoor gezorgd dat bepaalde onderzoeken meer worden gedaan zodat er ook geld mee wordt verdiend. Volgens statistieken is de relatie tussen kanker en electrosmog niet bewezen of een zeer kleine samenhang hiertussen. Biologische studies, welke kijken naar directe effecten van electrosmog op levende cellen in een laboratorium geven dezelfde resultaten.

Er zijn een aantal factoren die meer zeggen over de gevaren van electrosmog:

  1. Frequentie en golflengte van de straling 2. Periode van blootstelling 3. Type cellen die blootgesteld zijn 4. Orientatie van de straling ten opzichte van de aarde haar elektromagnetisch veld

Omdat individuelen van bijna alle soorten cellen/planten/dieren varieren is het zeer moeilijk om de gezondheidsrisico’s van electrosmog vast te stellen.

Een van de meest interessante ondervindgen tot nu toe is dat de velden die van broodroosters en elektrische dekens en bepaalde andere apparaten een hogere elektromagnetische straling produceren dan bijvoorbeeld elektriciteitskabels. Juist deze kabels krijgen veel publiciteit en men denkt vaak dat deze schadelijker zijn dan kleine huishoudelijke apparaten.

Korte termijn risico’s

Acute blootstelling aan elektromagnetische straling met een hoge concentratie kunnen biologische effecten creeeren. Het zenuwstelsel en de spieren stimulanten kunnen veranderen en worden beschadigd wanneer grote concentraties (meer dan 100 micro-Tesla) van de straling is blootgesteld aan het menselijk lichaam.

Lange termijn risico’s

Wanneer de straling te lang is blootgesteld aan kinderen, kan leukemie ontstaan. Bepaalde studies hebben aangetoond dat leukemie 2x zoveel voorkomt bij kinderen die vaak worden blootgesteld aan elektromagnetische straling hoger dan 0,3 micro-Tesla.

Leukemie bij kinderen is relatief gezien een niet veel voorkomende ziekte waarbij ongeveer 50.000 nieuwe gevallen per jaar zijn ontdekt. Straling van meer dan 0,3 micro Tesla in huizen is zeer zeldzaam. Ongeveer 1% tot 4% leeft in zulke condities.

Ziektes zoals kanker, depressie, zelfmoordneigingen e.d. zijn ook onderzocht maar veel minder bevestigend dan leukemie wanneer blootgesteld aan elektromagnetische straling.