Gifdampen in de babykamer

Inleiding

De komst van een baby is een hoogtepunt in het leven van vele gezinnen en de gezondheid van uw nieuwe kindje staat op het allerhoogste plan. Gezond eten, foliumzuur slikken, voldoende rust, we doen er alles aan om een baby een zo goed mogelijke start te geven.

Maar wist u dat het inrichten van de babykamer met nieuwe spulletjes uw pasgeboren baby kan blootstellen aan giftige dampen, die kankerverwekkend zijn, of die kunnen lijden tot astma en allergieën? Over de risico's en gevaren hiervan hieronder een uitleg en wat u kunt doen om deze te voorkomen.

Onderzoek naar giftige dampen in babykamers

Dr. ir. Evert Hasselaar van het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit in Delft heeft zich in meerdere kranten uitgesproken over dit onderwerp. Het blijkt dat zowel in alle meubels als in vloerbedekking en gordijnen van de babykamer zich gassen, weekmakers, formaldehyde, benzenen en biociden bevinden die enorm schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw pasgeboren baby. 

We wonen tegenwoordig allemaal in zeer goed geïsoleerde woningen die we vanwege de stookkosten veel minder ventileren dan vroeger. De ramen lekker opengooien, zoals onze grootmoeders dat deden om het beddengoed uit het raam te hangen om te luchten, dat is er niet meer bij vanwege lawaaioverlast, luchtvervuiling, zure regen en de hoge energieprijzen.

En tegelijkertijd staat juist de babykamer vol met de meeste meubeltjes, wiegjes, kasten, commodes etc. En laten die nu juist tikkende tijdbommen blijken te zijn.

De giftige dampen kunnen gezondheidsschade opleveren, zoals ademhalingsproblemen, astma, allergieën en er zijn zelfs gassen bij die kankerverwekkend zijn.

Natuurlijk geldt dit niet alleen voor nieuwe meubels in de babykamer, dit verhaal gaat ook op voor al het nieuwe meubilair in uw huis, van kinderkamer tot de nieuwe inrichting van uw woonkamer met banken en kasten.

Woont u in een goed geïsoleerde woning met nieuwe meubels, zorg dan dat u enorm goed ventileert. De combinatie van de uitdampende meubels en een bijna hermetisch afgesloten huis kan rampzalig zijn voor uw gezondheid en die van uw kinderen.

Om welke giftige dampen gaat het

Weekmakers: Het risico van weekmakers kennen we allemaal nog wel van de verhalen over bijtringen en kinderspeelgoed. Het gaat hierbij voornamelijk om ftalaten, chemische verbindingen die kunststof (PVC) zachter maken, maar ze worden ook gebruikt bij het maken van drukinkt en lijmen. Inmiddels is het gebruik van ftalaten in kinderspeelgoed en kinderverzorgingsproducten verboden maar alle andere toepassingen zijn vrij. Ftalaten kunnen een schadelijk effect hebben op de ontwikkeling en de voortplanting, ze zijn reproductie-toxisch. Zwangere moeders met toegenomen hoeveelheden ftalaten in het bloed kregen vaker jongetjes met afwijkingen aan testikels en penis. 

Formaldehyde: Ook wel methanal genoemd. Het is een kleurloos, sterk en vies ruikend, zeer toxisch gas. Het wordt in gebruikt in textiel (kleding, gordijnen, vitrages), spaanplaten en MDF. Daarnaast zit het vooral in UF-lijm (Ureum Formaldehyde) dat in vrijwel alle geperste houtproducten en -materialen aanwezig is. Het is bewezen kankerverwekkend, is irriterend voor ogen, neus, keel en huid en kan hoofdpijn en astma veroorzaken.

Benzenen: Benzeen, behorend tot de top 20 van meest gebruikte stoffen in de chemische industrie, is een kleurloze, zoet ruikende vloeistof die snel verdampt. Het wordt gebruikt onder andere gebruikt als oplosmiddel. We worden er dagelijks aan blootgesteld, buitenshuis door uitstoot van industrieën, afvalstort en benzinestations, binnenshuis door uitstoot van o.a. lijm, verf, boenwas en tabaksrook. Kleine hoeveelheden kunnen duizeligheid, hartritmestoornissen, verwarring en bewusteloosheid veroorzaken. Het is irriterend voor de ogen en de huid, en het is bewezen kankerverwekkend.

Biociden: Hiermee worden stoffen bedoeld die (schadelijke) levende organismen doden, zoals o.a insecticiden. Biociden worden echter ook gebruikt als houtconserveringsmiddelen, en zelfs als conserveringsmiddelen voor leer, rubber, vezels, metselwerk, als vuilwerende middelen, of coatings etc. Het feit dat het levende organismen kan doden houdt ook impliciet in dat het hier gaat om chemische stoffen die ook gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. De schadelijke effecten zijn afhankelijk van welk biocide er gebruikt is. 

Wat moet u doen om dit te voorkomen

► Begin al in de eerste maand van de zwangerschap met het inrichten van de babykamer

► Begin maanden voor de bevalling met het goed stoken en ventileren van de babykamer, zodat alle giftige dampen uit de vloerbedekking, de gordijnen en de meubels van de babykamer verdampt zijn

► Maak de meubels regelmatig goed schoon, ook dit verwijdert resten van chemische verbindingen.

► Koop tweedehands meubeltjes voor uw babykamer, hier zijn de giftige dampen al uit verdampt.

Kamervragen

Er zijn door kamerleden van het PVV in 2008 reeds kamervragen gesteld aan Minister Klink over dit onderwerp. Daarin werd duidelijk dat zeker hij op de hoogte was van het probleem van de giftige dampen.

Een eigen samenvatting van zijn antwoorden:

1) Omdat alle producten op de Nederlandse markt moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsregels van de Warenwet geldt dit ook voor de uitstoot van giftige dampen uit (baby)meubels. Desalniettemin kunnen meubels, interieur en bouwmaterialen resten van chemische verbindingen bevatten, en die komen vrij in de binnenlucht, maar worden door ventilatie en schoonmaken van de meubels verwijderd.

2) Echter, niemand weet precies aan hoeveel schadelijke stoffen mensen worden blootgesteld. De uitstoot neemt in verloop van tijd af en er is nog te weinig bekend over de relatie tussen de concentratie van de vrijkomende gassen en hun schadelijkheid, dus kan ik nog geen gefundeerde uitspraken doen. Maar ik beloof daar extra aandacht aan te besteden en meer publiek voorlichting te geven.

Saillant detail: In opdracht van VROM heeft TNO 1240 woningen onderzocht op uitstoot van giftige dampen. Resultaat: de norm voor een aantal stoffen zoals vluchtige organische stoffen, benzeen en formaldehyde werd in een aanzienlijk percentage van de woningen behoorlijk overschreden.

Het schijnt zo te zijn dat men zowel op nationaal als op internationaal niveau meer aandacht besteedt aan de kwaliteit van het "binnenmilieu". De WHO (World Health Organisation) werkt in opdracht van de Europese Unie aan EU-advieswaarden voor o.a. benzeen en formaldehyde en een voorstel voor een aanpak voor deze stoffen.

Je zou toch denken dat een Postbus 51 spotje over dit onderwerp niet misstaan zou hebben.........

Links

Gewichtstoename zwangerschap beïnvloedt gezondheid van baby

Gezond zwanger, wat moet ik eten

Gewichtstoename zwangerschap, wat is normaal

Biologische babyvoeding