Bescherm jezelf tegen inbrekers

Woninginbraak

Woninginbraak behoort tot de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen. Voor het slachtoffer betekent inbraak een catastrofe en een traumatiserende ervaring. Vaak is de geleden financiële en emotionele schade groot. Ondanks de grote kans om het slachtoffer te worden van een inbraak zijn vele woningen weinig beveiligd tegen deze vorm van criminaliteit. Door relatief eenvoudige maatregelen kunnen de risico's aanzienlijk worden verminderd. Wij geven je alvast enkele eenvoudige tips om het inbrekers een stuk moeilijker te maken.

3 soorten maatregelen voor inbraakpreventie

Je kan 3 soorten maatregelen nemen om de inbrekers op een afstand te houden:

1: Organisatorische maatregelen:

een voorzichtig gedrag en goede gewoonten, 17% kosten en 82 % effect

2: Bouwkundige maatregelen:

degelijk hang-en sluitwerk van alle zwakke gevelopeningen zoals ramen en deuren, 42% kosten en 14% effect

3: Elektronische maatregelen:

deze zijn enkel aangewezen indien vorige maatregelen ontoereikend zouden zijn, 41% kosten en 4% effect

De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een huis goed bouwkundig beveiligen heeft bv. weinig nut als u geen goede sluitgewoonten aanhoudt (bv. sleutel onder de mat verstoppen,...). Daarom is het belangrijk om de volgorde van de maatregelen op te volgen. Het is ook noodzakelijk dat alle kwetsbare punten goed beveiligd worden. Het volstaat niet de achterdeur te verstevigen als de kelderopening niet wordt afgesloten. Een inbreker zoekt meestal toegang via het zwakste punt.

1: Organisatorische maatregelen:

Een goed sleutelbeheer en een afsluitdiscipline

 • Sluit alle vensters en buitendeuren altijd af, ook al ben je maar even weg.
 • Sluit steeds het hek af met een slot. De inbreker wordt verplicht om over het hek te klimmen en het wordt zo moeilijker om met de eventuele buit weg te vluchten.
 • Verwijder steeds de sleutels van ramen en deuren.
 • Laat de sleutels niet rondslingeren en leg ze op een plaats waar ze van buitenaf niet gezien kunnen worden.
 • Bevestig geen labels met uw naam en adres aan de sleutelhanger.
 • Leg nooit sleutels op voerzienbare plaatsen zoals onder de mat, in de bloembak,...
 • Denk eraan dat de achterzijde van uw woning kwetsbaarder is dan de voorkant.
 • Geef uw woning een bewoonde indruk.
 • Licht steeds uw buren,familie,... in als u voor een lange periode weggaat. Vraag de politie om tijdens uw afwezigheid toezicht te houden op uw woning.
 • Hang nooit briefjes van afwezigheid op de deur. Spreek op het antwoordapparaat nooit over een periode van afwezigheid.
 • Vraag een vertrouwenspersoon om de brievenbus leeg te maken, regelmatig de rolluiken op en neer te laten of het gras te maaien.
 • Let erop dat de vuilniszakken niet ettelijke dagen voor de ophaling op de stoep geplaatst worden.
 • Laat bij afwezigheid , indien mogelijk, uw telefoonoproepen doorschakelen naar een ander toestel.
 • Zorg steeds voor evenveel verlichting als u wanneer u thuis zou zijn. Een leeslampje is onvoldoende, iedereen weet immers dat men dit aanlaat om een bewoonde indruk te geven. Een tijdsschakelaar kan een oplossing bieden, plaats hem regelmatig in een ander lokaal en verander de tijdsinstellingen.
 • Voorkom dat struiken,planten,bomen of schuttingen het zicht op belangrijke gevelopeningen van uw woning belemmeren. Dergelijke inrichtingen verhogen wel uw privacy maar zorgen er anderzijds voor dat de inbreker ongezien te werk kan gaan. Regelmatig insnoeien is de boodschap.
 • Plaats attractieve goederen zoals hifi, TV,... buiten het zicht van vreemden. Sluit de gordijnen,vooral ‘s avonds.
 • Zet de verpakking van bv. uw gloednieuwe computer niet bij het huisvuil, dit trekt immers de aandacht. Verscheur de verpakking.

Help de inbreker niet.

 • Laat geen ladders en ander materiaal achter in de tuin.
 • Sluit tuinhuisjes en bergingen af
 • Bewaar uw gereedschap in de woning.

Verberg uw waardevolle goederen

 • Vermijd zoveel mogelijk de aanwezigheid van waardevolle goederen.
 • Bewaar juwelen,bankkaarten,... nooit samen, maar verspreid ze over de woning op niet-voorspelbare plaatsen.
 • Gebruik een safe indien mogelijk (thuis of op de bank).

Merk en registreer uw goederen

 • Registreer de serienummers en typische kenmerken van waardevolle voorwerpen, elektronisch materiaal. Leg een lijst aan en bewaar deze zorgvuldig.
 • Het merken maakt goederen minder aantrekkelijk,vergemakkelijkt de aangifte, het terugvinden en de teruggave.

2: Bouwkundige maatregelen

Met deze maatregelen gaan we de zwakke gevelopeningen van de woning beveiligen met sloten.

Deuren

Het plaatsen van een veiligheidsrozet is aan te raden om de cilinder te beschermen tegen afbreken.

Het slot van de deur dient goed te sluiten in de sluitplaat, het nachtschot is best van staal en minstens 20 mm lang. Ook de sluitplaat in de deurstijl moet goed bevestigd zijn. Een meerpuntssluiting of deurbalk zijn ook opties, raadpleeg uw slotenmaker voor verdere details.

Ramen

Indien een raam groter is dan 1 meter zijn 2 extra sloten aan te raden.

Garagepoort

Sluit steeds de garagepoort als je met de wagen wegrijdt en plaats een extra beveiliging.

Keldergaten

Eventueel beveiligen met kettingen.

Alle bouwkundige maatregelen moeten praktisch haalbaar zijn en verschillen per woning, vraag advies aan uw slotenmaker.

3: Elektronische maatregelen

Een alarminstallatie plaatsen kan de kosten zeer hoog doen oplopen. Indien de eerste 2 maatregelen niet gevolgd worden heeft een alarminstallatie weinig zin. Als het alarm afgaat zijn de inbrekers immers reeds in de woning. Maar een alarm heeft ook een afschrikeffect en is zeker ook nuttig. De kostprijs is alleen wat hoog voor bescherming tegen inbrekers. Je hebt installaties van 500 tot meer dan 5000 euro voor een privéwoning. Vergelijk zeker prijzen bij verschillende leveranciers en laat een professionele installateur zorgen voor de juiste aansluiting.

4: Conclusie

Door het uitvoeren van deze maatregelen zal je woning ongetwijfeld in een lagere risicogroep terecht komen, tevens zal je eigendom inbraakwerender worden. Mocht de uitvoering van het plan te kostelijk worden, overweeg dan om het in fasen te doen. Respecteer wel de volgorde. Eerst het organisatorische, dan het bouwkundige en tenslotte het elektronische gedeelte. En bescherm jezelf tegen inbrekers !