De verschillen tussen houten en kunststof kozijnen

Zijn kunststofkozijnen goedkoper dan houten kozijnen?

Bij de keuze van kozijnen is het altijd weer de vraag: kies ik voor houten kozijnen of voor kunststof kozijnen? Er zijn verschillende redenen om zowel voor hout of voor kunst of te kiezen, en een vaak gehoord argument welke vaak doorslaggevend is, is de prijs. In de meeste gevallen wordt er, indien de prijs het belangrijkste argument is, gekozen voor kunststof kozijnen. De vraag is echter of kunststof kozijnen inderdaad goedkoper zijn dan de houten variant. In dit artikel zullen we daar meer aandacht aan besteden.

Houten kozijnen versus kunststof kozijnen

Indien men kijkt naar de aanschafprijs van kozijnen, dan zullen de prijzen van kunststof kozijnen vaak lager uitvallen dan die van houten kozijnen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van het merk kunststof kozijn dat u aanschaft. Hier zit namelijk enorm veel verschil in. En aan de andere kant zit er ook een verschil in prijs als men kijkt naar de verschillende soorten hout. Het is dus niet mogelijk om deze twee soorten kozijnen zomaar met elkaar te vergelijken.

Er valt meer te zeggen over de levensduur van de verschillende materialen. En uiteindelijk is dit van veel grotere invloed op de prijs. Aangenomen mag worden dat kunststof kozijnen na 30 jaar afgeschreven kunnen worden.Dit betekent dus dat de kozijnen na deze 30 jaar hun waarde volledig verloren hebben. Ook bij beschadigingen zal het kozijn in zijn geheel vervangen moeten worden omdat reparatie vrijwel nooit mogelijk is.

Bij houten kozijnen ligt dat anders. In tegenstelling tot kunststofkozijnen kunnen houten kozijnen namelijk gerepareerd worden. Indien een houten kozijn dus beschadigd is, kan het beschadigde deel vervangen worden door een nieuw stuk hout waardoor niet het hele kozijn vervangen hoeft te worden.Bij voldoende onderhoud kan een houten kozijn wel 50 of 60 jaar meegaan. Denk maar eens aan oude gebouwen of monumentale panden. Deze beschikken vaak over houten kozijnen die er al honderden jaren in zitten.

Een Rekenvoorbeeld:

Stel u laat uw huis renoveren en u plaatst nieuwe kunststof kozijnen. Voor een standaard woning moet u dan rekenen op een prijs van 15000 euro. Indien u kiest voor hout, dan komt u al snel op een prijs van 20.000 euro.

Kunststof kozijnen zijn na 30 jaar afgeschreven. Per jaar kost u dit dus gemiddeld (15.000 euro / 30 jaar) = +/- 500 euro aan afschrijving.

Houten kozijnen kunnen na 30 jaar vrijwel altijd nog gerepareerd worden. stel dat de houten kozijnen aan het eind van de 30 jaar voor nog 50% in goede staat zijn. De aanschafspijs is dan weliswaar 5000,- hoger, maar u hoeft dan maar de helft af te schrijven. Dit is dus 10.000 euro / 30 jaar = 330,- euro per jaar. U betaald voor kunststof kozijnen (over een periode van 30 jaar) dus elk jaar 170,- euro meer afschrijving ten opzichte van kunststof kozijnen. Na 30 jaar heeft u in dit voorbeeld voor kunststof kozijnen 5100 euro meer betaald dan voor houten kozijnen.

Het onderhoud

Ook een belangrijke factor met betrekking tot de kosten is het onderhoud van de kozijnen. Het is zonder meer waar dat kunststof kozijnen minder onderhoud nodig hebben dan houten kozijnen. Houten kozijnen moeten een keer in de 4 a 6 jaar geschilderd worden. Omdat de houten kozijnen steeds beter worden (de lak waarmee de kozijnen geschilderd worden is in de loop der tijd sterk verbeterd) is er veel minder onderhoud nodig dan 10 jaar geleden en dat scheelt uiteraard in de kosten. Ook is het zo dat kunststof kozijnen één keer in de zoveel tijd in de was gezet moeten worden, en schoongemaakt moeten worden.

Conclusie

Indien je de bovenstaande punten in ogenschouw neemt, dan kan je tot de conclusie komen dat kunststofkozijnen in de aanschaf wellicht goedkoper zijn, maar als je kijkt naar een periode van 30 jaar of langer, dat de houten kozijnen zichzelf terugverdienen. De voornaamste reden is dat houten kozijnen na 30 jaar nog gerepareerd kunnen worden en dus niet volledig afgeschreven hoeven te worden. Dit is van zo'n grote invloed dat het tegenwoordig vaak zo is (afhankelijk van de hout kwaliteit) dat houten kozijnen uiteindelijk goedkoper zijn dan kunststof kozijnen.