Vijver:Helofyten

Wat is een Helofyt ? of wat zijn helofyten

Een Helofyt is een moerasplant of een waterplant. Waarvan alleen de knoppen de moeilijker winterperiode doorkomen. Het bijzondere van de helofyten is, dat ze in het water een bijzonder zuiverende werking hebben. Waardoor de planten geschikt worden voor waterfiltering in vijvers, of andere doeleinden zoals zuiveren van looswater. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de helofytenfilter

De zuiverende werking

De grootste zuiverende werking van de helofyten verkrijgt men, door het water er heel rustig langs te laten stromen. Als dit rustig gebeurt, heeft de plant voldoende de tijd voor de zuivering, en kan er een grotere hoeveelheid water gezuiverd worden. Dan wanneer het water stilstaat.

Geschikte soorten om voor deze manier van water zuivering te gebruiken zijn de

  • Gele lis ( Iris pseudacorus)
  • Echte riet (Phragmites australis
  • Kalmoes (Aruncus calamus)
  • Lisdodde (Typha latifolia)

Bovengenoemde soorten zijn moerasplanten. Alleen deze worden gebruikt voor helofytenfilters. Maar als je een vijver aanlegt, dan is het verstandig om ook de waterplanten erbij te gebruiken. Deze zijn noodzakelijk om te zorgen voor voldoende zuurstof in het water.

Eigenlijk kun je zeggen, dat de meeste moerasplanten wel helofyten zijn. Maar ze zuiveren niet allemaal even veel. Hierbij kun je van de regel uit gaan. Dat hoe snellere groeier de plant is. Hoe groter de zuiverende werking. Uiteraard hebben de snel groeiende planten wel weer het nadeel, dat ze vaker uitgedund moeten worden. En dat is niet altijd een even leuk karwij.

De zuivering in het water, is met name de zuivering van organische stoffen. Toch is het zo dat ook soms chemische schadelijke stoffen gezuiverd worden door deze planten. Welke dat zijn is mij onbekend.

Helofyt, soms ook Hydrofyt.

Sommige soorten helofyten zijn hydrofyten ( waterplanten) Deze kun je niet onder de groep moerasplanten zetten, want ze drijven op of in het water. Wel overleven ze de winter onder water. Een heel bekend voorbeeld hiervan is het Eendekroos. Niet aan te raden in de vijvers, vanwege overmatige groei. En daardoor het weghalen van licht. Maar wel met een zuiverende werking.

Deze pagina is mogelijk gemaakt met behulp van Hoveniersbedrijf Heerde