In zeven stappen een vijver aanleggen

Een vijver aanleggen

35774.jpegNet zoals met alles in het leven, als men iets wil bouwen of verbouwen begint men met een idee. Ons idee hier is het bouwen in zeven stappen van een vijver. Nu we weten dat we een vijver gaan bouwen, beginnen we met een plan, de voorbereidingen en natuurlijk met de plaats te bepalen waar we onze vijver willen. Eens het harde werk van graven en delven achter de rug is, en de basis van de vijver een feit is kan men beginnen met een stukje persoonlijke smaak toe te voegen aan de vijver. Voor de natuur het een stukje overneemt kunnen we zelf voor de plantjes en visjes zorgen. 

In zeven stappen een vijver aanleggen

Stap 1. Het idee en ontwerp

Wanneer is het bouwen van een vijver een idee geworden? Voor sommige mensen is het gewoon omdat ze water nodig hebben. Anderen hebben misschien een zwembad gehad en zijn het moe om voor het zwembad te zorgen. En met een vijver te bouwen kan er nog steeds gezwommen worden, maar je kan er ook vis in steken als eten, of vissen als huisdieren zoals in een groot aquarium. Het brengt de natuur terug naar je huis en nog veel meer prachtige dingen. Nu is de eerste stap bij het aanleggen van een vijver, het maken van een goed ontwerp, te beginnen met een plattegrond van de tuin. Daarin wordt het model van de vijver aangegeven met de exacte maten. Ook het dwarsprofiel van de vijver wordt in tekening gebracht met de precieze dieptes van de eventuele verschillende plateaus.

Stap 2. De perfecte plek vinden

Zodra je hebt besloten om die vijver aan te leggen, zal je ook moeten nagaan of je er een vergunning voor nodig hebt. Nu moet er bekeken worden of er niks in de weg staat op de plaats waar je de vijver wil aanleggen. Misschien moet er beplanting  worden verzet en andere beplanting worden opgeruimd. Er is misschien ook bestrating op de plek waar de vijver moet komen,  en mogelijk in het gebied liggende elektriciteitskabels die moeten worden verlegd. Het bouwen van een vijver vereist een natuurlijke waterbron om het waterpeil te kunnen invullen en te onderhouden of je kan eventueel leidingwater gebruiken. Dit kan uit ondergronds water, kleine beekjes, een regenafloop of zelfs tot het omzeilen van een kleine stroom komen. Is de plek voor je kijkplezier en privacy, of voor iedereen om te zien. Veel hangt af van het gebruik van je vijver.

Stap 3. Vijvervorm

Het vinden van de beste plek is geweldig, maar weten of het grondwater op die locatie zal vasthouden, is een zaak dat moet worden getest. Doe dit door testgaten te graven om de ondergrondstructuur in de vijverlocatie te bepalen. Andere voorbereidingen omvatten welk type vijver wordt gebouwd. Als de bodem egaal en schoon is kan de vorm van de vijver worden uitgezet. Dit gebeurt door de omtrek van de vijver zorgvuldig aan te geven met stokjes met een scherpe punt (piketpaaltjes) die je dan in de grond kan slaan. Je kan dan deze paaltjes verbinden met een touwtje om de uiteindelijke vorm te bepalen.

Uitgraven van de verschillende plateau's

Stap 4. De plaats waar de vijver komt uitgraven

Dan begint een zwaar karwei, de plaats waar de vijver komt uitgraven kan een heel karwei zijn. Soms kan de uitgegraven grond in de tuin zelf worden verwerkt maar in veel gevallen zal hij afgevoerd moeten worden. Een container huren is daarvoor een goede oplossing. Huur die op tijd en plaats hem zo dicht mogelijk bij de vijver waar brengen en halen nog mogelijk is. Daarna kan de schep de grond in. Ook al heeft de vijver verschillende diepteplateaus dan wordt toch alleen het eerste plateau uitgegraven, met een mooie vlakke bodem. Als het eerste gedeelte is uitgegraven wordt met piketpaaltjes de omtrek van de tweede laag uitgezet die uiteraard kleiner is dat de omtrek van de eerste laag.
 
Daarna wordt uitgegraven tot opnieuw een mooi vlak tweede plateau is bereikt. Dit gaat zo door tot de onderste laag. Bij het uitgraven van de lagen moet telkens tien centimeter extra worden gegraven omdat de plateaus later worden aangevuld met een laag wit zand. Ook moet goed worden opgelet dat er geen scherpe uitsteeksels of harde worteleinden blijven zitten, die later de folie kunnen beschadigen zodat er een lek kan ontstaan. Let ook op dat, door het bezig zijn in de kuil, de strakke verticale zijkanten van de uitgegraven delen niet afbrokkelen, omdat die moeilijk zijn te herstellen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om de kuil te laten uitgraven door een bedrijf. Dit zal je echt wel veel werk en veel uren gezwoeg besparen en het bedrijf neemt dan de uitgegraven grond mee of verspreiden de grond met de graafmachine over de tuin.

Stap 5. Een laag wit zand leggen

Breng vervolgens een laag wit zand van tien centimeter aan op de verschillende plateaus. Die laag vormt een veilig bed voor de folie en zal bij opkomend grondwater onder de folie voor een verspreiding van de druk zorgen. Het witte zand moet goed worden aangedrukt. 

Stap 6. De folie aanbrengen

Als zesde stap wordt de folie aangebracht. Het is aan te raden om onder de folie eerst een beschermdeken te leggen. De folie moet zo goed mogelijk tegen de wanden worden aangedrukt maar mag niet te strak liggen omdat hij later toch door de druk van het water wordt aangedrukt. Probeer zo min mogelijk op de folie te gaan staan om vervorming van de uitgraving te voorkomen. Nadat de folie is aangebracht wordt hij aan de bovenzijde op maat afgesneden waarbij het goed is om ongeveer vijftig centimeter te laten zitten die later bij de randafwerking kan worden ingegraven.

Stap 7. De vijver doen leven

De natuur zal in de loop der tijd een natuurlijk leven aan je vijver geven. Maar je kan helpen om dit process te versnellen. Planten toevoegen voor kleur, schaduw en zuurstof door lelies toe te voegen en afhankelijk van de locatie of ze tropisch of Hardy's moeten zijn. Spelvissen toevoegen voor vissen en Koi voor hun levendige kleuren, je beleeft er plezier aan en ze helpen de vijver schoon te houden. Maar wees voorzichtig dat ze de planten niet opeten. Kikkers komen vanzelf binnen het eerste jaar.  Na het uitvoeren van de zeven stappen kan de vijver gevuld worden met leidingwater of regenwater en zal dat geschikt gemaakt moeten worden als vijverwater door toevoeging van de juiste preparaten. Eens alles afgewerkt is kan het genieten van de zelfgemaakte vijver beginnen.

Tot slot: Sla geen stap van de zeven stappen over

Dit zeven stappenplan toont aan dat er stappen zijn bij het bouwen van een vijver. Het overslaan van één van hen kan grote schade en gedoe veroorzaken die niet erg leuk is.