Erfpacht afkopen of niet

Huis met erfpacht kopen in 2022 is dat wel verstandig?

Huis_te_koop.jpg

Lees hier alles over erfpacht en de erfpacht eeuwigdurend afkopen. Wie een huis met erfpacht koopt, zal merken dat de prijs van het huis een stuk lager is dan bij een woning op eigen grond. En dat is ook logisch, want de grond is niet in de aankoopprijs van het huis inbegrepen. De gemeente of een ander is dan namelijk de eigenaar van de grond waarop het huis staat. Erfpacht maakt huizen bij de aankoop betaalbaar, maar kan na een aantal jaren dit wonen ook weer erg duur maken. De afkoop van de erfpacht mag met de hypotheek worden gefinancierd, ook in Amsterdam waarbij men kiest voor eeuwigdurend erfpachtstelsel of voor afkoop.

Erfpacht of eigen grond kopen

Vaak hebt u in een bepaalde stad of in een bepaalde wijk geen keuze. Of de grond is in bezit van de eigenaar van het huis of de grond is in erfpacht. En als de grond in erfpacht is, huurt u de grond van een ander. Daar zit een prijskaartje aan vast, namelijk de erfpachtcanon. De erfpachtcanon bepaalt hoeveel u jaarlijks voor het bewonen van de grond aan erfpacht moet betalen. Deze erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar.

Vernieuwen van de erfpachtcanon kan duur zijn

Erfpacht is eigenlijk niets anders dan een zakelijk recht dat de erfpachter krijgt om op een bepaald stuk grond een onroerende zaak te houden en gebruiken. Eventuele notariële en bijkomende kosten in verband met de vestiging van het recht van opstal zijn voor rekening van de pachter. In de akte van vestiging is vastgelegd hoe lang de erfpacht duurt, wat wanneer betaald moet worden, wat uw rechten zijn, hoe de pacht kan worden vernieuwd en zo verder. Vaak geldt de erfpacht voor vele jaren, maar na verloop van tijd kan de canon worden vernieuwd. In de praktijk betekent vernieuwing van de erfpachtcanon dat de nieuwe pacht veel hoger zal uitvallen dan in het verleden het geval was. Het verschil kan enorm zijn. Een pacht van enkele honderden euro’s per jaar kan veranderen in vele duizenden euro’s per jaar. Fiscaal aftrekbaar maar toch.

Huis kopen met erfpacht, WOZ-waarde

Wie een huis met erfpacht koopt doet er dus goed aan om na te gaan hoe lang de erfpachtcanon nog loopt en wanneer hij vernieuwd zal worden. U denkt anders relatief goedkoop een nieuw huis te kopen en loopt daarmee de kans dat u wordt geconfronteerd met forse extra maandlasten door een veel hogere canon. Bedenk ook dat u geen eigenaar van de grond bent en de gemeente op enig moment andere plannen met de grond kan hebben. Het is dan nog de vraag wat dat voor uw huis en andere opstallen zal betekenen. Al dan niet erfpacht op het huis, zou anders dan u wellicht vermoedde voor de WOZ-waarde geen verschil moeten uitmaken.

Erfpacht afkopen

Soms is er de mogelijkheid om de erfpacht af te kopen. Als u de erfpacht afkoopt bent u nog steeds geen eigenaar van de grond maar hoeft u jaarlijks voortaan geen erfpacht meer te betalen. Of afkopen van de erfpacht verstandig is hangt helemaal af van de hoogte van de afkoopsom. Verder is het zo dat de afkoop van de erfpacht niet van de belasting aftrekbaar is. De eventuele financiering van de afkoopsom is dat wel. Dus als u een extra lening afsluit om de afkoop van de erfpacht te betalen, mag u de rente op de lening aftrekken als hypotheekrente. De voornaamste reden om de erfpacht af te kopen is dat u niet langer afhankelijk wilt zijn van de grillen van de eigenaar van de grond. Erfpacht wordt door de gemeente helaas maar al te vaak als melkkoe gezien.

Slot afkoop erfpacht in 2022

Erfpacht maakt in eerste instantie een huis goedkoop, maar kan op den duur een hoge uitgave betekenen. Als u de keuze hebt en het geld dan wel de financiering daarvoor, dan kunt u het beste voor een huis op eigen grond kiezen. Een bank is meestal ook gemakkelijker met het verstrekken van een hypotheek bij een huis op eigen grond dan een woning op grond in erfpacht.

Meer info op de WIKI4YOU homepage