Hoe verloopt de veiling van een huis

De laatste tijd ga ik vaak naar de veiling en omdat ik hier maar beperkte informatie over kan vinden op het internet, heb ik besloten om hier een artikel over te schrijven. In dit artikel beschrijf ik eerst welke huizen er worden geveild, wie er op de veiling komen, hoe de veiling zelf verloopt en tot slot geef ik een voorbeeld van een veiling.

1. Op de veiling worden huizen geveild van:

 • Eigenaren die de hypotheek niet meer kunnen betalen: op het moment dat de bank geen geld meer ontvangt van de eigenaar, heeft de bank het recht om het huis te veilen.
 • Eigenaren die onrechtmatig gebruik maken van de woning: denk aan een eigenaar die zonder toestemming van de bank zijn of haar huis verhuurd, ook bij onrechtmatig gebruik van de woning heeft de bank het recht om de woning te veilen.
 • Eigenaren die hun huis niet verkocht krijgen en het via een veiling willen verkopen.

2. Wie komen er op de veiling?

Op de veiling komen veel handelaren, maar ook mensen die daar hun huis willen kopen. De handelaren zijn er op uit om de huizen zo goedkoop mogelijk te kopen, de woning (indien het nodig is: op te knappen) en vervolgens met winst te verkopen. Ook zijn er handelaren die de huizen op de veiling kopen om ze vervolgens te gaan verhuren.

Om op een huis te kunnen bieden op de veiling, moet men een bankgarantie en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.

3. De veiling:

 1. Het inzetten
 1. Het 'afmijnen'
 1. Het inzetten: De notaris legt kort uit om welk huis het gaat, vertelt wat de kosten van de veiling zijn en of er nog achterstallige betalingen zijn. Daarna vraagt de notaris om de opening van het bieden. Op dit moment kan iedereen een gewenst bod doen door het (voor iedereen) verstaanbaar door de zaal te roepen. Het bod wordt steeds hoger en uiteindelijk heeft één iemand het hoogste bod gedaan. Let op: dit betekent niet dat de woning direct van hem of haar is. Diegene wordt naar voren geroepen en moet zich legitimeren en aantonen dat hij de woning kan betalen, door middel van zijn of haar bankgarantie.
 1. Het 'afmijnen': De notaris begint nu vanaf een bepaald bedrag af te tellen, meestal zo'n € 150.000,-boven het bod (afhankelijk van de hoogte van het hoogste bod). Hoe dichter de notaris bij het hoogste bod in de buurt komt, hoe kleiner zijn stappen worden. Bij de laatste € 1.000,- , maakt de notaris stappen van € 100,- (zie voorbeeld). Iedereen kan tijdens het afmijnen 'MIJN' roepen, waardoor de woning daadwerkelijk van hem of haar wordt.

Voorbeeld:

 1. Notaris geeft een beschrijving van 'appartement X'
 1. Meneer A en Meneer B zijn geinteresseerd in 'appartement X'.
 1. Meneer A doet een bod van € 10.000,-
 1. Meneer B doet een bod van € 30.000,-
 1. Meneer A doet een bod van € 50.000,-
 1. Meneer B doet geen bod meer, de inzet is voor Meneer A
 1. Notaris begint het 'afmijnen' en telt af vanaf € 200.000,-
 1. Notaris komt bij € 51.000,-
 1. Meneer B roept 'MIJN'

10. 'Appartement X' is voor meneer B

11. Meneer B is 1% inzetpremie verschuldigd aan meneer A, oftewel: € 500,-

Let op:

 • Op het moment dat er niet wordt 'afgemijnd' is het huis voor degene met het hoogste bod.
 • Op het moment dat er door iemand anders wordt afgemijnd dan degene met het hoogste bod (zoals in het voorbeeld) degene die heeft afgemijnd(meneer B) een inzetpremie van 1% verschuldigd over het hoogste bod aan degene van het hoogste bod (meneer A)