De ene veiling is de andere niet

Veilingen

Veilingen staan in de belangstelling. Sinds de kredietcrisis zijn vele bedrijven en ook particulieren in nauwe schoentjes geraakt. Schulden en faillissementen alom. Dus moet men op zoek gaan naar geld, waar en hoe dan ook. Dat is een taak voor deurwaarders en curators met behulp van de rechtbanken. En dan wordt de boel geveild door een of ander veilinghuis. Dat kan op verschillende manieren.
 

Soorten veilingen

 

1. Wat is een executieverkoop?

 • De rechter kan beslag leggen op roerende bezittingen van de wanbetaler teneinde voldoende geld te verzamelen om de openstaande schuld af te lossen. De beslaglegging is de taak van de deurwaarder. Hij kondigt de verkoop aan door een biljet op het huis of bedrijf van de eigenaar te plakken. Dit document kondigt aan wat, wanneer en waar de verkoop wordt georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen de spullen ook eerst gaan bekijken (kijkdag). Deze aankondiging wordt niet alleen op het huis/bedrijf gehangen maar ook op het belastingkantoor, in de krant en, in het geval van auto’s, aan het kantoor van Dienst Stadstoezicht. Hij slaat alles aan: auto, stereoketen, plasma TV, meubels, wasmachine, computer, alles… en verkoopt door een executieverkoop, ook wel ‘gedwongen verkoop’ genoemd, per opbod en tegen contante betaling.
 • Als de deurwaarder tijdens de veiling oordeelt dat er te weinig wordt geboden dan wordt een nieuwe datum vastgelegd en wordt de boel opnieuw te koop aangeboden.
 • Wordt de schuld op de dag van de veiling alsnog betaald dan gaat wordt de veiling geschorst!

2. Wat is een executieveiling?

♦ Een executieveiling is hetzelfde als een beslagveiling en wordt ook wel hypotheekveiling genoemd. Deze veiling wordt immers gehouden in opdracht van een schuldeiser die beslag heeft gelegd op een pand (onroerend goed). Omdat op een onroerend goed meestal een hypotheek rust, is de opdrachtgever van dit soort veilingen de hypotheekhouder, dus (meestal) een bank.

♦ Bij een hypotheekveiling kan voorafgaand aan de veiling een onderhands bod worden uitgebracht.

♦ Ook is er een mogelijkheid om zo’n executoriale verkoop uit de hand te organiseren; dat noemt men dan een gedwongen onderhandse verkoop.

3. Veiling bij opbod: ook wel Engelse veiling genoemd.

Verloopt niet elke veiling bij opbod dan? Ja, in de regel wel. In dit geval bepaalt de verkoper een startprijs. De vragers bieden een hogere prijs en hebben steeds een beperkte tijd om te reageren op het laatste bod. Een Engelse veiling is dus een ‘gewone’ veiling zoals wij die allemaal kennen.

4. Veiling bij afslag

► Ook dat bestaat en wel in de land- en tuinbouw-wereld. Nu bepaalt de verkoper een te hoge startprijs en laat deze prijs zakken totdat iemand akkoord gaat met de verlaagde prijs. Meestal wordt hierbij gebruikgemaakt van een klok. Onder meer bloemenveilingen werken op deze wijze.

► De prijs zakt niet bodemloos: wanneer de prijs onder een bepaalde waarde zakt, wordt de klok stilgezet en komt er geen transactie tot stand.

5. Veiling bij opbod en afslag

 1. De uitleg van dit soort veilingen lijkt ingewikkeld maar is het eigenlijk niet. Het gaat bij dit soort veilingen meestal om onroerende zaken (woningen, zie ook alinea 2). Het verschil is dat de veilingmeester (ook afslager genoemd) begint met een startbod. Dan wordt er (meestal) met een vast bedrag per bieding opgeboden (voorbeeld € 1000) totdat er niet hoger wordt geboden. Het gevolg laat zich raden: de hoogste bieder is nu koper.
 2. De veilingmeester bepaalt nu een te hoge startprijs bovenop het laatst geboden bedrag en laat deze steeds zakken totdat iemand ‘MIJN’ roept. Het ‘gemijnde’ bedrag wordt bovenop het hoogste bedrag geteld en is de koopsom.
 3. De hoogste bieder in opbod ontvangt een provisie voor zijn dienst (meestal 1% van het opbod, in België noemt men deze tussenpersonen 'premiejagers'!). Indien er niemand 'afmijnt' wordt de hoogste opbieder koper. In sommige regio's vindt de afslag pas enkele weken plaats na het opbod.

6. Gesloten veiling

→ Een veiling bij inschrijving ofwel een gesloten veiling is een veilingprocedure waarbij de deelnemers niet van elkaar kunnen zien hoeveel er geboden wordt. In de praktijk worden de biedingen in gesloten couvert ingediend en pas geopend als de biedtermijn is afgelopen.

→ Dit in tegenstelling bij een open veiling: daar kunnen de deelnemers wel zien hoeveel het hoogste bod is en meestal kan men ook zien wie wat biedt.

7. Veiling bij inschrijving

Binnen een bepaalde tijd brengen de vragers een bod uit op het product. De vragers weten niet van elkaar hoeveel wordt geboden. Het hoogste bod wint uiteraard.

8. Laagste unieke bod

 • Dit bestaat ook, vooral bij sommige belspelletjes! Deelnemers sturen een smsje met hun bod. Het geveilde item wordt toegekend aan de bieder met het laagste unieke bod.

9. Meerdere aanbieders: de inkoopveiling

+ Als er één vrager is en meerdere aanbieders zijn, spreekt men van een inkoopveiling (in het Engels: een Reverse Auction. Dit soort veilingen wordt meestal door de overheid of een bedrijf (of een andere organisatie) georganiseerd om goederen of diensten in te kopen.

+ Bij dit type veiling zijn de rollen van koper en verkoper verwisseld. Niet de verkoper maar de inkoper gebruikt het instrument van een veiling. Bij een inkoopveiling wil de inkoper de meest gunstige prijs realiseren.

10. Meerdere aanbieders en vragers: de beurs

 • Indien er zowel meerdere aanbieders als meerdere vragers zijn spreekt men van een beurs. Het tot stand komen van een openingskoers is in feite ook een veiling.
 • Grote fondsen op de effectenbeurs hebben daarna een doorlopende notering; bij kleine fondsen worden vraag en aanbod geconcentreerd in één tijdsmoment, en spreekt men van een veiling.

Bekende veilingen

Christie's en Sotheby's: vooral bekend als kunstveilingen;

 • De Bloemenveiling (FloraHolland);
 • De Groenteveiling (The Greenery);

Online veilingen: eBay, Kapaaza, Marktplaats; En ook nog de Boekenveiling, de Fruitveiling, de Eiermijn en de Visafslag (Vismijn).