Wat is een zakelijke lening

Een zakelijke lening afsluiten en een lening oversluiten in 2020

Wat_is_een_zakelijke_lening-IntroPlaatje.jpg

Een lening is een zakelijke lening als het doel van het krediet buiten de privé sfeer ligt. De lening behoort dan tot het vreemd vermogen van een bedrijf en is bedoeld voor de financiering van de bedrijfsmiddelen en de verdere exploitatie van een onderneming. U kunt als ondernemer en als startende ondernemer naar de bank gaan, maar ook online lenen voor een zakelijke lening. Een goed stappenplan is belangrijk. Let op de voorwaarden, vergelijk de leningen onderling goed. Staat u sterk, onderhandel dan stevig voor het beste resultaat.

De financiering van mijn zaak doe ik met een zakelijke lening

Nogal wat banken hebben de zakelijke financiering ontdekt. Vroeger kon u alleen bij de grote banken terecht, nu bieden ook kleinere banken een financiering aan. Wat de banken gemeenschappelijk hebben is dat men voldoende zekerheden wil. Hoe meer onzekerheid er is, hoe hoger de rente. Vaak haken banken door te veel risico’s en onduidelijkheden vervroegd af.

Voldoende zekerheden bij een zakelijke lening zijn vereist

Ondernemingen die al een staat van dienst hebben, kunnen meestal vrij eenvoudig aan een extra zakelijk krediet komen. Een nog jonge of startende onderneming zal alleen een grotere zakelijke lening krijgen op basis van een gedegen ondernemingsplan met liefst door een accountant of boekhouder goedgekeurde cijfers en aannemelijke prognoses. Een ondernemingsplan kan het beste ook enkele scenario’s bevatten, waaruit blijkt wat het resultaat van de onderneming onder verschillende veronderstellingen zal zijn. Hoe de liquiditeit er uit ziet, wat uw positie op de markt is en wat onder die omstandigheden uw kansen en strategie zullen zijn. Banken willen graag voldoende zekerheden.

Zakelijke lening en de BKR-toets, hoe zit dat?

Een en ander betekent ook dat u, als u een negatieve BKR registratie hebt, lastig een zakelijk lening zult kunnen afsluiten. Als u wel het beoogde ondernemerskrediet krijgt ondanks een negatieve BKR zult u ook genoegen moeten nemen met een wat hogere rente op de lening dan normaal.

Waarvoor kan ik een zakelijk krediet afsluiten?

Het zakelijk krediet wordt meestal gebruikt voor:

 • De aankoop of verbouwing van een bedrijfspand.
 • Het kopen van extra inventaris.
 • De aanschaf van machines of auto’s.
 • De voorraad of debiteuren.

Soorten van ondernemerskrediet

Het beste is het om de zakelijke lening te laten aansluiten bij de aanwending van het krediet. Is het bestemd voor het pand, dan is een langdurig krediet op zijn plaats. Is het bijvoorbeeld voor een auto of machine, dan kiest u ervoor dat het krediet is afbetaald, zodra de auto of machine is afgeschreven.

De kosten van een zakelijke lening

Op internet dienen zich vele aanbieders van zakelijke leningen aan. De rentes, afsluit kosten en andere voorwaarden kunnen daarbij sterk verschillen. Wie een zakelijke lening wil afsluiten, ook al is het voor de financiering van een auto van de zaak, doet er goed aan om de offertes goed te vergelijken. Meestal duurt het wel enige tijd voordat er daadwerkelijk een zakelijke lening wordt verschaft. Die tijd kan sterk worden bekort, wanneer u bekend bent bij de bank en men uw onderneming kent.

Een rekening courant openen

Een rekening courant is een uitstekende vorm van krediet, om tijdelijke tekorten of schommelingen in de cash flow op te vangen. Naast deze vorm van lenen, kunt u deze rekening ook gebruiken voor:

 • Uw binnenlandse betalingen, spoed betalingen en betalingen naar het buitenland.
 • Uw uitgaven en ontvangsten.
 • Uw incasso's en acceptgiro's.
 • Om te storten en om snel geld op te nemen: uw tegoed is altijd beschikbaar.

Lening of leningen oversluiten

Regelmatig blijkt men al een lening te hebben die tegen een hogere rente is afgesloten dan de nu gangbare rente. In dat geval kunt u dit krediet het beste oversluiten naar een nieuwe lening. Zeker bij grotere leningen kunt u zo uzelf en uw bedrijf veel geld besparen. Dat geld kunt u dan weer aan andere nuttige zaken besteden.

Stappenplan voor de aanvraag van een zakelijke lening

Doorloop onderstaande stappen om succesvol een zakelijke lening af te kunnen sluiten:

 • Zorg voor een aantoonbare goede cashflow.
 • Bepaal waarvoor u de lening nodig hebt. Wat zijn de doelen?
 • Bedenk ook welke duur een lening moet hebben. Gaat het u om een korte financiering of juist een langdurige verbintenis.
 • Bepaal hoeveel u bereid bent te betalen en wat dat voor de onderneming en financiering betekent.
 • Bedenk of u ook een onderpand wilt of kunt geven voor een lening of niet.
 • Ga na of u ook via schenking of ook anderszins aan extra geld komen.
 • Ga na of u een vaste of variabele rente wilt.
 • Vraag voldoende offertes aan.
 • Bekijk in de voorwaarden of u de lening, wanneer het allemaal voorspoedig gaat, u ook vervroegd boetevrij mag aflossen.
 • Pas bij uw keuze voor een zakelijke lening op voor een lage rente die als lok rente begint en vervolgens hard oploopt.
 • Onderhandel over de voorwaarden. Hoe sterker u staat, hoe beter er te onderhandelen is.

Enkele financiers van ondernemerskrediet

Enkele bekende aanbieders van zakelijke leningen zijn:

 • De grote banken.
 • Via crowdfunding.