Welke regels voor de huur van een bedrijfsruimte

Huren van een bedrijfsruimte in 2020

Welke_regels_voor_de_huur_van_een_bedrijfsruimten-IntroPlaatje.jpg

Het huren van een pand als bedrijfsruimte is met vele regels omgeven. Zowel voor de huurder als verhuurder is het daarom verstandig en noodzakelijk, om deze regels van verhuur goed te kennen. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat u straks voor allerlei onprettige verrassingen komt te staan. Weet wat u met een huurovereenkomst mag als ondernemer. Een voorbeeldcontract zal u verder helpen.

Er zijn volgens de wet twee soorten bedrijfsruimten

Wie een bedrijfsruimte wil gaan huren, moet weten, dat er volgens de wet twee verschillende soorten van bedrijfsruimten zijn, met verschillende rechten en plichten:

  • De bedrijfsruimten die zijn bedoeld voor de uitoefening van horecabedrijven en winkelbedrijven.
  • De overige bedrijfsruimten, zoals kantoren, fabrieken, opslagplaatsen en dergelijke.

Uitoefening van horecabedrijven en winkelbedrijven

De categorie horecabedrijven en winkelbedrijven is bij wet beter beschermd dan de categorie overige bedrijfsruimten. Niet onlogisch, want wie bijvoorbeeld een horecabedrijf heeft, is in belangrijke mate gebonden aan de plaats van het bedrijfspand, de opgebouwde bekendheid en klandizie. Gedwongen opstappen zal al vlug tot een aanzienlijke schade voor de zaak leiden. Bij de categorie overige bedrijfsruimte speelt de locatie meestal een minder belangrijke rol.

Opzegging van de huur na de eerste vijf jaar, kan dat

Voor horecabedrijven en winkelbedrijven geldt meestal een vaste huurperiode van vijf jaar. Er is een wettelijke proeftijd van twee jaar. Als de huurder de huur na die periode niet opzegt, wordt de huur automatisch met drie jaar verlengd. Na de eerste vijf jaar kan de huurder de huur beëindigen, zonder dat hij daarvoor een speciale reden hoeft te geven. In het huurcontract staat meestal hoe en wanneer uiterlijk de huuropzegging moet plaats vinden. Wanneer van beide zijden geen actie wordt ondernomen, wordt de verhuur stilzwijgend met een periode van vijf jaar verlengd.

Wat als de verhuurder de huur opzegt

De verhuurder kan bij horecabedrijven en winkelbedrijven na de eerste vijf jaar de huur op twee gronden beëindigen:

  • Als er sprake is van een slechte bedrijfsvoering door de huurder.
  • Wanneer de verhuurder het bedrijfspand dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

Wat is een deurwaardersexploot

Opzegging van de verhuur op deze gronden moet uiterlijk een jaar voor het einde van de huurperiode en wel door middel van een deurwaardersexploot of een aangetekende brief. Als de huurder niet binnen zes weken na ontvangst van de brief aangeeft akkoord te zijn met de opzegging van de huur, moet de verhuurder ter bevestiging van de huuropzegging naar het gerecht. Als de huurder na de tweede termijn van 5 jaar wil opzeggen, zijn er meer gronden om op te zeggen in de wet voorhanden. Ook dan kan het zo zijn, dat de rechter om een uitspraak zal moeten worden gevraagd. Na de tweede termijn van 5 jaar kan het huurcontract ook worden omgezet in een contact voor onbepaalde tijd.

De categorie overige bedrijfsruimte

De opzegging van de huur van een huurder van een overige bedrijfsruimte kan plaatsvinden tegen het einde van in het huurcontract overeengekomen huurtermijn. In het huurcontract staat meestal ook hoe moet worden opgezegd. Is de huurder het niet met de opzegging eens, dan moet hij bezwaar maken, waarna een en ander gedurende twee maanden wordt opgeschort. De rechter kan deze periode verlengen tot een jaar. Bovendien kan deze opschorting tot drie maal toe worden herhaald.

Belaste huur en het onderhoud van een bedrijfsruimte

Huurder en verhuurder kunnen gezamenlijk een belaste huur afspreken. Dit geeft onder meer fiscale voordelen en resulteert daardoor in het algemeen in een lagere huurprijs. Het is bovendien belangrijk, om in het huurcontract goed af te spreken wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is. Vaak is het zo dat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud binnen en de verhuurder voor het onderhoud buiten. Maak tot slot ook heldere afspraken over hoe, bij opzegging van de huur, het pand achtergelaten moet worden. Duidelijke afspraken hierover kunnen later veel ellende voorkomen.