Beste tips bij faillissement en failliet bedrijf

Faillissement met toch succesvolle start

Wanneer een bedrijf gestart wordt hoopt de oprichter ervan dat het bedrijf succesvol gaat worden. Vooral de eerste jaren is het hard werken om te kunnen overleven.

Toch kan het in een keer omslaan. Er komen minder klanten, minder inkomsten en uiteindelijk te weinig inkomsten, waardoor een faillissement onontkoombaar is. In dit artikel vind je meer over het failliet gaan, faillissementen en de mogelijkheid om na een faillissement voor een doorstart te gaan.

Redenen faillissement

Een faillissement komt vaak omdat er ineens (onverwacht) minder klanten zijn waardoor er minder inkomsten binnen komen. Eventuele vaste lasten blijven komen waardoor er op een gegeven moment betalingsachterstanden bestaan.

Wanneer men hier niet snel wat aan doet kan men in aanraking komen met deurwaarders. Dit kan uiteindelijk uitlopen op beslaglegging van de spullen wat kan gaan leiden tot een faillissement.

Voor zowel de failliete oprichter als de klant is hiervan gedupeerd. Dit aangezien ook de laatst genoemde zijn geld ook niet meer terug krijgt.

Maar ook wanneer de economie een neerwaartse spiraal kent, zal het een stuk moeilijker worden om het hoofd boven water te houden. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de sector waarin het bedrijf operabel is. Maar wanneer consumenten minder te besteden hebben zoals in de kredietcrisis 2008-2009, kan dit voor veel bedrijven toch een moeilijke tijd betekenen.

Voorkomen van een Faillissement

Als bedrijf wil je natuurlijk voorkomen dat het bedrijf failliet gaat. Het failliet gaan van een bedrijf kan een hoop problemen veroorzaken dat lange naweeën kan hebben. Zowel privé als zakelijk kun men hiervan problemen ondervinden.

Er zijn een aantal zaken die je bij een faillissement kunt doen om toch het hoofd boven water te kunnen houden. Het tijdig signaleren van betalingsproblemen is belangrijk punt. Zorg dat de financiële administratie goed wordt bijgehouden zodat men precies weet waar een eventuele achterstand kan zitten.

Hulp inschakelen bij faillissement

Er zijn bedrijven die kunnen worden ingeschakeld om extra hulp te bieden om het bedrijf gezond te houden. Op internet zijn veel van deze bedrijven te vinden, mocht het alleen niet meer lukken. Er zijn genoeg advocatenkantoren te vinden die gespecialiseerd zijn in faillissement en de opties om een bedrijf door te starten. Ook kunt u genoeg bedrijven in de schuld hulpverlening vinden die kunnen helpen bij het http://www.schuld-sanering.info/Hoe_kan_ik_snel_mijn_hypotheek_aflossen_bij_schulden@@schulden aflossen.

Mogelijk Faillissement

Mocht het onoverkoombaar zijn en het bedrijf gaat mogelijk failliet, dan zijn er een aantal zaken die geregeld moeten gaan worden. Een naderend faillissement kan men al tijdig aanvoelen, want het komt niet zomaar uit de lucht vallen.

  • De eerste stap is een aanvraag plaatsen bij de rechtbank. Dit kan door meerdere personen of bedrijven worden uitgevoerd, zoals de oprichter van het bedrijf, maar ook klanten die een rekening niet betaald krijgen. Daarnaast het Openbaar Ministerie voor het openbaar belang en zelfs de rechtbank zelf.
  • De oprichter kan een surseance van betaling aanvragen bij de rechtbank. Dit is een vonnis waarbij uitstel van betaling wordt aangevraagd waardoor een bedrijf op financieel gebied meer ruimte krijgt. Hierbij wordt voorkomen dat het bedrijf meteen failliet gaat. Hierin zijn 3 vormen te onderscheiden die de periode van het gebruik van uitstel van betaling aangeven. Dit zijn de voorlopige, definitieve en verlengde surseance.

Definitief Faillissement

Een bedrijf moet aan een aantal punten voldoen om het faillissement definitief te maken. Dit zijn de onderstaande punten:

  • Het bedrijf heeft 2 schulden waarvan minimaal 1 opeisbaar is
  • Wanneer het bedrijf de rekeningen niet meer betaald
  • Het bedrijf moet minimaal 2 schuldeisers hebben, ongeacht hoe groot de schulden bij beide eisers zijn.

Het vermogen van de oprichter, zowel zakelijk als privé zal op moment van faillissement in beslag genomen worden. Hieronder volgen een aantal uitzonderingen:

  • Er zal rekening worden gehouden met de levensbehoefte. Hiervoor zal een bedrag opzij worden gehouden, maar ook de primaire levensbehoeften zoals bijvoorbeeld een auto kan een uitzondering zijn
  • Een percentage van het nieuw verdiende loon zal worden ingehouden. Dit percentage zal worden uitgesproken door de rechter
  • Kinderbijslag en andere onderhoudsplichten

Doorstart maken

Mocht het zover komen en het bedrijf gaat failliet, dan heeft de oprichter de keuze om een doorstart te maken. Dit staat beschreven in het faillissementsrecht. Men krijgt dan hulp op onder andere financieel gebied van bijvoorbeeld derden. Daarbij is het gevaar nog niet geweken, maar schulden die daarvoor gemaakt zijn kunnen een nieuwe doorstart niet tegenhouden.