Wat gebeurt er bij een faillissement met mijn eigendommen en niet geregistreerde rechten

Waarom moet ik rekening houden met een faillissement van de zaak?

Ondernemers die een eigen zaak runnen, houden vaak geen rekening met wat er kan gebeuren als het slecht met de zaak gaat. Daardoor houden weinig ondernemers rekening met een faillissement. Toch is het erg handig om hier eens bij stil te staan. Er zijn namelijk verschillende manieren om eigendommen en andere zaken van ondernemers te beschermen. Bij een faillissement kan de ondernemer namelijk het eigendom van deze rechten kwijt raken, terwijl ze ook te beschermen zijn.

In dit artikel worden een aantal tips gegeven om verschillende zaken van het intellectueel eigendom van een ondernemer te beschermen. Daarnaast is het ook mogelijk om niet alleen het intellectueel eigendom, maar ook het logo en know-how te beschermen.

Wat valt er precies onder intellectueel eigendom?

Veel ondernemers staan niet stil bij wat er onder hun intellectueel eigendom valt. Onder intellectueel eigendom vallen onder andere:

 • Domeinnaamrecht
 • Octrooirecht
 • Handelsnaamrecht
 • Merkenrecht
 • Auteursrecht
 • Databankenrecht
 • Kwekersrecht
 • Modelrecht

Tips om het intellectueel eigendom te beschermen!

Eigendommen inventariseren

Om te weten wat de ondernemer moet beschermen, moet de ondernemer eerst goed weten wat hij/zij eigenlijk heeft. Hierom is het noodzakelijk om eens goed te inventariseren welke eigendommen u heeft. Een paar voorbeelden zijn:

 • Geregistreerde creaties
 • Niet-geregistreerde creaties
 • Software
 • Merken
 • Uitvindingen
 • Knowhow

Controleer inventaris

Met de geïnventariseerde eigendommen op een rijtje is het belangrijk om per creatie, software, merk uitvinding en know-how na te gaan of deze zijn beschermd of dat dit nog dient te gebeuren. Per onderdeel kan er een andere manier zijn om desbetreffende eigendom te beschermen, dus dit dient goed nagegaan te worden. Een klein onderzoekje hiervoor is geen overbodige luxe.

Verplaats eigendommen buiten het risicodragende vennootschap

Het is het handigst om eigendommen, zoals het intellectueel eigendomsrecht, tijdig en correct buiten de risicodragende vennootschap te plaatsen. Zo kunnen ook de intellectuele eigendommen het beste naar (bijvoorbeeld) uw holding gaan. Mocht de risicodragende vennootschap failliet gaan, zal dit de holding, en dus ook uw (intellectuele) eigendommen, op geen enkele wijze schaden.

Sluit geheimhoudingsverklaringen

Alle kennis binnen het bedrijf dient de ondernemer te beschermen door middel van geheimhoudingsovereenkomsten. Dit dient te gebeuren voor de niet-geregistreerde, maar wel geheime technische en commerciële know-how.

Bepaal de waarden van de rechten

Het is belangrijk om alle rechten te waarderen, door er een bedrag en/of waarde aan te geven. Dit dient echter wel voor een overdracht te gebeuren!

Leg alles vast in een akte van overdracht

Bij een overname dient de ondernemer alles vast te leggen in een heldere akte van overdracht. Hierin staan de waardes van alle intellectuele eigendommen. Deze waardes dienen reële koopprijzen te zijn.

Sluit een licentie af

De ondernemer dient een licentie of andere vorm van overeenkomst af te sluiten, voordat er gebruik gemaakt gaat worden van zijn / haar intellectuele eigendommen. Dit moet ook gebeuren in het geval van exploitatie van zijn/haar intellectuele eigendommen of wanneer de eigen dochterondernemingen gebruik gaan maken van deze intellectuele eigendommen.