Voordelen van Payrolling voor de medewerker

Wat zijn de voordelen van Payrolling voor de medewerkers van een bedrijf?

Payrolling heeft vele voordelen. Voordeel voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Payrolling is daarom een goede alternatieve vorm van iemand in dienst nemen.

De voordelen van payrolling voor de medewerker zijn:

  • Ondersteuning van de medewerkers
  • Pensioen
  • Spaarloon en Levensloop
  • Collectieve ongevallenverzekering

De voordelen worden hieronder verder toegelicht.

Ondersteuning van de medewerkers

De medewerkers van het bedrijf krijgen van het Payrolling Bureau uitleg over hun arbeidsvoorwaarden. Het Payrolling Bureau kan alle vragen van de medewerkers over belastingen, uitkeringen en administratieve kwesties snel en deskundig beantwoorden.

Pensioen

Medewerkers die 21 jaar of ouder zijn en ten minste een aantal weken werkzaam zijn geweest voor het Payrolling Bureau bouwen pensioen op bij een Pensioenfonds.

Spaarloon en Levensloop

Medewerkers die via een Payrolling Bureau werkzaam zijn, kunnen deelnemen aan de spaarloon- of levensloopregeling. Met deze regelingen sparen zij een bedrag per gewerkt uur.

Collectieve ongevallenverzekering

Het Payrolling Bureau heeft vaak voor haar medewerkers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Per gewerkt uur betaalt zowel de werknemer, de wergever als het Payrolling Bureau een bedrag voor deze verzekering.

Hierdoor wordt soms aan (de nabestaanden van) de medewerker een bedrag uitgekeerd van éénmaal het jaarloon bij overlijden en een bedrag van maximaal tweemaal het jaarloon bij blijvende invaliditeit.

Wat houdt Payrolling in?

Wilt u weten wat payroll precies inhoudt? Hier vindt u een artikel over payrolling: Wat houdt Payrolling in

Voordelen Payrolling voor het bedrijf

Hier vindt u een artikel over de voordelen van Payrolling voor het bedrijf/werkgever: Voordelen van Payrolling voor een bedrijf


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden