Wat doet de arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie

Er zijn verschillende wetten om werknemers te beschermen. Zo mag er bijvoorbeeld niet te lang of te zwaar werk gedaan worden. Ook is er een minimumloon vast gesteld en je mag nooit minder dan dat minimumloon verdienen. De Arbeidsinspectie houdt er toezicht op dat alle wetten en regels worden nageleefd. Ze doen dit door bijvoorbeeld controles. Als je als werknemer een klacht hebt over je werk, kan je ook de arbeidsinspectie inschakelen. Zij zullen dan een onderzoek doen aan de hand van jouw klacht.

Taken van de Arbeidsinspectie

 • Als belangrijkste taak heeft de Arbeidsinspectie het controleren of bedrijven en werknemers zich aan de regels houden. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid en bescherming van het personeel.
 • Opsporen van illegale werknemers. Voor bedrijven is het misschien goedkoop om iemand illegaal te laten werken, maar het is niet volgens de regels. Vaak werken illegalen ook onder slechte arbeidsomstandigheden en dit wilt de Arbeidsinspectie tegen gaan.
 • Toezicht houden op bedrijven waar met veel gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Wanneer er verkeerd wordt omgegaan met de gevaarlijke stoffen kan er een ramp gebeuren. De Arbeidsinspectie houdt er toezicht op dat er op een veilige manier met de gevaarlijke stoffen wordt omgegaan.
 • De Arbeidsinspectie let erop dat je als werknemer niet onderbetaald krijgt, maar altijd minimaal het minimum loon plus vakantietoeslag ontvangt.
 • Wanneer er klachten zijn binnengekomen over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en tijden dan is het de taak van de Arbeidsinspectie om deze te onderzoeken.

Wetten waar de Arbeidsinspectie toezicht op houdt

 • De Arbeidsomstandigheden Wet. Deze wet geeft de rechten en plichten van werkgevers en werknemers weer op gebied van de arbeidsomstandigheden.
 • Arbobesluit. Alle regels waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan.
 • De Arbeidstijdenwet. Er zijn wettelijke regels hoe lang en hoeveel iemand mag werken. De Arbeidsinspectie houdt er toezicht om dat er niet meer wordt gewerkt.
 • Arboregeling. De Arbeidsinspectie controleert of een bedrijf je juiste certificaten heeft en of het alle documenten op orde heeft.
 • De Warenwet. Er wordt controleert of alle waren en goederen aan de eisen voldoen. Onveilige producten mogen niet naar de consument.

Wat gebeurt er als iets niet volgens de regels gaat

Het kan gebeuren dat de Arbeidsinspectie langs komt en ziet dat de regels en wetten niet goed worden nageleefd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de Arbeidsinspecteur bepalen wat er gebeurt. Bij bedrijven waar de regels vaker niet worden nageleefd, zal een strengere straf gegeven worden.

 • Mondelinge afspraak. Wanneer er een kleine overtreding is en de Arbeidsinspectie heeft er vertrouwen in dat het in de toekomst niet meer voorkomt, dan wordt er meestal een mondelinge afspraak met de directeur van een bedrijf gemaakt. Er kan natuurlijk wel altijd later nog gecontroleerd worden of er ook daadwerkelijk naar geluisterd is.
 • Wanneer de Arbeidsinspectie een overtreding ziet, zal hij een rapport opmaken voor de werkgever. In dat rapport staat wat er veranderd moet worden in een bepaalde tijd. Na die tijd zal de Arbeidsinspecteur nog een keer komen controleren om te kijken of de regels zijn nageleefd.
 • Boeterapport. Wanneer de Arbeidsinspectie erachter komt dat de regels opnieuw niet worden nageleefd, zal hij een boeterapport opmaken. Dit gebeurt ook wanneer er een ernstige overtreding wordt gerapporteerd. Dit boeterapport gaat naar de Bestuurlijke Boete van de Arbeidsinspectie. Zij bepalen de uiteindelijke boete. Wanneer een bedrijf een boete heeft gekregen en hij houdt zich nog steeds niet aan de regels, dan zal de boete steeds hoger worden.
 • Werk stil leggen. In hele uitzonderlijke gevallen zal de Arbeidsinspecteur het werk stilleggen. Dit gebeurt wanneer ernstig gevaar is voor de veiligheid en gezondheid van de mensen.

Hoe wordt de boete bepaald

De boete wordt vastgesteld aan de hand van verschillende punten. Voor een overtreding wordt een normbedrag vastgestelt. Als voorbeeld, wanneer er geen toezicht is bij jongeren die gevaarlijk werk uitvoeren ligt het normbedrag op 2250. Dit is niet de uiteindelijke boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Er wordt gekeken naar het aantal personeel.

 • Bij 1-49 werknemers wordt dit normbedrag keer 0,33 gedaan: 2250x0,33 = 742,50
 • Bij 50-249 werknemers wordt het normbedrag keer 0,66 gedaan: 2250x0,66 = 1484
 • Heeft er bedrag meer dan 250 werknemers dan blijft het normbedrag staan.

Verder wordt er ook nog gekeken voor hoeveel werknemers de overtreding geldt.

 • Werken er bijvoorbeeld meer dan 10 jongeren die gevaarlijk werk uitvoeren zonder toezicht dan wordt het bedrag nog keer 1,5 gedaan.
 • Bij 50 jongeren wordt het bedrag keer 2 gedaan.