Hoe ziet een marketingmix met 4 Ps er uit

De marketingmix

Een doeltreffend marketingbeleid bestaat uit een uitgekiende combinatie van vier marketinginstrumenten om de markt te bewerken, dikwijls aangeduid als de marketingmix of simpelweg 'de 4 P's'. De marketingmix variabelen zijn nauw met elkaar verbonden. Als we in een van hen een wijziging aanbrengen, kan dit consequenties hebben voor de overige beleidsonderdelen. Er staat dan een geheel nieuwe mix. De marketingmix optimaliseren is voornaamste verantwoordelijkheid binnen de marketingfunctie in organisaties.

De 4 P's

Product: goederen, diensten of ideeën die aan de wensen van klanten tegemoetkomen

De eerste P omvat (naast het fysieke product) ook andere factoren die bepalen welk merk men koopt, zoals bijvoorbeeld de garantie, verpakking, het merkimago, het assortiment en de service. Een productstrategie behelst onder meer de aanpassing van bestaande producten, het uit de markt nemen van artikelen die niet langer in een behoefte voorzien en de ontwikkeling van nieuwe producten die aan de wensen en eisen van de klant voldoen.

Prijs: wat er voor het product of de dienst wordt gevraagd

Bij het ontwikkelen van het prijsbeleid letten we niet alleen op de kostprijs, maar ook op de prijzen van concurrenten en het effect van een prijsstijging of prijsdaling op de vraag. Een te hoge prijs schrikt veel klanten af, terwijl een te lage prijs de opbrengst vermindert. Bovendien kunnen klanten hun twijfels krijgen bij een product met een te lage prijs. Enkele belangrijke vragen bij het ontwikkelen van de juiste prijs, zijn: Moet de prijsstelling leiden tot winst op de korte of lange termijn? Zijn kortingen noodzakelijk? Welke kopers zijn bereid een hogere prijs te betalen voor een aangepast product?

Distributie (plaats): hoe de onderneming het product bij de kopers krijgt

Onder het distributiebeleid vallen beslissingen over de keuze van distributiekanalen (zoals bijvoorbeeld internet) en tussenpersonen (groothandel en detailhandel) die worden ingeschakeld, het aantal verkooppunten, de gewenste voorraden en het transport (fysieke distributie). Met een efficiënt distributiesysteem zijn de juiste producten op het juiste tijdstip en op de juiste plaats verkrijgbaar.

Promotie: de activiteiten van de aanbieder om met de markt te communiceren en de verkoop te bevorderen

Slechts weinig producten verkopen zichzelf. De potentiële kopers moeten eerst op het product (en de voordelen ervan!) worden gewezen. Dit vereist doeltreffende communicatie om hen te informeren, te overreden of (bij bekende merken) ergens aan te helpen herinneren. Promotie of marketingcommunicatie omvat reclame, sponsoring, promotie (zoals cadeau-artikelen, prijsvragen, spaaracties en demonstraties), direct marketing, persoonlijke verkoop en public relations activiteiten, waaronder publiciteit. Het uitstippelen van een promotiestrategie vereist een tal van beslissingen: het vaststellen van de communicatiedoelstellingen, het bepalen van het reclamebudget, het kiezen van de beste combinatie van promotie instrumenten en media, een efficiënt gebruik van displays, kortingsacties, beurzen en andere vormen van verkoopbevordering en ten slotte het beoordelen van het effect van deze promotieactiviteiten.

Uitbreiding op de originele marketingmix

De originele marketingmix bestaat uit 4 P's, namelijk product, prijst, plaats en promotie. Tegenwoordig worden er weleens meer dan 4 P's gehanteerd. De extra P's die er in de loop der jaren zijn bij gekomen, zijn Personeel, Periferie, Pak, Partners, Presentatie en proces.