Wat is in de marketing de SWOT analyse

De SWOT analyse in de marketing van 2018

Wat_is_in_de_marketing_de_SWOT_analyse-IntroPlaatje.png

In de marketing is de zogenaamde SWOT analyse een veel gebruikt marketinginstrument. Met een goede SWOT analyse krijgt u goed zicht op de toekomstmogelijkheden van een product in een zakelijke markt. U wilt toch ook tevreden klanten, en een goed zicht op uw concurrentie en de toekomstmogelijkheden. SWOT is hiervoor uitstekend te gebruiken.

Wat is SWOT eigenlijk

Bij een SWOT analyse kijkt u niet alleen naar de sterke en zwakke punten, maar vooral ook naar de bedreigingen en kansen. En vooral dat laatste is natuurlijk belangrijk voor een goede marketingstrategie. SWOT is de afkorting voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.

De inventarisatie bij de SWOT analyse

Een goede SWOT analyse bekijkt het bedrijf zowel intern als extern. De interne analyse richt zich op de sterke en zwakke punten van een bedrijf: de activa, vaardigheden, het personeel en andere bedrijfsmiddelen. De externe analyse richt zich op de kansen en bedreigingen. Een goede SWOT analyse is klantgericht. U kent uw klanten en distributeurs het beste. Doe zo nodig een extra klant- of marktonderzoek. Vraag daarbij om een goede terugkoppeling, en objectiveer zo veel mogelijk de resultaten. Bekijk wat uw relatieve voorsprong en achterstand is ten opzichte van uw concurrenten. Kijk van buiten naar binnen en breng de trends en de relevante mogelijke ontwikkelingen in kaart.

Wat is de SWOT matrix

SWOT.jpg
Een voorbeeld van de Confrontatiematrix

In de SWOT matrix van twee bij twee, ook wel Confrontatiematrix genoemd, geeft u de inventarisatie weer. Probeer vervolgens tussen deze elementen verbanden aan te brengen en bekijk hoe u van bedreigingen kansen kunt maken, en hoe van zwakke punten juist sterke punten. Zo geeft de Confrontatiematrix u de volgende mogelijkheden:

 1. U kunt met een sterk punt inspelen op een kans door verder te groeien en de markt beter te benutten.
 2. U kunt met een sterk punt inspelen op een bedreiging door een verdedigende strategie en uw sterke punten nog beter te benutten.
 3. U kunt met een zwak punt inspelen op een kans door te het bedrijf of product te verbeteren en zwakke punten om te buigen naar sterke punt.
 4. U kunt met een zwak punt inspelen op een bedreiging door het te vermijden, u terug te trekken, of door samenwerking te zoeken.

Tips voor een goede SWOT analyse

Enkele tips voor een goede SWOT analyse zijn:

 1. Betrek een goede mix van mensen bij de inventarisatie en de analyse. Trek voor deze inventarisatie en analyse voldoende tijd uit en bekijk de resultaten met een open blik.
 2. Wees vooraf helder in uw doelstellingen.
 3. Wees creatief in het leggen van verbanden in de Confrontatiematrix en het bedenken van oplossingen.
 4. Stem de analyse van de resultaten en de strategie goed op elkaar af. Pas zo nodig uw ondernemingsplan aan op de gevonden resultaten en communiceer de resultaten goed intern.
 5. Als de conclusie is dat het opleidingsniveau binnen het bedrijf moet worden bijgesteld, moet u zorgen dat daar ook voldoende geld voor beschikbaar is.
 6. Wees niet te rooskleurig in uw conclusies, maar vergeet anderzijds ook niet, om tijdig uw kansen te grijpen.
 7. Onderschat uw concurrenten nooit.