Het recept voor goed lobbyen

Inleiding

Iedereen kan lobbyen, vaak weet je niet eens dat je aan het lobbyen bent. Dit artikel legt uit wat lobbyen inhoudt en waar je allemaal aan moet denken om zo veel mogelijk effect te bereiken. Lobbyen wordt overigens ook wel aangeduid met de begrippen public affairs en public relations.

 

Wat is lobbyen?

Lobbyen is niets anders dan het beïnvloeden van formele besluitvorming bij overheid en bedrijfsleven. Uiteraard met het oogmerk er zelf (of de organisatie die je vertegenwoordigd) beter van te worden.  

Wanneer werkt lobbyen?

Lobbyen werkt wanneer je een boodschap hebt die ‘blijft hangen’, die indruk maakt. De boodschap moet daarom voldoen aan een aantal voorwaarden. De boodschap moet helder zijn, kort en krachtig, aansluiten op de wensen van degene waar je aan het lobbyen bent, onderscheidend van de boodschappen van de vele andere lobbyende concurrenten. Uiteraard moet de boodschap ook feitelijk juist zijn.

Je lobbyboodschap moet je altijd op papier zetten. Beperk je tot 1 á 2 A4-tjes. Het is reuze handig om je pleidooi achter te laten bij de beslisser waar je op bezoek bent. Hou rekening met het taalgebruik van de beslisser, maar zorg er voor dat de beslisser met dit verhaal ook naar andere (mede-)beslissers toe kan gaan; dus geen geheimen opschrijven. Gebruik korte zinnen en maak gebruik van niet meer dan twee argumenten om te overtuigen. Hoe meer argumenten, hoe zwakker de boodschap wordt. Geef duidelijk aan wat je wilt bereiken. Laat weten hoe de beslisser jou (of een collega) kan bereiken voor een nadere toelichting; zorg dat je bereikbaar bent.  

Stramien voor een overtuigend pleidooi

Geef aan waar beslisser binnenkort een besluit moet gaan nemen. Geef aan dat je zorgen maakt over de gevolgen van die beslissing voor het belang waar je voor gaat. Geef aan wat je hiervan vindt en geef krachtige argumenten ter ondersteuning van je mening.

Maak duidelijk wat het belang van jouw mening is voor de beslisser en stel een alternatieve, creatieve oplossing voor. Geef aan wat je met deze oplossing -met deze oplossing help je zowel jezelf als de beslisser- wilt bereiken en hoe de beslisser jou kan helpen. Onderbouw jouw mening en oplossing met de juiste feiten en cijfers. Geef aan waar en hoe je te bereiken bent.  

Lobby volgens een plan

Ga nooit als een dolle stier lobbyen. Hou het doel dat je wilt bereiken goed voor ogen, beperk je tot enkele gesprekspunten en bekijk wie uit jouw omgeving jou bij kan helpen. Zorg ervoor dat je het overtuigende pleidooi kunt houden bij de juiste beslissers. Weet wie je concurrenten zijn en probeer zoveel mogelijk te achterhalen hoe zij te werk gaan en welke beslissers (of adviseurs van beslissers) zij bestoken en met welke argumenten. Zorg ervoor dat je de standpunten van de beslissers weet. Voorzie je lobbyplan van een duidelijk uitgewerkte planning. Ga daarbij uit van het moment van het te nemen besluit en geef in je kalender aan wanneer je bij wie gaat lobbyen. Bereid het gesprek goed voor en zorg ervoor dat je de hoofdboodschap en belangrijkste feiten en cijfers uit je hoofd kent. Zorg bij eventuele tegenvallers voor een alternatieve routering en pas je plan en pleidooi zonodig aan aan de gewijzigde omstandigheden.  

Welke manieren om te lobbyen werken het best?

De belangrijkste manier om effectief te lobbyen is het persoonlijke lobbygesprek, waarin je jouw standpunt direct kan toelichten aan de beslisser. Een alternatief, waarmee je meerdere beslissers tegelijk kunt bereiken, is natuurlijk de op naam gestelde lobbybrief. Andere middelen als het bezoeken van een receptie, het mailen van een nieuwsbrief, of het schrijven van een ingezonden stuk voor een krant, zijn vooral geschikt om het persoonlijke lobbygesprek te ondersteunen.