Wat betekent een CE markering

CE markering en het nut ervan

CE is het merkteken dat je op vele producten ziet staan. Dit merkteken mag alleen maar worden gebruikt en gevoerd als het betreffende product is geproduceerd volgens bepaalde eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. De richtlijn die de genoemde eisen vastlegt, wordt ook 'Nieuwe Aanpak Richtlijn' genoemd en dateert uit de begin jaren tachtig. Wat betekent zo'n CE merkteken eigenlijk?

 

Wie zorgt voor de keuring?

♦ Het is de Europese Commissie die de keuringsinstellingen selecteert nadat deze zijn voorgedragen door elke nationale overheid.

♦ Elke erkende keuringsinstelling, in om het even welk EU-land, mag keuringen uitvoeren. Is het product eenmaal ergens ter wereld gekeurd dan geldt die keuring voor de hele Europese Economische Regio.

♦ Producten die niet voldoen aan de eisen en geen CE-markering hebben, mogen binnen de EER niet worden verhandeld. De werking van de CE-markering gaat inmiddels verder dan de EU-grenzen heen. Door wederzijdse erkenning van technische keuringen hebben sommige productgroepen ook vrije toegang tot de markten in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan (en omgekeerd). Daarnaast blijven nationale producteisen van toepassing.

Welke landen vallen onder de EER?

Onder de EER vallen de 27 landen van de Europese Unie aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Heeft CE iets te maken met kwaliteit?

Nee: het is geen kwaliteitsmerk. Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de producent aan dat hij voor het betreffende product een verklaring van overeenstemming heeft opgesteld. In deze verklaring van overeenstemming is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent/importeur verplicht zichzelf aansprakelijk te stellen voor zijn product.

Voor welke producten?

► Inmiddels is voor meer dan 20 productgroepen een 'Nieuwe Aanpak Richtlijn' vastgesteld. Deze richtlijn omschrijft in grote lijnen aan welke eisen de producten moeten voldoen. De fabrikant kan zelf bepalen hoe hij er voor zorgt dat zijn producten in overeenstemming zijn met deze eisen.

► Voor elke richtlijn worden geharmoniseerde normen opgesteld. Voor sommige producten kunnen overigens meerdere richtlijnen van toepassing zijn.

Voorbeelden van 'Nieuwe Aanpak Richtlijnen':

 • Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • Bouwproducten
 • Drukapparatuur
 • Gastoestellen
 • Laagspanningsrichtlijn
 • Machinerichtlijn
 • Medische hulpmiddelen
 • Meetapparatuur
 • Openbare kabelbaaninstallaties
 • Personenliften
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Pleziervaartuigen
 • Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.
 • Speelgoed Voorbeelden

'Globale Aanpak Richtlijnen':

 • Hoge snelheidslijnen/treinmaterieel
 • Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers
 • Rendementseisen cv-ketels.

Welke sancties bij het niet voldoen aan de eisen van richtlijnen?

Bij het niet voldoen worden de producten uit de handel gehaald en uitgevoerd.

Wie brengt de CE-markering aan op speelgoed uit Taiwan?

De verantwoordelijke importeur dient de CE-markering in dit geval op het product aan te brengen.

Waar moet bij contactlenzen de CE-markering worden aangebracht?

In dit geval mag de CE-markering op de gebruiksaanwijzing of op de verpakking worden aangebracht.