Wat is het verband tussen uw spaargeld, inflatie en de rente

Het verband tussen uw spaargeld, inflatie en de rente

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Uw spaargeld wordt minder waard als er sprake is van inflatie en daarom wilt u niet alleen geld sparen, maar ook rente op uw spaargeld ontvangen. Om dezelfde reden wil ook de persoon die aan u geld uitleent rente op zijn lening ontvangen. Maar in de praktijk kan een lage rente toch samen gaan met inflatie en hoeft een rentedaling van de Europese Centrale Bank voor u niet te leiden tot een daling van de spaarrente. Kortom, wat is nu echt het verband en de relatie tussen uw spaargeld, de inflatie, de rente en spaarrente ? Hoe kunt u het beste handelen, want de aloude wetten hieromtrent lijken momenteel een beetje zoek. Meer dan ooit is het bestaande vertrouwen in een bank, het vertrouwen in bepaalde landen en in de economie een doorslaggevende factor geworden voor wat u met uw geld gaat doen en verstoort het lage rente beleid van de ECB de spaarmarkt, zeker het opkoopprogramma van de ECB dat maart 2015 van start is gegaan en in 2017 voorlopig nog niet voorbij is. Geld lijkt zo wel erg goedkoop, maar let vooral op de reële rente. Wellicht wordt 2017 toch nog een beter jaar voor spaarders.

Vraag en aanbod van spaargeld in de monetaire economie

Zoals bij bijna alles in de wereld is de verhouding van vraag en aanbod essentieel voor de rente die betaald moet worden. Als de banken uw spaargeld hard nodig hebben, omdat ze andere banken niet vertrouwen en dus moeilijk aan geld kunnen komen, zal de spaarrente hoger zijn. Dat zagen we overduidelijk bij het begin van de kredietcrisis. De banken boden een hoge spaarrente, nieuwe spaarbanken verschenen op het internet en uw spaargeld werd gretig afgenomen. Het vertrouwen in de banken en tussen de banken onderling is belangrijker dan ooit geworden. Normaal gesproken zou op basis van de bekende economische regels en in het bijzonder de monetaire verkeersvergelijking van Fisher de neergang van de economie tot een lagere rente moeten leiden, maar dat gebeurde in 2008 (de hypotheekcrisis) niet.

De rol van de Europese Centrale bank: bestrijden van inflatie

De Europese Centrale Bank heeft als hoofddoel om de inflatie in de EU te beteugelen en op ongeveer 2% te houden. Dat wordt gezien als een matige inflatie die niet leidt tot een te grote geldontwaarding en die de economie draaiende houdt. Geen inflatie of zelfs een negatieve inflatie, deflatie genoemd, zet mensen niet aan tot kopen en betekent daarom een rem op de economische groei. Die 2% wordt als redelijk comfortabel gezien en is stabiel als de geldhoeveelheid gelijke tred houdt met de economische groei. Maar de huidige praktijk is dat de rente waartegen banken bij de ECB kunnen lenen historisch laag is, er veel extra geld in de economie wordt gestopt, landen failliet dreigen te raken door een hoge rentelast en de economische groei vertraagt. Door grote verstoringen in onze economie, waaronder de grote schulden die nogal wat landen en banken hebben, werkt de vrije markt momenteel niet. Het is dus momenteel niet zo dat een hogere inflatie automatisch leidt tot een hogere rente en spaarrente.

Wat betekent de huidige inflatie en rente voor uw spaargeld?

Het zal nog vele jaren duren voordat de grote onevenwichtigheden op de geldmarkt zijn verdwenen. Dat betekent dat u als u een hoge spaarrente wilt op uw spaargeld of juist een lage rente op lening of hypotheek wilt betalen, meer dan ooit de actuele ontwikkelingen goed in de gaten moet houden. Voor de spaarrente volgt u daarvoor regelmatig de actuele rente van banken die u vertrouwt en als u denkt dat de rente zal dalen, neemt u een  spaardeposito.

Dat de spaarrente 2017 relatief laag is, is ook niet echt normaal te noemen. Het is alsof de banken uw geld even niet nodig hebben en elders, via de ECB, goedkoper aan geld kunnen komen. Voor de goedkoopste rente op een lening gaat u via het internet op zoek naar allerlei offertes. Vergelijk die offertes en kies de lening die u het beste vindt. De ene bank brengt een hogere risico opslag in rekening en daarmee een veel hogere rente dan de andere. Alleen maar afwachten wat de inflatie zal doen of wat de ECB zal beslissen heeft momenteel ook niet zo veel zin. Overigens is eigelijk vooral de reële rente van belang, de rente minus inflatie. Als de inflatie laag is, kan de rente dat ook zijn.