Wat leer je op een opleiding counselling

Inleiding

Er zijn diverse opleidingen of cursussen voor counselling. Er zijn cursussen zonder entreevoorwaarden (bijvoorbeeld opleidingsniveau of leeftijd) die enkele maanden in beslag nemen en er zijn meerjarige beroepsopleidingen op HBO niveau of academisch niveau. Ook zijn er diverse trainingen waarin je praktische vaardigheden als gesprekstechnieken kunt oefenen. Hieronder kun je lezen uit welke onderdelen een diepgaande beroepsopleiding counselling bestaat. Achtereenvolgend krijg je inzicht in de te volgen theorievakken, de praktijkervaringen die je op moet doen, wat intervisie en supervisie is en welke specialisaties je zou kunnen kiezen.

Theorie

Tijdens de beroepsopleiding counselling moet je veel theorie bestuderen. In onderstaande niet-limitatieve opsomming krijg je een beeld van de te volgen vakken:

 • Inleiding psychologie, psychologische stromingen
 • Persoonlijkheidstheorie en ontwikkelingspsychologie
 • Psychopathologie (geeft aan wat afwijkend gedrag is)
 • Begeleiden en communiceren
 • Transactionele analyse
 • Wegwijs worden in aantal inhoudelijke thema’s, zoals stress en burnout, chronische pijn, chronische vermoeidheid, angsten, depressiviteit, rouwverwerking
 • Positionering van counseling ten opzichte van de psychiatrie, klinische psychologie, coaching e.d.
 • Ethische code van counselors

Praktijkvaardigheden/trainingen

Tijdens praktijkdagen/trainingen doe je onder meer de volgende ervaring op:

 • het systematisch stellen van een diagnose
 • contact maken met de klant, aanleren van een beroepshouding gebaseerd op empathie, echtheid, acceptatie en respect
 • leren doorvragen, concretiseren, parafraseren, samenvatten, afstemmen op de fasering van het traject van de counselling: structureren van het gehele begeleidingstraject.
 • wederzijdse verwachtingen uitspreken, verschillende oplossingsstrategieën van de klant in kaart brengen
 • vertalen van de diagnose in concrete acties en opdrachten; daarbij nauw aansluiten bij wensen, behoeften en mogelijkheden van de klant
 • verder ontwikkelen van zelfreflectie

Intervisie en supervisie

Intervisie en supervisie zijn manieren om inzichten en ervaringen te delen met het oog op het verbeteren van de beroepsuitoefening. Je krijgt feedback op de manier waarop jij zaken aanpakt en krijgt tips om zaken in je beroepsuitoefening te verbeteren. Zo ontwikkel je een eigen werkstijl.

Specialisaties

Er zijn vele specialisaties mogelijk, om er enkele te noemen:

 • stresscounselling
 • opvoedingsondersteuning
 • re-integratie naar werk bij psychische klachten
 • counsellen bij relatieproblemen
 • counselling bij conflicten op het werk
 • rouwverwerking
 • on-line counselling

Erkenning

Als je erkend wil worden, doe dan een academische opleiding psychologie, schrijf je daarna in bij het Nederlands Instituut voor Psychologie (NIP) en zorg voor een registratie op grond van de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het beroep counsellor als zodanig komt namelijk niet in aanmerking voor een wettelijk beschermde titel en registratie. Ieder die zich counsellor wil noemen, mag dat doen.

Na een gedegen beroepsopleiding counselling kun je lid worden van een beroepsvereniging. Een beroepsvereniging stelt eisen aan de ingeschreven counsellors. De eisen betreffen de bestudeerde theorie, de gevolgde praktijktraining en de opgedane werkervaring onder begeleiding van een supervisor of een intervisiegroep. Bekend zijn de eisen van de BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy). Als lid van een beroepsvereniging ga je akkoord met een ethische code en onderwerp je je aan het tuchtrecht van de beroepsvereninging. Ook moet je rekening houden met verplichtingen als het geven van een minimum aantal praktijkuren, bijscholing en is intervisie of supervisie verplicht.

Veel succes als je aan de opleiding counselling begint!